به نام خدایی که تو را به خیره کنندگی شلیل آفرید!

اصلن تورو نمیدونم ولی خودم رو به نام خداهام کراشم*^*

جرررررررررXD

خب...شیوایی من...عشق اونی...نفس اونی...خوشمزه اونی...شیطون اونی...بانی اونی...

و صد البته!!!!

شلیل اونی^-^

میدونی من شلیل خ دوس دارم*-*

ولی بیشتر از اون تورو دوست دارم*-*

هقققققق

از اونجایی ک لپم پاکسازی شده و از بس عر زدم کل بیان فهمیده!

نتونستم کادوی درس حسابی برات بدم:(

میدونی کn تا چیز از فایرلایت داشتم و میخاستم بزارم ولی حتی ی دونشم دیه ندارم:")

بهرحال....اصلن تا اونی مث من داری کادو میخای چیکار هوم؟!*^*

چیه منم میتونم سقف ریز باشم*-*

ن تو بهم بگو ببینم میخااااا؟!...

بیام انقد بغلت کنم تا از چشات اکلیل بپاشه؟!*-*

هوم؟!*-*

نمیدونم امروز زدم تو مود فان برا تبریک تولد:"

امروز روز توعه شیوای من...تنها روز تو!

انگار دنیا ب عنوان کادوی تولدت ی روز بهت هدیه داده...

قدر اون ی روزو بدون و ب بهترین شیوه ازش استفاده کن:)

بدون اونی همیشه دوست داره و پیشته!!!

تحت هر شرایطی بخند و عاشقی کن...

فقط همین:)

خیلی خیلی عاشقتم....

بوس بهت^3^

 

لمس لپای شلیلت مبارک:)