عیدمونه ن؟!....مبارکمون:)

کاش جایِ گوسفندی در منا                                        

 

                 ذبح می کردیم “خود” را بی صدا

 

کاش قربانی شود در ما غرور                         

 

                  این منیّت ، این هوس ، این ادّعا

 

خالی از حرص و طمع گردیم اگر                              

 

                            می شویم آکنده از عشقِ خدا

 

عیدِ قربانِ من آن روزی بوَد                         

 

                      که رها گردم از این نفس و هوا

 

 

 

عیدمون مبارک:)

  • 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒓𝒂𝒊𝒏

به عنوان بزرگتر وظیفته عیدی بدی@-@

یاااااااا میدونین چقد دونسنگین؟!T-T....
فاک می....گاد

چی میخای؟!T-T

عیدمون مبارک اونی

عید خوشگل توهم مبارک عشق اوما^-^...

عیدی بده*-*

گاااااد همه ب من رسیدنی چرا عیدی یادشون میوفته:"

چی بدم؟T-T

های اومونی خوبی..؟ 

های های خوشگل اومونی^-^...بد نیستم خوبم تو چی؟

دیگه میخواستی زود دنیا نیایXD

 

 

 

نومودونم:" چی میدی؟

جرررررررر تقصیر منه؟!XDDD


چی دارم ک بدم؟!T-T

جر😂😂😂😂

 

هان و فلیکس استری کیدز*-*

کوفت عرررررررررررT-T

چشمممممممم امر دیگه؟*-*

عاو تفاهم منم بد نیستم

خوب باش اومونی

 

چه خبر

جیووم خوب باشه اومونیم خوبه^-^


هیچی این هفته حسااااااابی امتحان دارم ...درحال ب فاک رفتنمT-T

نهXD 

 

 

 

نمیدونم:"

بگرد ببین چی داری@-@

شماره کارت بدم؟XD

گاااااااااااد شما ب من رسیدنی چرا پررو میشین؟! جررررر کجا کم گذاتم براتون؟XD

خیر نمیخاد ی ماچ میدم فقط*-*

نم:"""""""""""""""""""

 

ناح ناخام:"|

چان رو بدزدی بیاری خوبه@-@

اون وقت دیگه شماره کارت نمیدم*-*

بدون دیه پ چرا عیدی گرفتنو میدونی=-= جررررررررررر


عرررررررررررررر چانو بدزدم بکیم نالاحت موشه:(

عیدت مبارک باشد اونی

مرسی عزیزم عید توهم مبارک^-^


از این یادبگیرین عیدی نمیخاد=-=

نه فقط همینا😂 (دونسنگ پررو تر ع من دیدی؟ 😂😂)

من همچنان نمیدونم چیکار کردم ک شما ب من رسیدنی انقد پررو میشینXDDD

اون موقع جواب کمپانیو چی بدم؟!XD

مبالک*-*

اوبالک اوبالک*-*

عیدی ندادی کم گذاشتی دیه:"""""""""""""""""""""""

 

 

 

باشه پس شماره کارت میدم@-@

زیر ده میلیون ناراحت میشما:"

اونیت خودش محتاج عیدیهههههههT-T


الان ناراحت شدن تو مهمه زااااااااااار زدن من مهم نیس؟!XDDD
اونی مث من داری 10 میلیون میخای چیکار؟!=-=

وویییی کیوت•-•

یوهووووو میسی*-*

خوفی؟*-*

جر😂😂😂😂

 

 

چ ربطی داش؟ :|

بله بله بخندین اونی زار میزنهT-T...


ربطشو اونیا میدونن عهههههه تو کار بزرگترا دخالت نکن=-= جرررررررر

*-*

بله خوفم...شماخوفی؟•-•

خداروشکر*-*...یااااا شما نگو=-=....بد نیسم خوبم^-^

داری شر و ور میگی خو:|

 

عیدی منو بده:| (چ پررو ام من:/)

سئتمکشستبشخست ب اونیت میگی دارع شر و ور میگههه گاااااد من میرم هلو شم=-=.........الان از جیبم در میارم وایسا=-=...یذره زیاد گندن=-=...
خااااااااااک تو سرت آخه اونی ب این ماهی عیدی کل زندگیته از طرف خدا=-=(من از تو پرروترم:")

مرسیییی

 

نه نه من بچه خوبیم.

تو تگرگ خوشمزه منیییییییییییییییی^0^

بره از ددیش عیدی بگیره به من چه؟XD

 

 

نه ناراحت شدن من مهمه:(

 

#هلی

بهمون عیدی نمیده بیا شورش کنیم:"

جررررررررر یکی باید ددیمو بهم عیدی بدهXD


ن بابا مرگ من؟!*-*


#هلیم
یاااااااااا کودتا راه نندازین=-=

شکر•-•

خب بایدبه بُزُلگ تَلااحتلام دُذاشت*-*

یکمتبسیکمتبسخیکمبتخ کیوووووووووووووووووت*-*
نههههه من بزرگترم باشم بهم شما نگو*-*...راحت باش*-*
ببین این دونسنگای خل و چل چقده پرروعم باهام*-*

عههه نروو جررررر😂😂😂😂😂😂

 

 

جر باشه😂😂😂

 

وایی خدا اونی خیلی خوبی تو😂

نهههههههه بیا شیوام اضافه شد من باید با بلیط وی آی پی فرار کنمXD


چ عجبببببببب قبول کردی !!XD


جرررررررر تازع فهمیدی؟! بیام بزنمت؟! XD
هنوزم عیدی میخای؟:"

مفالکههههههههههههههه

عیدیمو بده

یوهوووووووو مبالکه شلیییییییل^0^

گاد توهم؟!!!*-* مستیممکشبتنخبخب
*من در راه رفتن ک هلو شم...*

#بلو

 

باشه😂

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

عیدی بده

#بلو
یعنی همه چی زیر سر توعه هاااااااا!!!!*-*

گااااااااااااادT-T


منو محو کن.................................

اونی شیوا هم بهمون پیوست😂

 

اونی شیوا بیا با منو بلو شورش کن😂😂

چشمتون روشن=-=...جررررررر

شما اصلن واس چی بیدارین؟!*-*...بگیرین بخابین از زندگی لذت ببرین عین خروش کله ظهری بیدارین=-=

کیوتی ازخودته*-*

چشم^-^

جرررآله•-•

سووییییییییییت*-*

عررررررر چون تو خیلی خوشمزه هسی و ازم عیدی نخاسی بهت عیدی مودم ....بگو چی میخای؟*-*

😂😂😂

 

دلت میاد؟ ._.

 

ناح تو خودت بهترین عیدی ای واسم*-*💜

بیو بخللللللللل

پونصد دفعه گفتم از دلرحمیم سواستفاده نکنینننننننT-T

ستیبمسیظبتمسیبنتسیمکظب دیه نگفتم ک بشینی اکلیلی کنیااااااا:"""""""""

هققققققق بخلللللللل^0^

ساعت 12 ظهره چرا بخابیم😐😂😂

بقیه مردم چرا میخابن؟!*-* جرررررررررر

حسودیم شد خاک تو سر حسودم:"|

جررررررررررر ب لیدی؟XD

حقتونه*-*

من پایم بیاید شروش کنیم

ما تا عیدی نگیریم اروم نمیگیگیریم

عیدییی میخوایم یالا

چرا این بلیط وی آی پیه نرسید؟!T-T...چون اصلن نخریدمش =-= امروز همه جا تعطیله فاااااااااااک=-=

یایایاااااااااا شلیل اونی توهم؟!:")

*زبون دراوردن واست😂

 

 

عرررررر*-*💜💜💜

*تند تند پلک زدن و همچنان در هنگ اینکه کجا کم گذاشتن شدن!*-*...*


عررررررررررررررررر*-*

عیدی میخوایم یالا

 

در این زمینه بله من هم

خب چی میخای؟!T-T


بله دونسنگا این روزا خودشونو نشون میدن=-=...منم اونیمو میخااامT-T

چمد اونا خابالو ان😂 (حالا انگار خودم نیسم:|)

آفرین تنهایی ب این نتیجه رسیدی باهوش اونی؟!XD

ارهTT

آیگووووو حشود اونی بیو بخلم*-*

دارلینگگگگگگ*-*(نومودونم یعنی چی فقط مودونم معنی خوبی داله=-=)

 

اوممممم عیدیییییی چیزمی خوام...اونیم بشی*-*

هانییییییی*-*..(جرررر معنی همون عزیز و عزیزم میدهXD)

ممکشیسبنتکمشسیتنبلخثتخنثصحبنسثشیظ چیقده تو خوشمزه ای*-*
عررررر بله ک میشم چرا نشم^-^
بیا بغلم^0^
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۱:۵۹ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

چوکاهه خالههه

چوکاهه عشق خالهههههه^0^

خوبیییییییییی؟

آفرین ب بصیرتت ک عیدی نخاسی:")

جررر😂😂😂

انقده میگم جر نخور لعنتیXD

شعر جذابی بید به به ._. ..

شمسیتبخستبختسبکمشسثتبکمشسبتنشسکمّـشکمستبخشبتشخست

من..........تو............رو.........می......کشممممممممممممممممممممممممممممممممممممم*-*

توله سگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ......T-T

عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر....بهترین عیدیی بود ک میتونسی ب اونی اومات بدییییییییییییی>.<

فندقممممممممممممممممممم

قبل از اینکه به 2965456789098765 قسمت نامساوی تقسیمت کنم بیا بغلممممممT-T

اره*-*

از اولشم بچه باهوشی بودی*-*

اومدمممم بخللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

یوهوووووووووووووووووووووووووووو چ بخلللللللللللل خوردنیی مث خودتتتتتتتتتتت^0^

نمشه عادتمه:"|

پس انقد جر بخور تا هیشکی نتونه بدوزتت:"

اوم خو ی پست بزار برا من بعد توش کادو بم بده مثلا اهنگ و ادیت و متن و ازینا دیگ بله زیاده خواهم خودتی تازه اخر پستم باس بنویسی من فقط مال شیوام

اسمتم بزار ایم فور شیوا فوراور

گااااااااااااااااد میگم همه چیم پاک شده دخترXDDDDD.....

این ی بازی ج ح فاکینگ نیستاااااا!!!!XDDDD

درخاست بعدی جرررررررررررXD
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۰۴ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

خوبم خودت خوبی خاله؟

گااادد خخ اصلا یادم نبود

خداروشکر ک خوبی عزیزم^-^...بد نیستم خوبم:)

ببین ایناروووووو کم مونده شلوار خالتم بردارن ب عنوان عیدی ببرنT-T

آیس کریممممممممم*-*(همش این فیکامیان توذهنمXD💔)

 

چه گَدتومِهلَبونی اونی0-0

بخللللللللللللللللللللل عر•-•

چاکلتتتتتت*-* (جرررر لعنتی نگو ذهنم میره جاهایی ک نبایدXD)


عرررررر تو منو مهلبون میبینی فداتشم*-*

آخ آخ ک چقد چسبید^-^

:"

 

جان توXD

 

#هلی

حملهههههههههه

عیدی

عیدییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

عیدیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 پونیو چی فکر کردی هرجا خرابکاری هست من سردستشونم:"

تشکرررررررررXDDDD


#هلی

پنلمممممممممممممممممممم...فاااااااااااااااااک یووووووووووووووووووووووو....عرررررررررررررررT-T
من میخام برم از اونی بودن استفا بدم اصلنXDDDDD

من بعدا حساب تورو میرسم وایساااااااااااا
ک عیدی میخای؟!:)
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۰۸ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

خداروشکر خوب بمونی

 

عاااا من کلا اهل عیدی در عید های غیر نوروز نیستم😂

فداتم ک بوس بهت^3^


آفریییییییییییین عید نوروز من طرفای تو آفتابی نمیشمXD

یا همینا ک گفتم یا کات بای

شلیل اونیییییییییی....میدونی ک من چقدرررررررررر عاشقتم ن؟!:")

ارامش خود را حفظ کن دلبندم._.

 

یااااا مگه قاتلی میخوای تقسیمم کنی؟._.

امدم بغللللللللللل

کمنیستبیختسبخحستبخس هنوز از دیدنت ذوق مرگم خفه شو*-*


یاااااااااااااااااااا میدونی این چند روز چی ب من گذشت؟!....کارم شده بود ریفرش کردن پنلت!!!!T-T...
با سبا فوشت دادیم هعیT-Tحقته=-=

یوهوووووووووووووو بغلللللللل>.<

گاد خ دلتنگت بودم توله سگ:(
کجا بودی؟...خوبی؟

بعله پس چی فک کردی😎😎😂😂

جووعاااااااان یکی اون سیگار منو بدهXD

موچیییییییی*-*(ذهن من خیلی وخته لَفته شتتتتتتت ایح=-=😂)

 

نه واقعاهستی اونی0-0

جوعانننننننننن•-•

میلک شیککککککک*-* (جوووووووونز دونسنگمم مث خودمه پس!!XD)


مشیمشکنبشمبن فداتم ک*-*
عرررررررررررررر*-*

عللللل اکلیلی گشتم*-*

هنوز مونده باید یونیکورن بالا بیاری*-*

ناپ •~•

ببرمت شهربازی چی؟:")

چشم._.

*خفه شدن*

 

امم معذرت...؟

 

قالب میگرفتی دل تنگ نشی XD TT 

کجا ک نمیگم ..ولی اره خوف بیدم"-" ت چی؟

بی بلا=-=
* ندانستن بر کوبن سرش ب کدامین جا!!!!*


گاااااااااد خ زدنی شدی یونو؟!T-T....معذرت نمیخام از این ب بعد ی نداری خاک بر سری ب اونی بده بعد بگو من قرارع ی گوری برم!

تو امروز از زیر دست من زنده بیرون نمیرییییییییی*-*
چرا نمیگی؟:"....خوف واقعنی؟

عه سیگار جلو مح بدآموزی داره هااا=.=

ناااااح الان اونیت مود کول برش داشته ی سیگارش کمه*^*
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۱۴ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

من ک دخملم خوبیم عیدی بوسم کنین🥺🥺

عررررررررررررررررررررر n تا بوست میکنم و انقد میچلونمت تا ب همه آّبمیوه گاز دار طناز بدم*-*

میشه بگم فدات شم؟ :|

نااااااااح ب هیچوجه=-=

شهربازی ☆~☆

ب شرط اینکه همه بازیاشو سوار بشیم پشمکم بخوریم

آرییییی شهربازی^0^
همشونووووووو سوار میشیم همه ترسناکارم میشیم اونی پایس*-*....
ی پشمک صورتی با ی پشمک آبی هوم؟^-^

خواهششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

 

هدفم به فاک دادن پنلتهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اول عیدی بعد استعفا*-*

 

 

یاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

عیدی میخوام خبببببببببببببببببب:"

شاااااااااااانسسسسسسسسسس آوردی با لپتابم وگرنه خودم ب فاکت میدادمXDDDDDDDD


عررررررررررررررررررررررررررررررر نکننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننT-T

جررررررررررر ببین همه رو راضی کردم....بیا تورم از خر شیطون پایین بندازم:"

چی موخای؟:"

وایننننننننن*-*(یسسسسسس•-•...اونی مسخره نَتُنی ولی چیزی به غیرازین به ذهنم نَلِسید😂*Wine*)

 

خدانَتُنه0-0

 

♥️

شیرموززززز*-*( جرررررر ن بابا نترس کلمات منم دارن تموم میشنXD)


عررررررررررررر*-*
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۲۰ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

نه دیگه من بدمزممممممم>~<

یبار بحث مفصل سر این نداشتیم؟!=-=

یسسسسسسسس جیییغغغغغغغغ بودو بلیم هیق💃💃💃💃💃💃💃💃

ژووووونز بپر بالا بریییییییییییییییییییم^0^

*بکوبون پشت سرت"-"XD*

 

صحیح._. ...خو وقت نشد بگم دارم میرم گم و گور شم:"

 

 

درسته عید قربانه ولی قرار نیست من بکشیاااا*-*

نمدانمXD...میبی یس*-*

*من از تو نظر خاستم؟!=-= جرررررر*


دیگه تکرار نشه توله سگگگگگگگگگ:"


یااااااااا توهم اسماعیل منی دیه بیا بریم ببینم=-=
پس بگووووووو=-=.....فاک یو=-=

منم عیدی میخوام *-*

به به.....ی تو کم بودیT-T

عررررررررررر بلیط من هنوز نرسییییییییید؟T-T
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۲۴ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

چلا داشتیم •-•

ببشید •-•

آفرین=-=
دیه تکرار نشه=-=

10 بار بنویس من خوشمزه اونیم=-=
و 5 دیقه برو تو اتاق ب کار زشتت فک کن=-=

که اومدم *-*

 

بلیط چی؟! 0-0

خوش اومدیXD


بلیط فرارم از دست شما*-*خخخ
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۲۷ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

حیح تشم •-•

 

من خوشمزه اونیم •-•
من خوشمزه اونیم •-•

من خوشمزه اونیم •-•

من خوشمزه اونیم•-•

من خوشمزه اونیم •-•

من خوشمزه اونیم •-•
من خوشمزه اونیم •-•

من خوشمزه اونیم •-•

من خوشمزه اونیم•-•

من خوشمزه اونیم •-•

 

 رفتن تو اتاق و فکر کردن 🥺*

تشمت بی بلا*-*


آفرین
آفرین
آفرین
آفرین
آفرین
آفرین
آفرین
آفرین
آفرین
آفرین

آیگو نمیخاد دیه درستو گرفتی بیا بغل خاله فک کن^-^

حیف باشه نشد درست حسابی به گا بدم:"""""""""""""""""""

نمیتونستی اگه با گوشی هم بودی^-^

 

 

 

نه از خر شیطون پایین نمیام منXDخر خودمه خوب کردی از بچه مردم پس گرفتی مرد انقد سواری داد:""""""""

نومودونم

پونیو

میدونی اون استیکر های بیان رو از کجا باید خرید؟

عاه بیب تو نمت پنل منو ب گا بدی کلن گاییدنی نیس بچم:"
چیرااااااااا خم شو^-^


جررررررررررررررررررررر میای میایXD...حالا ک اینطوره عوض لطفی ک کردم بیخی عیدی:")
پ نمیدونی چی میگی؟=-=

جونم
عاااااااا ن والا....فک کنم سایت دارع

شیرکاکائو*-*شیرعسل*-*شیرتوت فرنگی*-*شیرانبه*-*شیرهویج*-*شهرقهوه*-*شیرنارگیل*-*(یاه یاه همرودُفتَممممم)

شیر....شیر لیدی ک از همشون خوشمزه تره رو نگفتی ولی:")....(جان من سعی کن اینو لفظ محبت آمیز ببینی ن منحرفانهXDDD)

+شیر انبه داریم؟!!!!!!!*-*
++شیرخرما هم هس*-*

*ولی جوابت به دهن من متبرک شدTT XD*

*پیشنهاد میکنم زیاد با من حرف نزنی خ پررو شدم جدیدن:"*

 

سعی میکنم ول قول نمدم._.

 

 

صحیح._. ....

نمگم:"...یااا چرا فاک یو اخه؟:"

 

*به بهههههههههههههه...*-*...*
*جدیدا همه ب من رسیدنی پررو شدن چیز عادییه تیک ایت ایزی=-=...*


میزنمت=-=


بگووووووو:"....چون از دستت عصبانیم:"

بلیم

ولی من عیدیامو میخوام

یاااااااااااااااااااا دیه شهربازی میبرم=-=

میگم اونی عید چیه😐🍡

ای اونی تورو بخوره ک انقده بیخبریXD

عید قربانه فداتشم:)

ای جاااااااااانننننن عیدت مبارککککککککککک *______________*

عررررررررررررررررررررررر عید توهم اوبالککککککک*-*

از من فرار کنی؟! :(

دلت مویاد؟! :(

هقققققققق توهم همش دس بزار رو نقطه ضعفم و هعی بگو دلت میاد؟!T-T
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۵۶ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

هولااااا

یهه یهه^0^
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۲:۵۹ SANA عنتر برقی پری ناز :|

عیدت مبارک خاله :) 

ای جانممممم بگردم...
عید توهم مبارک باشه عزیزم^-^

+تو ک عیدی نمیخای؟T-T
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۳:۴۴ چغندره گلابی رو:| پشمکه جیوو:| (یااا من کاتنم:|)

با اینک عیده مزخرفیه و این همه ببعی خوشمل میمیرن ول عیدت مبارک پونیوووووووووووووووووووووووووووووووووو:>

مدیونی اگ فک کنی اسمتو بیش از حد دوس درم:>>>>

گاد همیشه اون ببعی ها میمیرن امروز همه فقط یادشون افتاده=-=....مرسییییییییی عید توهم مبارک کاتنیییییییییییییییییم^0^
میستبمتشیبسمنبشکسنبکشنسک ذوووووووووووووووووق میسییییییییی*-*

خوفی؟

اوهو😂

پستای علمی فرهنگی میذاری لاو؟😂😂😂😂😂

گاد پارهه😂💜

خفه شو جررررXD
علمی فرهنگی نیس دقت کن...فرهنگی اجتماعیه!...یاهم اجتماعی فرهنگی...نمد=-= عیح
اون کارت لعنتیتو بده ببین همه ازم عیدی میخانT-T

خا:/

مبارکه:/

ممنون از تبریک بینهایت از ته دلت ک سرشار از عشق و علاقه بود^-^

عه مبارکهههههههه😂🥳


عیدی ما یادت تره اونی😂✊

جررررررررررررر مرسی عید توهم مبارکXD

گااااااااد لیلی توهممممممممم؟T-T

من فرااااااااااااااااار
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۵:۴۷ SANA عنتر برقی پری ناز :|

من بغل میخوام و بوس :>

آیگووووو یسبتخسبتخثصتبصثخحهثخ

بیا بغلم ببوسمت^-^

کارتم‌؟

به من چه!

تو میخوای عیدی بدی از من میگیری؟

مگه من چکارتم لاو؟:[]

سنیور.....
لاو...
اون 
کارتو
ب
من
میدی
ن؟!
^-^
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۵:۵۱ SANA عنتر برقی پری ناز :|

امدم *-*

 

نونا جوج

به من کادو بده :|

بغلللللللللل
بوووووووووووووووس*-*
عررررررررر
خوبی؟:"


#نونا جوجش
آفرییییییییین ب بصیرتت:)

یه جوری میگن نونا جوج انگار میخوان جوج بزنن XDDDDDDDD

جررررررررررر آخه جوجو بهش میگیم...جوج مخففشهXDDD

*سیگارشو روشن میکنه و ازش کام محکمی میگیره*

اوووممم...نه!🚬

 

 

سانا:

هانی من دارم میرم...بعدا دربارش حرف میزنیم🚬 باشه خوشگلم؟🚬

*با حرص سیگارشو از دستش میقاپه و سمت لبای خودش میبره ....ازش دور میشه*
حیف الان میری...بعدا دربارش حرف میزنیم...راسی!....سیگارتم مال من!


#عشق خاله
ب هیچوجهههههههه کوتاه نیا*-*

یس یس من عیدی زیاد میخوام😂✌

 

یااا اونی اول عیدی بده بعد فرار کن😂😔✊

گااااااااد بیا تورم ببرم شهر بازی...

اصلن همه باهممممممم بریم شهربازی ب حساب هیون و کوین^-^

هوم؟!

#ملت
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۵:۵۵ SANA عنتر برقی پری ناز :|

خوبم تو خوبی :"

 

 

 

نونا جوج

داری فرار میکنی :|

خداروشکر مرسی عشقولیم^0^


#نونا جوجش
نترس اون امشب کارته رو میده:)

ایشششششش XDDDDDD ن ب جوج، ن ب سیگار...

میگم تناقض برا ما عادیه بگین نه XDDDD

جررررررررررررر موقع کیوتیش... گاااااااد ی جوجی میشهXDDDDDD
جرررررررررررررررر دقیقا!!!XDDDD

آلا توهم میای شهربازی؟*-*

*سیگارو از دست مانیا میقاپه، یه دونه تو سر جفت شون میزنه سیگارو میندازه زیر پاش*

دیگه نبینم از این غلطا کنینا -_-

*سرشو میماله و پاشو زمین میکوبه و زار میزنه*
آلاااااا هققققق تو مود کول بودم لعنتی!!!T-T
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۵:۵۸ SANA عنتر برقی پری ناز :|

مرسی یعنی چی خاله پون پون؟ :|

 

 

 

 

:" باید همه چی برام بخره من کوتاه نخوام امد

پان این پون پون رو خوب دهنتون انداخته هاXD...دوسش دارم ولی*-*
یعنی مرسی از اینکه حالمو پرسیدی^-^عررررررررررررر راضیش کنیم ببره شهربازی*-*

این ایده خیلی خوبه😂🙆‍♀️

 

بریم شهربازی

یوهووووووووووو شب میریمممممممم^0^

یکی پیدا شه مخ هیونو بزنه:")
فافا کجایی؟:")

اصن اوففففف XDDD

قضیه شهربازی چیه ۰_۰؟

جرررررررررXDDDDDD

ببین الان ی ایل دونسنگ ریختن سرم عیدی میخان!
میخام ببرمشون شهربازی ب حساب کوین و هیونXD
همکاری کن راضیشون کنیم شبXDDD

*چادرشو تا دماغش می بنده، روسری مانیارم میکشه جلو*

خجالت بکش خانومم...خجالت بکش شرم کن... -____-

*از چادرش میکشه و موهای خودشو بهم میریزه*
من سیگارمو میخام...ماماااااانT-T
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۶:۰۳ SANA عنتر برقی پری ناز :|

:| یا میگی چی شده یا میرما

 

 

 

:" بریم من همه چی میخوام

دارم باهات شوخی میکنم دختر خوبمXD


منم موخام*-*....بیا دوتایی جیبشونو خالی کنیم*-*

اونی تو زدن وب هیون موفق باشی😂🤝

 

دلم براش تنگ شده...

هیون کار من نیس اون از لج منم شده عمرا خرج کنهXD...
مخ اونو یا آلام میتونه بزنه یا فافا یا کوینXD..
یکی میخاد مخ کوینو بزنه:")


دیشب باهاش حرف زدم بد نبود...یجورایی...هعی...
کم میاد

تو میخوای عیدی بدی اونا باید حساب کنن XDDD
یاااا منم بزرگ جمع مااااااا!!!! دونسنگی بیام چیکار ۰_۰؟

یااااااااااااااا خو اونا منو کشتن با دیم پولدار شدن! از اون پولا یکیمیشو نمیتونن برا من خرج کنن؟!*-*
بیا چون قرارع مخ هیونو بزنی راضیش کنیXD

قربانت:/

فدایت خوبی؟:"
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۶:۱۴ SANA عنتر برقی پری ناز :|

جوعااااااااننننننننن خوبه

 

 

 

 

خودم خالیش میکنم :>

یسسسسسسسسسسسسس^0^


من نکنم؟:(

خو مخ الا رو بزن که مخ هیون رو بزنه😂🧁

جرررررررر دقت کنی دارم همینکارو میکنمXDDD

*تاسف میخوره...

استغفرالله -_-

 

اووو از این لحاظ هعی حق داری T---T

هووووی قاتلا بیاین عیدی بدیننننن!!!!

هیون تو کف من هست نیازی ب مخ زنی ندارم XD

*لبشو آویزون میکنه و پاپی وار نگاش میکنه*
خو جوج نمیزاره بکشم توهم نمیزاری هیونم کلن نمیده...من چ غلطی کنم؟!:(


هققققققق معلومه حق دارمT-T
یسسسسسسس*^*
عررررررررررررررررررر پس قرارع راضیش کنی ن!؟:")
چهارشنبه ۳۰ تیر ۰۰ , ۱۶:۲۷ SANA عنتر برقی پری ناز :|

باهم :>

یسسسسسسسسس فایتینگ بهمون:")

فایتینگ اونی😂🤝

جررر تنکس دعا کنXD

شیرانگور؟شیرکیوی؟شیرهندوانه؟شیرگلابی؟شیرهلو؟شیرخربازه؟شیرآناناس؟دیگه نومودونممممممممم=-=

جررررررررگاددددددددداونییییییییی😂XD

 

آله اینقدرخوش مزه اس*-*

آلههههه لاست میگی اونی•-•

جرررررررررررررررررررررر اصلن خالص شیر طبیعی پاستوریزهXDDDDDDD
بمولا!!!خخخخخ....منحرف نشدی ک شدی؟!*^* بزنمت؟!*-*


نخولدم*-*
مح همیشه لاس موگم*^*

بیا

*سفت بغلش میکنه*
دوست دارم باشه؟

بنظرم اگه یکم از وقتی ک برا بقیه گزاشتی رو روی من میزاشتی الان تربیتم این نبود😂😂*

 

 

نزن*-*

 

اوک..رفته بودم

 

 

 

خونه اقا شجاع ..جررر😂😂😂

*یااااااااااااااا بشکنه این دست ک نمک ندارههههههه...من برات وقت نزاشتم توله؟!!!!!*-*...*


حرص نده پس=-=


گااااااااااااااااااد بخدا میزنمتتتتتتتتتتتتت=-=

دعاهام بدرقت اونی😂🙆‍♀️

از اون اجی مجی هاتم بکن:")

هوم

منم

فاز هوم نرو:(

احی مجی لا ترجی اونی مخ الا رو بزن که مخ هیون زده شه😂🪄🪄🪄🪄

جرررررررررررررر بیبیدی بابیدی بوووووووووووووو^0^

حلههههههههههه^-^

میسی*-*

عررررررررررردخیخااااااااXDDD

اول نشدم اونی ولی هم کلمه منحرف ودیدم شدم:|😂💔

 

بیامن بلات دُلُست تُنَم*-*

بعله0-0

جررررررررررررررررXDDD
فاک نباید میگفتم پسXDDDDD
ممنون از صداقت!خخخ


عرررررررررر دلست کن*-*

+پروف جدید مبارک*-*

عیب ندالهههههXD

خواهش😂

 

چشم*-*فقط به یکی بگواونی بِله وسایل لازم ازجمله6تادونه انبه و3پاکت شیرویه آبمیوه گیربگیره0-0شکرشم بعدامیریزم=-=

 

میسییییی^-^

جرررررر فداتXD


بی بلا*-* عاااااااااااااااااا بازم باید برم مخ بزنم*-*خخخخ....جرررررررررر اوک اوکXD

فدایتتتتتتت^0^

عاه وقتی با گوشی بودی بگو بیام ببینم میتونم یا نه:"

:|

 

 

نمیام نمیام:"بدجنس:(

تو میخوای عیدی بدی خب به من چه؟:"

 

خریدم@-@

حیح کارتم تازه درست شده:"|

 

جررررررر نمیگم خب*-*بیووووووووو:"
یااااااا همه رو قرارع ببرم شهربازی=-=

آفریییییین*-*

حتما ^-^ XD

یسXD

این لبخندو نزن

پس چجوری لبخند بزنم؟:"

بگو لبخند*

باشه...ببخشید بعدش متوجه شدم...

ن 

عذر نخواه

اینجوری بهتره

حله^-^

بدجنس:"

 

 

شهر بازی دوست ندارم:(

خوش بگذره^^

حال کردی همه رو با عیدی انداختم به جونت@-@

حیحی:"


یااااااااااااا کسیم پیدا میشه شهربازیو دوس نداشته باشه؟!*-* چرااااا؟
کجا دوس داری ببرمت پس؟:(

از دست توXD

:"

 

 

 

هست فعلا:)

هیچ جا:(

 

عینک منو بدید:"

چرا دوس نداری؟:"
چراااااا:(


تو خونه خودتونه:"

نم چند وقته هیچ جا بجز خونمون رو دوست ندارم^^

نم....

 

 

هعییی:"

ولی چقد ضرر وارد کردم بهت یه تنه@-@

پس من میام خونتون باهم پیتزا میزنیم ب رگ هوم؟:)


جررررررررررر باید امشب فقط مخ بزنم!xD
منتظر انتقام سخت باش*-*

پیتزا هم دوست ندارم:"

 

 

 

ببینم چه میکنیXD

من لارجم همه همیشه مهمون منن:"

چی دوس داری؟:"


جرررررررXD
این سری مهمون منی دیه:"

در حال حاضر هیچی:"""""""""""""""

 

 

 

تو شهربازی شماره زیاد بده@-@

ناخام:"

یااااااااااااا:(


نه حوصله زنگ زدناشونو ندارم:"
من موخام:"

اوهوم:( بعدا بهتر بشم شاید خواستم:"

 

 

هعیی حداقل مخ یکی رو بزن ددیت اومد یکم تفاوت کرده باشی:"|

ناخام من

همیشه هستم باشه؟...هرچی خاسی بهم بگو:(


ددی لعنتی من...هوووووف....:)...یعنی موگی مخ بزنم؟!*-*
مهم نیس=-=

:)

 

 

:" من نمیدونم بابا قحط بود تو بیان:"| اره برو بزن@-@

:"

هعی....دلم براش تنگ شده....چشم*-*

پوستش رو میکنم بیاد:"|الان ارامش قبل طوفانه:"|

خودش میدونه چی در انتظارشه^^

مخ یه خوشگلی رو بزنی ها@-@

جررررر....امیدوارم ک بیاد:)...امیدوارم...
حقشه=-=

ی بلک کارت دار رو میزنم*-*

اونی اونی اونی

مخ الا و هیون ری رو زدی

میریم شهربازی*-*

جوووووووونم*-*
مخ آلارو زدم هیون آن نشده هنوز:(

:)

اره:"|

احمق گاو

 

 

افرین:"

 

 

تو میخواستی مهمون کنی یا مهمون هیون ری و الاله ای خودتم؟:|

خخخ:")


یس*-*


آلاله ن...آلا!...خب با پول هیون و کوین قرارع بقیه رو ببرم شهربازی ولی تورو با پول خودم مهمون میکردم ک رد کردی عنتر=-=

خو کارتشو کش برو اونی*-*

کارتاشو ازم قایم میکنه نفلهT-T

ولی اوکی کمی تایم بده بهم کش میرم*-*

:)

 

 

 

اوووو بعدا^^

الان باید بری مخ بزنِی:"

 

من وی پی انم روشن نیست ولی ای پیم مال امریکاعه چرا؟:"|

جررررررررررررررر باشه باشهXD

دقیقا=-= منم میخاستم همینو ازت بپرسم=-=

مخ یه خوشگل رو بزنی ها:""""""""""""

 

 

هکم کردن؟:"|

جرررررررررر 3 بار گفتی!!XD
بگو ببینم انقد میگی خودت کیس داری؟:"


بیخی مهم نیس ددیم برا آلمان بود:"

خوشگل بودن خیلی مهمه:""""""""""""""""

نه ندارم ولی خوشگل بودن عنصر مهمیه@-@

 

 

اون وی پی ان میزد خب:"|

من وی پی ان نمیزنم:"|

صحییییییییییییح درحال حاضرم دارم میزنم مخشو*-*...
جرررررررر رو عنصرت کراشمXD


عه نمیدونستم:"
تو ذاتن آمریکایی=-=
مرگ بر آمریکا=-=

جاشو نمی دونی؟

 

 

اوک اوک*-*

وایسا دارم مخ میزنم*-*......


جررررررررررررXD

*به طرز دراماتیکی سیگارشو از لباش برمیداره و  بین دو انگشتش میبره...باسکوت به بحث بینشون خیره میشه*

که میخوای مخ یه بلک کارت دارو بزنی ها؟:)🚬

*با حالت مضحکی میخنده*
عااا...لاو تو اینجا بودی؟!^-^...حیحی...
ن بچه ها داشتن برا محض فان میگفتن...

مگ ن؟!!!!!

موفق باشی اوتی*-*

هیون آن شد*-*

مخش زدی من شیرنی میخواما@-@

خیلی مهمه لامصب:"

 

 

اره وی پی ان بزنی ای پیت عوض میشه:"|

هعیییی

فعلن دارم زورمو میزنم=-=
دخیخااااااااااا:"""""""""""


ن اینو میدونم میگم نمیدونستم وی پی ان میزدهXD

*همونطور که بهش خیره‌س سیگارو بین لباش میبره*

هوممممم...که اینطور!🚬

در هر حال...هیون که اومد!🚬

*سمتش خم میشه تا دود سیگارش تو صورتش بخوره ...لبخند میزنه*
میدونی ک...مخ جفتتون باید زده شه!

اونی برو تو کارش*-*

تو قطعا می تونی*-*

 

 

اخجوننننننن

امشب میریم شهربازی😂💃

فعلن ک ریدمانهXD
هقققققققق دعا وَکنT-Tمن شمارو امشب میبرمممممم*^*

*لبخند میزنه و انگشتشو توی موهاش فرو میکنه*

متاسفم دارلینگ!🚬

*از آستینش میکشه*
سنیوووووووور:(

زورررررررررررررررر بزننننننننننننننننننننننن

:""""""""""

 

 

 

هعییی:"|

دارم میزنممممممممممممT-T...جرررررر منحرف نکنXD

دعا و کلی عجی مجی می کنم اونی*-*

 

 

 

هوراااا😂💃

جررررررررر رفتیم ک رستگار شویمXDDDیوهووووووووو^0^

جررر😂😂🍭

جرررررررررررر تونستمممم^0^

*چشاشو توی حدقه میچرخونه و بلک کارتو پرت میکنه سمتش*

د هل...هر کار میخوای بکن🚬

*با دیدن بلک کارت چشاش قلبی میشه و از گردنش آویزون میشه و صورتشو میبوسه*
یوهووووووو....خودتم میبرم^0^

هوراااااااااااااا

بالاخره میریم شهر بازی😂💃

جرررررررررررررررر بلک کارت حل شد هیون موندXD

اندازه کافی نبوددددددددددددد

بدبخت منحرف:"

چرااااااااا دارم موفق میشمXDDDDDDDD
تقصیر خودته=-=

*خنثی نگاهش میکنه*

مرسی که اجازه میدی بیام!🚬

*گونه هاشو بین دستش میگیره و فشار میده*
آیگوووو من ک بدون سنیورم جایی نمیرم^-^

یوهوووووو😂💃

جرررررررررررررXD

*کامی از سیگارش میگیره*

هوممم...🚬

*با حسرت ب سیگارش نگا میکنه و آب دهنشو قورت میده*
اوهوم.....

افرین

 

(๑˘︶˘๑)

حیحی^0^

پس میدیم دیگ اونی😂💃

آرههههههههههه دارع ردیف موشه*-*
بقیه رو خبر کن

چجوری خبر کنم😐🍭

بگو ک بیان شهربازیه=-=
اونایی ک عیدی میخاستن=-=

ها😐🍭

پست بزار=-=

من بی خانمانم😂🍭

وب ندارم

تو چرا راسی وب نداری اصلن؟!=-=

دیگ وبمو دوست نداشتم پس حدفیدمش😂💃

 

ولی وقت ندارم حس بهتری دارم

خیلی قانع کننده بود:"

جدی؟....خوبه پس خوشحالم:)

اوهوم*-*

 

 

اونی مخ هیون رو زدی😂💃

جرررررر دارم میزنم:")

خودت ک میشناسیش:")

نمیشناسمش اونی😂💃

جدی نمیشناسی هیونو!؟*-*

در حد اسم و سلام عیلک میشناسمش😂💃

عاو....گاد هیون خ خوب و باحاله حتمن سر فرصت برو باهاش آشنا شو...
دق دادناش برا منه فقط نترسXD

جرررر 😂😂

چمش حتما^-^

جررررررررر آفرینXD

اونی رفتیم شهر بازی؟😂😐

جررررررررررر مثلن رفتیم برگشتیم دیهXD

عه پس‌چرا هیچی نخوردیم 😂😐

بیووووووووووو برات پیتزا آوردم*-*

@فاطمه م

انقد جداب نشو لنتی T-*

#فاطیم
لعنتXD

*موهاشو ناز میکنه و تسبیح شو تکون میده*

ترک کن عزیزم :)

 

بلی بلی (B هیون یه رگ خواب بیشتر نداره که همونم دست منه (B

*همچنان زار میزنه*
نمیخاااااااامT-T


هقققق دیر اومدی مجبور شدم خودم بزنم:"

آلا:

ای جان🚬

#آلاییم

آلا:

جرررر تسبیحت جاست😂😂😂😂

#آلاییم
جررررررررررر من هنوز سیگار میخاما=-=

*یواشکی شماره کمپ ترکو می گیره*

من کمکت میکنم :")

جررررر یاد ابد و یک روز افتادمممم XDDDD

 

عه...ب هر حال که هر وقت کارت ویش هیون گیر کرد ب من بگو جاست (B

 

@فاطمه م

جوووونننن *____* ولی نکش خب :)؟ تو بدون اونم جذابی *-*

*میخنده*
جرررررررررررر من هنوز نکشیدم ک بخام ترک کنم کXDDDDD
هیشکس نذاشتهT-T


عرررررررررررررررر همین الانم بیای بد نیسT-T

#فاطیم
یااااااااااااا:"

*ابروهاشو بالا میندازه*

اوه جدن؟🚬

ولی متاسفانه این سیگار لعنتی خیلی طرفدار داره...مگه نه؟🚬

*سوت میزنه*

اهم....اینجا کجاس؟!...من کیم؟!*-*
شما اینجا چیکار میکنین؟*-*

کشیدی توش گیر کردی عزیزم...من میفهمم (B

 

بکشونش اینجا وارد عمل میشم (B

نهههههههههه هیشکی نذاشت بکشمT-Tاون نمیاااادT-T

@فاطمه م

من میتونم ب ژنرال دروغ بگم :")؟

طرفدار مهمه...یا سلامتی ت :)؟ یه خانم دکتر که باید بدونه...

#فاطیم
اهم...درسته:"

یااااا من خودم دیدم کشیدی انکار نکننننن!!!

 

هار هار دم ب تله نمیده XDDD

یبار بوووووووووووود:"

نهههههههههههههههه رابیشهT-T

آلا:

ولی من سیگارمو دوس دارم...ینی ما سیگارمو دوس داریم:[]🚬

#آلاییم
حیحی اینم صحیح:")

آلا:

هانی پونیو حق نداره بکشه...مگه نه لاو؟🚬

#آلاییم
من میخامT-T

@فاطمه

هوم...

 

شمایی که خودت میکشی که نمیتونی برا دیگران تعیین کنی :")

#فاطیم


دقیقاااااااااااااااااااااا:")

اونیییییییییییییییییییییییی T-T

همه رو با کارت کوین بردی شهر بازی منو نبردییییییییییییییی T-T 💔

باهات قهرمممممممممممممممممممممممم اونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی T-T

یااااااااااااااااا تورم بردم کهههههههههههT-T
گفتم شب میبرمT-T

بودی ب خداT-T

هققققققققققققققققققققققق قهر نکن ی روز دیه بازم میبرم کارت دیه دس منهT-T

من نبودممممممممممم T-T

منو با یکی دیگه اشتباه گرفتییییییی T-T

به من نگفتییییییییییییییی کامنتای قبلیمو بخون T-T

 

بیا همین امشب دوباره بریم *-* ولی دوتایی *-* 

عررررررررررررر میانهههههههههههههT-T
فااااااک مییییییییT-T
ببشییییییییییییییییدT-T


باشهههههههههههه*-*
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ღ✧༻𝓢𝓱𝓲𝓷𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮༻✧ღ

محفل لیلا فروهر سکسی و شرکا 🚬

اینجا لیلا فروهر سکسی بیان می‌نویسد~

به محفل شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر (که نیومد شریک بشه بی‌ناموس) خوش اومدین "-"\
یادتون نره حتما شلوار کردی بپوشین بیاین تو "-"
اگرم ندارین دم در غرفه فروش داریم از اونجا بخرید :>
یکی بخر دوتا ببر D:
زندان دوز اصل :>
اگه به سن قانونی رسیدین ته راهرو سمت چپ، با قلیون، زهرماری و مشتقات آماده پذیرایی از شما هستیم "-"\
اگه به سن قانونی نرسیدیدم اشکالی نداره *-*
#نه_به_تبعیض_علیه_کودکان!
کنسرت های لیلا بانو ته همون راهرو سمت راست برگذار میشه"-"\
با استریپ دنس به عنوان اشانتیون D:
فقط پول بلیط یادتون نره لیلا جان مجبور نشه شام تخم مرغ آب‌پز بخوره:")


توجه!!
لطفا قبل از ورود به وب از شل نبودن کش شلوار خود اطمینان حاصل فرمایید
با متخلفین به شدت برخورد میشه!
با تشکر.
مدیریت انجمن شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر بی‌ناموس.
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan