لیدیز...و صد البته جنتلمن...بیایین ببینمT-T...(ددی بیا خ!)

سیلاااااااااااااااااااااااااااااام^0^

کی اینجاس؟!.....خب کی اینجاس میگم؟!*-*...

ی بنده خداییه حالا جو نگیرین=-=

ی بنده خدایی ک قد بزرگی خوده خدا دلتنگتونه:")))))))))))))))))))

گااااااااااااااااااااااااااااااد....

بیایین ببینمT-T...تا ساعت 2 هستم:")....هییییییییییییییییییییییق

واااای ی ماه شد ن؟!...اوهوم تقریبا ی ماه...

نمیدونم بگم زود گذشت...دیر گذشت....خوب گذشت؟...بد گذشت؟....فقط میتونم بگم گذشت:")

اینجا کرونا نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس.....

جرعت دارین نیایین بغلم تا اون روی پونیو بالا بیاداااااااا*-*

 

+فافاااااااااااااااااا....

خدا لعنتت نکنهههههههه....چند روز پیش ی پستی گذاشی آیم یور بیبی....اسم نخودفرنگی خاله هم اون زیر بود:")....

برا تولد باران و لونا اومدم آپ کنم ی نگا انداختم دیدمش....گاااااااااااااااااااااد از اون روز بکوووووووووب تو ذهنمه اون آهنگه!!!!!

آیم یور لیدی...سکسی ماما...اصلنننن گااااااااااااااااااااد....

داشتم زیر لب زمزمه میکردم یهو جو گرف گفتم یههه سکسی ماما...مامانم گف چی؟!

بابام نیشش باز شد و ابروشو انداخت بالا...

ی نگاه با مضمون( اگ بهش بگی تموم پورنای توی کامپیوترتو ب مامان نشون میدم!) ب بابام انداختم...

ک پوکر شد گف هیچی بچه سبزی میخاد=-= میگ سبزی ماما...سبزی!!!!!!!!

از اون روزم تموم دوستامو بسیج کردم ک آهنگشو برام پیدا کنن چون ورژن اصلیش نیس...و برا همه قول یدونه جرعت دادم:")

خلاصه این مدته هرچی آبرو داشتم بخاطر پستت ریخت....

حتماااااااااااااااااااااااا آهنگشو برام بفرس تا از شر جرعتا نجات پیدا کنم=-=

++چقد زر زدم:"

 

هیچی بالا زر زدم شما نخونینم میشه بیایین کام بدین فقط*-*

  • 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒓𝒂𝒊𝒏
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۱:۵۳ ^^ 𝘆𝘂𝗶...ببر کوچولوی بیان 🐯🧁✨💜ببر جیوو ام⁦ಠ◡ಠ⁩

ویییییییییییییییییییییی

یووووووووووووووووووووویییییییییم یویی اونییییییییییی بیاااااااا بغلمممممممممممممممممم^0^

هیق خاله

ساناییییییییی مننننننننننن....میصتتتتتتتتT-T....
افلیج واس چی جیمیل نمیدادی؟!T-T
بیام بزنمت؟!T-T
هیششش خفه شو هیچی نگو بیا بغلمT-T

وات؟

ساعت چنده کیدو؟؟؟؟؟؟؟

وات د هل؟؟؟؟؟

کامان!

سنیووووووووووری میصتتتتتتتتتT-------T
گفتم ک شب مویام:"....
عرررررررررررررر امت شیمی داشتم ساعت 7 میدونی ک...
ی ساعت امت شد 8 برسیم خونه شد 9 و نیم...پستو بنویسم شد 10*-*
قانع کننده بود؟!:"

اومونی:))))))) 

جیوووووووووووووووووووووووم....عرررررررررررررررررررر....
جوووون دل اومونی؟!....اومونی فدات شه....
بهتری عشق من؟...
گاد بیا بغلم

پورنیم :")

فافااااااااااااامممممممممم...عررررررررررررررر اونیممممممممممممممممممممممممم.....
میصتتتتتت...خییییییلییییییی میصتتتتتتT-T
بگیر منو میام بغلللللللللT-T...
حرفم نباشه!!!
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۱:۵۴ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

ا اومدی

بلوووووووووووووووووووووووویییییییی منننننننن....
گاد من تورو چقد دوس دارم*-*
آری تا 2 هستم:"
هیچی نمیگی میای بغلمممم!!!*^*

هن

ای جونم پرییییی من...خوبی عشق اونی؟

شت مانیاااااااا *________*

جووووووووووووون دل مانیااااااااااا*---------------*
آلایی مننننننننننننننن^0^
میصتتتتتتتت:((((((((((((((
بیا بغلم>.<

اونی اونیییییی اونییییییییییییییییییییییییییی

باااااااااااااااراااااااااااااان......تگرگممممممممممممممممممممم...........
سیبتمشیساهشخهسباشمثقهسعبلثشسهقعبلشکسهثق
سینمبتلساخکشیقشعلاشسکقخیعلاشسقکخهعا
>..................<

عرررررررررررررررررر جووووووووووون دل اونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی....
بیا بغللللللللللللللللللل

اونیییییییییییییییی

جووووووووووونم؟؟؟؟؟؟؟؟ اونییییی فدات شه...

عررررر اونیییییییییییییی

عرررررررررررررررررررر تگررررررررررررررررررررررگ خیلی میصتم میفهمیییییییییییی؟ خیییییییییییییلیییییییییی!!!!

جیییییغغغغغغ فک کردم دیگ نمیاییی عررررر بیو ببللمممممممممممممممممم

دلم تنگید برات😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

شلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلممممممممممممممممممممم...
شیواااااااااااااااااااااااام...
جییییییییییییییییییغ
سیمنتباشسکخهباشکخصثسبغاشثخکبهاغشصثخب
مگ میشه من نیام آخه؟!...اونی همیشه رو حرفش موندهT-T
عششششششششششق منی توووووووووووو
ب دلتنگی من نمیرسه باور کن...
هییییییش بیا بغلم جاستتتتتتتتت بغل!!!!!!!!!!!!!

اومدیییییییییییییییییییییییی

عرررررررررررررررررررررررررررر مگ میشه نیام پیش عشقولیام؟!T-T

اونی پیام خصوصی که داده بودمم جواب بدههههه

بلهههههههههههه ک دیدمممممممم....آخر شب جوابشو میدم الان کامنتا خ زیاده:"
چشممممممم مطمئن باش بدون جواب نمیمونه^-^
مجددا هپی برث دیییییییییییییییییی کیلیلیلییییییییییییییییییی^0^

زاتزلنواپییباپفباپلاپز،انژهمث

لزتومژغتیغهمیبمغتمعنوللرتوزثانهزکل

تژلاژبپژوغتوتژعبغتوژغژغنولانانلثرانث

انزلتتلوزوزعتزعنو

هرنثعتوژغتمطتمغمطغتیتفمتببپ

اونییییییییی

خوبییییییی؟

میصتتتتتتت

لونااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
متمشبصکثستحشصختثست
هپی برث دی تویو....
هپی برث دی تویو....
هپی برث دی...هپی برث دی...
هپی برث دی....توووووووووو...یوووووووووووووووووووو.....^0^
تفلدت تفلدت تفلدت موبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککککک^0^

جوووووووووووون دل اونیییییییییییییییییی لونای خوشگللللللل منننننننننننننن.....
الان ک پیش شمام عاااااااااالیییییییییییی...محشرررررررررررررررر....گاااااااااااااااد:""""""""گ
ب میصی من نمیرسه:")
تو خوبییییییییییییییییییییییییییییییییی؟
بیا بغلمT-T

به جان ننه فافام دادم ایمیل نمد چه مرگش زد نیومد برات :|

جرررررر جیمیل چند روز پیشت اومده بات من نت نداشتم این چند روزو نتونستم ج بدم میانههههههه:(
کلن دو سه روز بعد ج میدم ولی همون روز اول n بار میخونمشون:(

تو نمیخای بیای بغل؟!=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۱:۵۸ ^^ 𝘆𝘂𝗶...ببر کوچولوی بیان 🐯🧁✨💜ببر جیوو ام⁦ಠ◡ಠ⁩

جااااااانمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 

هقققق 

میام بغللتتتتتتتتتت*

خیلییییییی میصت بودم

ای جانت بی بلااااااااااااا...جانتو اونی بخورهههههههههههههههههههههههه>.<

یااااااا امشب گریه نداریم:(((((((
*سفت بغلش میگیره و میچرخونتش*
ب میصی من نمیرسی....انقد ک دلتنگم...انقد ک دلتنگممممممممم....گاد....
خوبی یویی اونی؟

دلم مث یک عدد خررررر برات تنگ شده بودددددددددددددلتلنشتلشینلیمنلشلیشلتشبببببببب

آخ من فداااااااااااااااااااای دلت بشمممممممممممم....برا اونی ک دل نمونده:")
بیا بغلممممممممممممممممممم میگممممممممممممم
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

نه نشد

من توی *** فاکیم گفتم ساعت 11 میای و من ذوق دارم هاها!

سکته م دادی لعنتی!

کات د شت...

جوووووون سوپرایزی شد ک پسسسسسسس عرررررررررر:")

*سمتش میره و بغلش میکنه*
سنیوریییییییم.....بجای حرف میتونی جاست بغل کنی ن؟

هقققققق اومونیییییی دلم میخواد گریه کنم اومدیییییییییییTT

ارههههه خیلی بهترمممم راستش به حرفات خیلییی فک کردممم دیدم راست میگییییی

هققققق🥺

بغلللللللللللللللل

هققققققققققققق حق نداری گریه کنی فهمیدی؟!T-T...امشب گریه ممنووعهT^T....
آخه من قربون اشکات شم....
ای جووووووووووونممممممممممممممم....خیییییییییییلیییییییییییییییییییییی خوشحال شدم ک بهتری:")
دردتم بهتر شده؟....
عزیزمییییییییییییییییی...دخمل من بهترین دخمل دنیاس:")

*بغلش میگیره و میبوستش*
الهیییییییییی...چقد دلتنگت بودم...گاد...
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۱:۵۹ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

اومااا

جووووووووووووون دل اومااااااااا...تک پسر اوما....
بیا بغلم ک دل اوما برا تنها پسر پلی بویش خیییییییییییلیییییییییییییییییییییییییییییی تنگ شده...خیییییلیییییی:")

بیا سکسی :") 

Click 

 

اون پستتتت 

عررر XD 

خداوند مرا ببخشد D: 

ولی بابای اهل دلی داری.. جاانز XD

 

من همیشه سکسی بودم یونو:").....
عرررررررررر مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی^0^


اون پستو آره لعنتییییییییی قفلیمه شدیییییییییییییییید>..<.....
نخود فرنگی خاله:")...فقط من ب اونجاش دقت کردم فک کنمXD
همششش تقصیر توعهههههههه*-*...باید کلی جبران کنی یههه*-*...جرررررررررXDD
بابام....هعییی....روزی بدونی چقد براش حق السکوت میدم:")
اونییییییییییییم....خوبی؟:")

سبزی ماما😂😂😂😂😂😂😂

پونیووووووو

سلامممممممم

چطوریبیبیبیببببییییی

جررررررررررر بمولا فقط سبزی بهش میخوردXDDDD
جوووووووووووووووووونمممممممممممممم...شوکووووووووووووووووووم^0^
عررررررررررررررررر شوکویی خوشمزهههههه*-*
سلام ب روی خوشملتتتتتتت^-^
فدات عااااااالیم پیش شما...تو خوبی؟
خودشم اول بیا بغل!

اونییییییییییییییییییییییییی

من تا تو ب کامنتم برسی ک میمیرم 

فداتبشمممممم

ذوق مرگ گشتم 

جووووووووووووون دل اونییییییییییی:")
میانهههههههههه کام ها زیاده باور کن نهایت تند تایپ کردنمه بات ی رب شدT-T
نگران نباش هنوز تا 2 وقت زیادهههههههههههههه:")))))))))
یاااااااااااااا خدا نکنه فدا شی عهههههههههههه=--------------=
من فدای ذوووووووووووقت:")
خوبی عشقولیم؟
نیومدی بغل؟=-=

تا ساعت دو فقط تو بغل خودمی اصن :")

🤍🤍🤍🤍🤍🤍

جوووووووووووووووون بغل کس دیگه ایم ک نمیرمممم*^*
یههههههههههههههه......
*میره رو پاهای اونیش لم میده*
اونیییییییییم*-*
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۰۰ 𝐶ℎ𝑜 𝑀𝑖𝑦𝑒𝑜𝑛 ꨄ︎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

Bf4d 5 d g6bg6f6 5 d6vfgb6g7 g7 

اونیییی پونیوووووووو

خوابه؟؟؟؟؟

عررر گریم گرفتت

خوبی اونی ؟🥺🥺🥺🤧😭😭😭😭

سینتباکسیخهعباکشلخسثبلصهشعبلصکشهخثعبخصکاشث
سیبنعالشسکخیعبلشکسخعقبلشکصثخبسهعلش
بعنیسلبهکشسعلبکخهشعسثبلخشصکثعبل
شهسعیلبشکهخعسبلکشصثخعهبلثصشقهخعب8غشصث89غب
>...............<
جوووووووووووووون دل اونییییییی پونیووووووووو...
دنیای اونی.....دنیای کوچولوی خوشگل اونیییییی....عزیز اونییییییییییییی....
*خودشو نیشگون میگیره*
فک کنم واقعیه:")
یاااااااااااا حق گریه کردن نداری بیا بغلم:((((((((
اونی وقت پیش شماس عااااااالیهههههههههه...
تو خوبی نفس اونی؟

اونیی

مینی مینی مننننننن...آیگووووووووووو کوچولوی خوردنیمممممممممممم....
جوووووووووووون دل اونییییییییییییییی؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۰۱ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

پونییییییییییی

من بیشتر

خوبه

ادم بغلی نیستم من:)

جووووووووونمممممم هقققققققققققT------T
نااااح من بیشترم*-*
سر جیمیلات اللخصوص عکسای یهوییت کراشم:")....فقط میانه نمت زود زود ج بدمT-T...ولی همون روز میخونمشون*-*

عیبی نداره یبارو حالا بیا بغلم من..خاهش؟!:(

جیغغغغغغغغغغغغغغغغ

عرررررررررررررر گلوت میاد جیغ نکشششششششش....بیا بغلم میگم نفلهT-T

مرسی

مرسی جواب من نیس:(
میای بغل؟:(

#ملت

مانیا رفته گل بچینه الان میاد😂😂😂😂😂

جرررررر ن هستم ولی فااااک نمیرسم میانهههههههههههههههههههههT-----T

اونی قشنگمممممممممممممممممممممم

هقققققققققققققق

 

اومدممممممممممممممممممممم

 

عررر خدا نکنهههه

خیلی خوشحالم اومدییییییییی

بغضضضضضضضضض

 

عرر خیلی خوب شد اومدیییییییییی

 

عررر مرسیییییییییی

میدونی پستت چقد ذوق زدم کرددددددددددددد

قشنگی اونی پیش تو هیچههههههههههههههههههههههههههه>.<
یااااااا قرار شد گریه نکنیییییییT-T

جووووووووووووووووووووووووون میگیرمتتتتتتتتت^0^


من خیلی بیشتر خوشحالم تگرگیم خیلی خیلی خیلی زیاد:")....
یاااااا گریه ممنوعه میزنمتااااااT-T


ای جوووووووووووونممممممممممممم....برا تجدید روحیه خودمم خ خوب شد:")
باورم نمیشه ی ماه فاکی نبودم:")


الهیییییییییییییییییییی....خوشحالم دوسش داشی نگران بودم بخاطر نداشتن وقت خوب از آب درنیومده باشه:"
دل من زنگ زد پودر شد دیه دلی ندارمT-----T
عررررررررررر بغل بغللللللل>.<

فدات پیش شما عالیممممممممممممم...تو خوبی؟

خوبه که دیدی ایمیل دادم =-=

 

 

اومدمممممممممممم *-*

همون روز دیدمش:""""""""...مرسی ک دادی خیییییییییلییییییییییییییییییییی خوشحال شدممممممم^0^


*بغلش میکنه و موهاشو میبوسه*
سانای خاله خوبه؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۰۹ 𝐶ℎ𝑜 𝑀𝑖𝑦𝑒𝑜𝑛 ꨄ︎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تا تو به کامنتم برسی که من مسمیرم کهTT

 

اونی بخلللللللللTT

فاااااااااااااااااااااااااک ببخشییییییییییییییییییییییدT-T....کامنتا زیادن نمیرسم زود زود جواب بدم تو هر ریفرش nتا کامنت میادT-T...
حالا وقت تا 2 زیاده:")


جووووووووون بغل  بغلللللللللللللللللللللللللل
*سفت بغلش میکنه*
خوبیییییییییی؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۰۹ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی اونی

 

مرگ هلی خودتییی؟؟؟

جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم جونم 
هلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییم

گاااااااااااااااااااااااااد......................
سیبهاشسثغهبصثخهبغ8صثف89غصبث9ح8غبصثخ8>.<
میصت لعنتی میصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ن واقعن انگاری تو هوس مردن کردی!!!!!!!!!!!!!!
چی چیو مرگ هلی هان؟!!!!!!!!
بیان جونت؟!!!!!!!!!!
ن من ب این گندگی خرخاکیم!=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۱۰ ^^ 𝘆𝘂𝗶...ببر کوچولوی بیان 🐯🧁✨💜ببر جیوو ام⁦ಠ◡ಠ⁩

اشکاشو پاک میکنه*

وییییی اینقدر خوشحالم میخام جیغ بکشمممممم 

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ 

من خوبم تو چطورییییی؟؟؟؟

 

*لبخند میزنه و صورت خیسشو اینچ ب اینچ میبوسه*
گااااااااااااااااااااااااااد عشقی تووووووووووووو......من از بس دستمو گاز گرفتم و بغضمو قورت دادم...خدا خدا میکنم کسی نیاد اتاقمT-T
جییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ
خداروشکرررررررررر...مگ میشه پیش شما باشم و عالی نباشم؟!:)
چخبرا گل من همه چی خوبه؟

خدا نکنهههههههههههههههههههههههه

عر اومدمممممممممم

جووووووووووووووووون خوووووش اومدیییییییییییییییی^0^

عاشقتمممممممممممممممم اونیییییییی

نفس منی تو هق

خوبییییییییییی؟؟

ببللللللللللللللللللللللللللل

بوس بارونت میکنمممممم

وقتی میدونی اونی nبار بیشتر عاشقته واس چی میگی؟!:"))))))))))))))))))))))))))))
نفس من ک تویی جیگر اونیییییییی
عاااااااااالیم پیشتونممممممممممممممم همش لبخندددد^0^
تو خوبیییییییییییی؟؟؟؟
ای جوووووووووووووووون ببل ببلللللللللللللل^0^
خیلی بوسم کن باشه؟:(

*خودشو عقب میکشه*

نانانا...اول بقیه...خرخاکی:[]

*لبشو آویزون میکنه و دوباره سمتش میره*
سنیوریییییییییی خرررررررررر......میگم بغل کن!
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۱۲ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

اوماا فدات شم ک ⁦(╥﹏╥)⁩ 

من بیشترررررر دلم تنگ شدع بوووود ⁦(╥﹏╥)⁩⁦(╥﹏╥)⁩ 

بغل محکمممممممم ⁦ಥ‿ಥ⁩

یاااااااااااااااااااااا مگ اوما مرده ک بزاره تو فدا شی هاااااا؟!T-T
گااااااااااااد مطمئن باش ب دلتنگی اوما نمیرسه...لعنتی نمیرسهههههT----T
*سفته سفته سفتتتتتتتت بغلش میکنه و دستشو رو کمرش میکشه*
تک پسر اومایی تو....اوما خیلی عاشقته هیچوقت یادت نره باشه؟...هیچوقت...

عرررررر چشمممممممممممم

هققق خدانکنهههههههههه

 

ارههههههه بهترهههه:>

خدایااااا اومونیییی منممممم بهتریننننن اومونیییی دنیاسسسسس

 

هققق منم سفت بغلت میکنم*

منممممممممم اصنن بدجووررررಥ‿ಥ

چشمممممممممممممممممت بی بلاااااااااااااااااا^0^

خداروشکررررررررررررررررررررررررررررر خوشحالم ک بهتر شدهههههه یوهو:")
اومونییییییییییییی فدات شههههههههههههههههههههههه....تو اومونی رو بهترین میبینی وگرنه اون هیچیه:"


*گونشو میبوسه*
عشق اومونی روز خوبی داشته؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۱۴ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

نمیای؟؟؟

 

برم بمیرم اصن با این شانسمTT

گااااااد نههههههههههه میاااااااام....فقط کامنتا زیادهT-T

میزنمت بخداااااااااااااااااااااااا کجاااااااااااااا بیا ببینم>.<
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۱۶ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

*هزار سال بعد

 

اونی نمیای؟؟؟؟ 😭😭😭😭😭

بخدااااااااااا میام ببخشییییییییییییییییییییییدT-T
خودت نگا کامنتا زیادههههههه>.<

تا ب کامنتم برسی دوتا دیگ دادم😂

اونییممممم عرررررررر

خدانکنهههههههه

خوبممممم

تو کامنت قبلی اومدم جرر

😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

گااااااااااااد جررررررررر لعنتی واقعن ببخشید خیلی زیاده نمیرسم اصلن:"
خداروشکرررررررررررررررررررر شلیلم خوبهههههههههههههههههههههه:"))))))))))
جررررررررر دیدمXD
خوش اومدیییییییییییییی^0^
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۱۸ 𝐶ℎ𝑜 𝑀𝑖𝑦𝑒𝑜𝑛 ꨄ︎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

عرررر

اونییییییییییییی

مولچه شد دلم براتتتتتتت

منم با بودنت خوب خوب شدممممم

عرررر باورم نمیشههه

عرررررررررررررررررررررررررر
جوووووووووون دلممممممممممممممممممممممممم.....
اونی ک دلی براش نمونده ملوچه شه اصلنT-T
یاااااااااا تو باید تو نبود اونی هم خوب باشی فهمیدی؟!!!!!!!!!!=-=
بیا بغلم بزا باور کنی:")

بغل 

*محکم بغلش میگیره و موهای خوشگلشو ناز میکنه*
پری اونی نمیخاد چیزی ب اونی بگ؟...
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۲۳ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

در یک جمله "گوه تو شانسمD:"

*موهای خودشو میکشه*
بخدااااااااا من هستمممممممT-T
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۲۳ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

جونت سلامت

همین که گفتم من بیشتر!

هعییی اونارو خواهرم کفش میکنه😂🚬

میدونم^^مشکلی نیستباشه بیا بخلم

ناااااح من بیشتر چونه هم نزن=-=
جرررررررررر خاهرت اصلن خ خوبن لعنتی خییییییلیییی خسته نباشید از عوضم بهش بگوXD
فداتشم^-^


یوهووووووووو مرسییییییی^0^
*خودشو تو بغلش پرت میکنه*

هعیی لیدیی میصت..خسته نباشی

سرورمممممممممممممممممممممممم....گااااااااااد
سشیهباکخشسهبغاشخثغثصخبعشصحخسبع
مسیابخکشسهباغشهخکثسباغشکخثهغبثخب
سینعباغشصکخثهعبغثصکخغصبثخ8غصثبخهغقبشثکخ
سیبغکخاشسبغشکخسهباغیهعابسهخکبلشکسخه
>............................<.....
خییییییلیییییی میصت بودم لعنتیییییی هققققققققT-T
فداتشم مرسیییییی...خستگی چیز مهمی نیس...دوری از شماعه ک وحشتناکه...
شما خوبیییییییین؟
بیا بغلم ببینمش ایش چیه این تشریفات اصلن=-=

فاکککککمم پونیو من اصن نمیتونم واژه ای در وصف حسم بت بگم الان

دختر لعنتی فاکی هورنی منحرف عنتررررررررر مننننننننننننننننننننننننننننن...................
لعنتیییییییییییییییییییییییییی
میصتم میفهمی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...نههههههه نمیفهمییییییییییییییT-T
همون روز ب جیمیلت ج دادم ولی میدونم جوابام بهت نمیرسه...
لعنتی تو چرا جیمیل نمیدی؟!T-------T
هیشششششششششششش نمیخاد هیچی بگی....هییییییییچیییییییییییییییییییییی
بیا بغلمممممممممممممممممم

مامان...

جوووووووووون دل مامان....مامان فدای مامان گفتنات بشه....
گااااااااااااااااد...................
آنی من...
آنیمای منننننننننن....
دیوثکممممممممممممممم>.<
لعنتی بغض کردم....
جواب جیمیلت ب دستت رسید؟
اون چه هارت اتکی بوووووووود لعنتییییییییییییییییییییییییییییییییییییی.....
اون چ لیریکی بود....
خدا شاهده سه روز تمام باهاش زار زدم...زااااااااااار هاااااااااا!!!!!!!!T-T
خفه شو لعنتی خفهههههه شوووووووو....
بیا بغلمممممممممT-T
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۲۷ 𝓣𝓮𝓭𝓭𝔂 𝓑𝓮𝓪𝓻 🐻☕

اوووووونننننننیییییی😭😭😭😭😭

لیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییین...خرسولی منننننننننننننننننن
میصت گاااااااااااااد میصتتتتتتتتتتتت.....
جووون دل اونیییییییییییییییییییییییییییی....آخ من فدای اون اشمات بیا بغلم حق نداری گریه کنی؟>.<
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۲۸ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

می مورررر😭😭😭😭😭

 

اونی تا ساعت دو فقط بام حرف بزننTTTTTT

 

دعوام کن هرکاری میخای بکن ولی بام حرف بزننن

 

خیلی دلم واست تنگ شدهه بوودددد

نااااااااااااااح من مور ترم حرف نباشهT-T

چشممممممممممم اونی تا ساعت 2 دربست خدمت همگی شماس:")))))))).....


نااااااااااح مگ من دلم میاد باهات دعوا کنم آخه؟!:(((((((
من فقط بوست میکنم بغلت میکنم نازت میکنم...لوست میکنم بعد نازتو میکشم*-*

لعنتییییییییی هیچی ب دلتنگی من نمیرسه باور کن:")

خوبیییییییی؟

ژون که

خوبم خاله خودت چطوریایی ؟! 

مطمئن باشم خوبی؟:(....خسته بنظر میای....با ی لبخند بیحال رو لبت...
من ک پیش شمام رو ابرام:"

بیخیال توله...بقیه هستن...کمبود بوس و بغل پیدا نمیکنی...رایت؟

اینو کسی ب من میگ ک 5 تا زن خوشگل داره؟....
سنیور اذیت نکن جون کیدو:(
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۳۲ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

خدانکنههه اوماااا 

ای جاااان 

-دستامو دورت محکم میپیچونم 

خوداا اوماا من چجوری فدای تو نشم آخهههه ⁦(╥﹏╥)⁩

من بیشترررر عاشق اوماممم کههه ⁦ಥ‿ಥ⁩⁦ಥ‿ಥ⁩

*حلقه دستاشو محکم تر میکنه و موهاشو میبوسه*
هیشششششششش اوما نمیزاره تو فدا شی فهمیدی؟...اوما جات فدا میشه تو فقط بخند عشق اوما:)
ناااااااااح اوماها بیشتر عاشقن:"))))))
پسر من خوبه؟

@-@

 

هققق خدانکنهههههههههههههه

کی گفتههههههه تو بی نظیریییییییی بی نظیرییییییییییی

 

اره تقریبااا خوب بوددددد

یاااااااااااااااااااا قرار نشد اکلیلی کنیاااااااااااااا ادامه بدی سرتو تو رنگین کمون میکنم تا خفه شی خودتT-T

خداروشکرررررررررررررررررر:")
چخبرا چیکارا کردی؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۳۵ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

سلام._.♥🚶🚬

فندق تولههههههههههههه سگگگگگگگگگگگگگگگT-T...با اون گیفای اتک زنننننننننT-T
لعنتییییییییییییی میصتممممممممممممممممم>.<
سلام ملامم نده بیا بغلممممممم>.<
+درمورد سیگارم بعدا حرف میزنیم=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۳۵ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

هققق اونیی بخلممم کنننTT - TT

ای جونمممممم چشممممم...شما جون بخا!...
*دستاشو محکم دورش میپیچه*
خوبیییییییییییی هلی من؟

چیزی نی ک بخوام بگم.... 

هیچه هیچی هیچیییییییییی؟:(
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۳۶ 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚

خاله پونیووووو

اومووووووووووووووو ببین کی اینجاااااااااااااااااس طنی منننننننننننن...طنی طنی خالههههههههههههههههه
گاااااااااااااد طنییییییی میصتم خیلیییییییییییT-T
بیا بغلمممممممممم هقققققققققققققققققققققققققققققققققق>.<

فانوصا چقد کامنت0-0

اونی چخبلااااااااااا

چ موکنییییییی

اوضاع خوفهههههه

؟؟؟

😍😍😍

خ زیاده:"...
عررررررررررررر هیچی والا اونی ب رسمیییییییییییییییییییییت ب چوخ رفتههههههههههههههه:")
12ام خییییلیییییی مزخرفهههههههههههههههههههههه...
از همه جا میان ک بفاکت بدن=-= لعنتیییییییییییی
دارک وب ب تو نشونه!!!!...
آره 12ام اینه=-=
هعی اوضاع...دلتنگتونم چجوری خوف باشه؟:")
اوضاع شما خوفهههههههه؟*-*
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۳۸ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

گفتم خودم بیشتر:"

اره خیلی دمشون گرمه😂✌🏻❤️

سلامت باشی

خدانکنه@-@

 

 

محکم بغل کردن پونیو•~•

جر نزن من بیشترم خودتم میدونی!*-*
جرررررر لعنتییییییی خیلیXDDDDمحکمتر بغل کردنت و حتی بوسیدن لپت*-*

هارتم خببببببببببببب

 

اشککککککک

 

جیغ من بیشتررررررررررر خوشحالمممممم

اشک شوقههههههههههه

 

ای جاننننننن

مث یه ماه گذشتتتتت

 

اونی این چه حرفیهههههههه

مث خر ذوق کردممممممممممم

عرررررررررررررررررررررر هااااااااارتتو بخورم:")))))))

یااااا اشک نههههههههههه=-=


ب خوشحالی من نمیرسی باور کن...بعد ی ماه...فاک:")....
من فدای اشکت بشم کککککککککککککک:")

ای جووووووووووووووووووووووووووونممممممممممممممممممممممم 
ب خودت نگو خر نفله تو عشق اونیی ها=-=

هعی..

خوشحالم ک خوشت اومد.. ببخش منو..

آره اومد.. هق:)

بغل"

خیلی دوستت دارم..

خوشم اومد؟!...نونونونو....من....عااااااااااااااااااااااااااااشقشششششششششششششششش شدم!!!..
تاکید میکنم...
عااااااااااااااااااشقششششششششش!!!!!!!!!!!!!!!!
*محکم بغلش میکنه و روی گونشو میبوسه*
آنی من چرا داغون بود هوم؟...چرا هیچی ب مامانش نگفت؟...یعنی بگیرم بزنمش؟...هوم؟
میدونی ک من خیلی خیلی خیلی بیشترم:)

یححح عای نو...به اونیت رفتی آخه :") 

 

نخود فرنگی دهم شهریور میادش :"))) 

همزمان با تولد کوک ...

ای جاااااان...

*محکم حلقه کردن دستها دورت* 

♥️

عررررررررررررررر من فدااااااااااااای اونیم بشمممممممممممممم:"))))))


آره میدونمممممم نخودفرنگیییییییییییییی منهههههههههههه اون...خاله فدای لپاش شه...چشاش شه...قلب گوچولوش شه:")...
گاد نامردی نیس نبینمش؟!:")...میخام گریه کنم:")
منو جوج فرایندشو مشخص کردیم ولی اون تنهایی قرارع ناظر باشه:")
این بی انصااااااافیهههههههههه:")
مدیونی جای منم خالی نکنی و عکسشو برام نفرسی:")....

*محکم بغلش میکنه و بغلش هق میزنه*
اونی خ میصتم...
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۴۳ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

باشه تو بیشتر:")

 

هقق اونیی دوست دارمممممم

 

 

آرههه عالیمم تو خوبیی؟؟

آفرییییییییییییین:")...میبینم نبودم ساخته حرف گوش کن شدیXD

هققققققق فداتشممممم مننننننننن...اونی ک میدونی خییییییلیییییی بیشتر دوست داره:")


خداروشکررررررررررررررررررر...میشه پیش هلیم باشم و بد باشم؟:")

هققق اونی فقط میخوام بغلت کنم چندین ساعت منتظر بودم تا بالاخره اومدی نمیدونی چقد خوشحالم 

 

بمولا جیمیلم کلا بفاک رقته بصبر تا تبلت بخرم جیمیل میزنم حتما 

 

وایییییی اونیییی نمیدونی چقد دلتنگت بودم و چقد اتفاقات نسبتا خوب افتاده *-*

هقققققققققق اونی فدات شه نبینم گریه کنیاااااT-T.....ای جاااااااانممممممممم بمیرممم بمیرمممممممم....
گفتم ک شب میام خوشگلمT-T......فاااااااااااااااک من رو ابرام رسما....

فداااااااااااااااای سررررررررررررررررررررررررت....بیصبرانه منتظر جیمیلاتم:")...10 ماه فاکینگ هنوز وقت هس...:)

جووووووووووون دل اونیییییییییی.....چرا ندونم؟!....من n برابر بیشتر از همتون دلتنگی کشیدم یونو:")
بلههههه خبرای خوبتونو نسبتا میدونمXD
ولی باز بوگو اونی میشنوه*-*
بات اول باید بیای بغلم!

ای جان *-T

خدا رو شکر خوبی. منم خوبم :)

چ خبر؟ خسته نباشی *-*

خداروشکرررررررررررررررر یوهوووووووووو آلام خوبهههههه^0^
هعی هیچی والا درس درس درس...و بیشتر از همه چی دلتنگی و اعصاب خرد کنی...چیز خوبی برا گفتن نیس متاسفانه...تو چی؟

+هیون نفله شده نیس؟:(

آره خب یکم خستم خاله جون *-* 

خداروشکر ♡

خاله فدای خستگیات...سانای من چرا خستس؟

انی وی

میرم تا کام هات زیاد نشن خیلی

فعلا لاو

تو...گاد نمیتونی بری!!!!!!!!!!.....
برو گفتینوت

هققققق باشه باشهTT

 

:>

خودت خوبی اومونی من؟! 

آفرییییییییییییینT-T

لبخند فاکی نزناااا جوابمو بده=-=
من؟...وقتی پیش شمام..محاله بد باشم:")
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۴۷ موش فاضلابیه لونا -^-..من ی پشمکه تپل مپلم:| (𝒄𝒐𝒕𝒕𝒐𝒏)

پونیوووووووووووووووووووووو

کاتنیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییم
جووووووووووووووون دل پونیوووووووووووووووووووووو....
لعنتیییییییییییییی میصت میصت میصتتتتتتتتT-T
بیو بغلمممممممممم
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۴۹ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

اوما فق میخ تو بغلت باشم آرامش بگیرم⁦(╥﹏╥)⁩ 

نههه تو هم فدا نشوو بمون پیشم اوماا :") 

اوماا تو فرشته ی پسرتییی ⁦(╥﹏╥)⁩ 

یهه حالا ک اوماش هس خوبه 

خودت خوبی اوما ¿

الهییییییییی گااااااااد سمیتبحخشسبتحسش>.<....اوما همیشه پیشته تا بیای بغلش باشه؟....همیشه میای ن؟...اوما عاشق اینه بغلش باشی:")
قول میدی توهم فدا نشی اوما بمونه؟!:)
نااااااااح من نمخ فرشته باشم جاست اومات خوبهT-T....
یاااااااااا پسری من باید وقتایی ک اوماش نیستم خوب باشه!!!...هرچند اوما همیشه مواظبشه و پیششه...فهمیدی؟
خیلی بالاتر از خوبم وقتی پیش شمام:)
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۴۹ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

بغل:")

+عا من نیستم ._.  من بای ._.

++چرا اینقده بی ذوقم؟ ایا عادیه._.؟

بغللللللل محکمترررررررررر:"))))))))
خوبیییییییییی؟
+غلط نکن بیشین سرجاااااااااات=-=
++ناح بی ذوق نیسی فقط بغلم نمیااااااااااااااااااای=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۵۰ 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚

جیخخخخخخ خوبیییی؟؟؟

وای من بیشترررررر خودااااا

جییییییییییییییییییییییغ پیش شمام عالیم تو خوبیییییی طنی من؟
نااااااااح میدونی ک خاله بیشتره!!!!!!!!!!!!!=-=

دوازدهم چخبره مگ •-•

تو میتونی ادامه بده فایتینگ

اوضاع مام همینه=(♡

نمشه دیگ نری؟

مراسم بکن بکنه کلن*-*
هققققققققققق انشالله...فایتینگ بک:")
یاااااااااااا اوضاع شما باید محشر باشهههههههههههههه!!!!!!:((((
عزیزم....:")
ن متاسفانه...اون موقع کنکورو خراب میکنم:")
10 ماهه....دیدی ی ماهش تموم شد 10 ماهم تموم میشه بعد دیه زار میزنی ک اونی برووووو حالم از ریختت بهم میخره از بس میبینمتXD
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۵۳ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

گفتم خودم@-@

 

 

 

ماچیدن لپت

خودمم حررررررررررررررررف نباشه عهههههه=-=


عررررر^3^
+ددی کو؟

بل

پریم...تو از من ناراحتی؟
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۲:۵۶ ^^ 𝘆𝘂𝗶...ببر کوچولوی بیان 🐯🧁✨💜ببر جیوو ام⁦ಠ◡ಠ⁩

محکم لپتو میبوسممممممممممممممممم*

ارههه همه چیز خوبههه..نصف روز درس میخونم بقیشو بیکارم ^^ 

*میخنده و متقابلن گونشو میبوسه*
عررررررررررررررر از درس نگو همین الان بالا میارمممممممممممممممممممممم>.<

😂 نمیدونم خالع

بیا خاله کمی بزنتت تا بدونی!=-=
یاااااااااااا بگووووووو!!!

اونی پونیوووووووووووووووو هنقبعاقثبهعل

روژییییییییییییییییییییییی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
سینتبنایسبخهسالشسهمعلبشهعلبشکهعلبهشثسعبغشث8غصبث98هاشسیخهبم
لعنتیییییییییییییییییی روژی منه این!!!!!!!!!!!!!!!
ملتتتتتتتتتتتت این روژی منهههههههههههههههههههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
اونی پونیووووووووووووووووو فدات شههههههههههههههههههههههههه!!!!!!!!!!!!!!!!
جووووووونم
بیا بغلمممممممممممممم>.<
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۰۰ عشقه نادی ام کسی روم چش نداشته باشه😐🔪 Li^^li

اونی

لیلی من......گاااااااااااد لیلی منههههههههههههههههههههههههههه!!!!!!!!!!!
ایشون لیلی منهههههههه ماینه مااااااااااااااااااااین*-*
لیلییییییییییییییییییییییییییییییییم
جون دل اونی؟؟؟؟؟؟؟
خوبیییییییییی؟
بیو بغلم میصتم شدیییییییییییییییییییییییییدT-T

چشمممممممممم

 

سلامتیتتتتت شام نخوردم باید برم بخورم:|💙

فدات بشمممممممممم الهییی(الان بهت میگه خفه شو😂😂😂) 

بی بلااااااااااااااااااااااا:")))))))

ای جاااااااان برو برو بخور جای اومونی بخورXD...زود بیا ولی زیاد نخوریاااااااا:(

یاااااااااااااااااااااااا وقتی میدونی میگم خفه شو واس چی مییییییییگییییییی آخه عنتر؟!!!!!=-=

عههه اینجارو D:

سلام D:

بعد بگین تا ازش غیبت میکنم نمیاد:"))))))
اصلن من سیستم مکانیکی بدنشو میدونمXDDDD

هیییییییییییییییییییییییییییییییییییییونننننننننن...هیون عنتر مننننننT-T
لعنتییییییی میصتمممممممT-T
علیک سلام...بیا بغللللللللللT-T

هعی میفهمم...یک سال قراره وضعیت کافی مون همین باشه...

+ن -_- نفله چن وقته کم میاد، سر اونم شلوغه :")

هعییییییییییییییییییییییی ی کافی میگی....ی کافی میشنوی:")...
+جررررررررر این کلن بدنش ب من حساسه دیدی ظاهر شدXD
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۰۵ ♡ 𝐑𝐎𝐒𝐄 ♡ اونی جیوو عشق منه :]

عرررررر بیا بغلمممممممم

رزی اونییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی^0^
#ملللللللللللللللللللللللت
نگا کنین بچم چ عاقلههههه اول بسم الله میاد بغل:")
یاد بگیرین:")
ای جوووووووووووونم
بغل بغللللللللللل^0^
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۰۶ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

معلومه ک همیشههه میااامم بغلل اومامممم*-*  منم عاشق بغل اومامم*-* 

یههه قول میدمم 

هق ول هستی ⁦(╥﹏╥)⁩ 

سعی میکنم اوماا تنکت .. اهوم فهمیدمم 

شکررر ک

ای جوووووووووون پ بگو اوما قرارع حساااااااااااابی ذوق کنه*------*.....اونام عاشق توعن^-^
بگردم...پ منم قول:")
عرررر نیستمT-T
سعی نه...بگو حتمن!....آفرین=-=
بوس بت^3^

من الان از همه ناراحتم... حتا خانواده ام... 

من ک اصلن نبودم ناراحت باشی فداتشم:(...چرا چیشده؟...

خسته بدنی نه روحی :/

چیکار با خودت کردی؟!!!!!!=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۰۹ ^^ 𝘆𝘂𝗶...ببر کوچولوی بیان 🐯🧁✨💜ببر جیوو ام⁦ಠ◡ಠ⁩

•-------• منم دقیقا اینطوریم 

  شما باید خوب باشیییییییی همه چی اوکی باشهههههههههه=------=

اشک شوقققققق

 

جفتمون اصنننننننننننن خیلی خوشحال شدیممممممممم

در واقع میخواستم بگم مث یه سال گذشت مغزم هنگ کرد

عر نشیییییییی

 

عالییی

چیز بهتری از خر پیدا نشوددد

 

اشککککککککککککککککککککککک:"))))))


جرررررررررررر منطقی بودXDDDDDDDD
هقققققق نگو نگووووووو ثانیه ها انگاری مث فافا پا ب ماهن:")....


خداروشکررررررررررررررررررررررررررررررررررر
جرررررررر لعنتیXDDDD

دلم تنگ میشه برات خب =(

منم فک کنم باید برم پی درسم دیگ

اونیی ده ماه دیگ باهم میایم و جفتمونم قبول شدیم کنکورو 

البته ایشالا با امید بسیار

هق دوست دالم

هققققق از دلتنگی برا اونی نگو ک دلش خونه ولی مجبوره:(
هعییییییییییی...درس فاکینگ...:)
یسسسسسسسسسس انشاللهههههه^0^
میترکونیم یه یه:")

هققققققق من ک بیشتر شلیلم:")
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۱۰ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

اوهوم ت خوبی؟*-*

عا بیا 

*ماچ و بغل محکم*

مطمئن باشم؟!....پیش شما خوبم:"))))))))

*ذوق زده میشه و محکم بغلش میکنه و بوسه بارونش میکنه*
عرررررررر آفرین ب فندق باهوشم ک میدونه اونی چی میخاد:")
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۱۱ 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚

شکرررررررر 

دیدمت عالیمممممممممممممم

ناخیلم •-•

عررررررررررررررررر خداروشکرررررررررررررررررررررررررررررررررر
بغل بیو=-=

بوص:") 

عر...

آنیت...هیچی فقط اینجا دعواش شده اونم شدید:) به جز اون خیلی چیزا هس

بیخی نمیخوام حالتو بد کنم توی این تایم کمی ک هسی... ولی این مدتی ک نبودی فق ریختم تو خودم..و فمیدم ک چقد تنهام..و چق بی کس و کارم.. اگه تو نباشی افسردگی شدید میگیرم..نم باور میکنی یا نه ولی الان ک اینو مینویسم اشک تو چشام جمع شده ، گلوم از شدت بغض سنگین شده....

بعل محکم...

راستی... یه ددی پیدا کردم اینجا.. اونم مث تو ک مامان واقعیمی میشه گف مث بابای واقعیمه..حالمو خوب میکنه:)

بک:")
دعوا واس چی دعوا؟!....با کی؟!...
گااااااد فقط خفه شو و بگو!...بهت ک گفتم برام بنویس...وویس بگیرم نمیدونم...هرچیزی ک فک میکنی باهاش بهتر میشی...
برام بگو!....حساتو منتقل کن...حق نداری تو خودت بریزی آنی!...میدونی ک این حقو بهت نمیدم....
نریز خوشگلم....
گاد من فدای اشکات بشم نبینم تو چشای خوشگل آنیمام اشک نشسته ها!!! دنیارو ب خاک و خون میکشم!
مگ اومات مرده ک تو بی کس و کار باشی هوم؟!....نه...من پیشت هستم...
هیشششش...همه چی تموم شد...من پیشتم...آروم باش باشع؟
بغل....محکمه محکم محکم...:)

ای جان...عرررررررررر باید حسودی کنم؟!!!!!!!!!!*-*

تو بیخود میکنی فدای کسی بشی :")) 🔪

 

هققق...میخوام برم تو تنهایی به دنیاش بیارم

دور از چشم همه D: 

ولی جای تورو خالی میکنم...

عکساشو میفرستم باوش :"))) ♥️

 

هققق..عشق اونیشه این لعنتی..

فدای اونیم نشم فدای کی بشم آخه؟!:")

عرررررررررررررررررر مطمئنی جوج میزاره؟!:")
هققققققق عکسشو نفرسی اصلن قهر میکنم!!!!

تو عشق منی:)

+دو مین بپاش گف من

بیخی 

بهم بگو پری!

هیچ کاری /:

پ خود ب خودی یهویی عشقش کشید خسته بشه بدنت؟!=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۱۸ ^^ 𝘆𝘂𝗶...ببر کوچولوی بیان 🐯🧁✨💜ببر جیوو ام⁦ಠ◡ಠ⁩

چشممممممم

بی بلااااااااااااااااااا بخورمتتتتتتتتت^0^
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۱۸ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

ا منننننننن:(

 

 

 

@-@

+پشت کوه

ددی توعه از من میپرسی:(؟

منننننننننننننننننننم=-=


+هووووف من نبودم از کجا بدونم؟!=-= ن اینکه قبلن خ جوابمو میداد...
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۱۸ ♡ 𝐑𝐎𝐒𝐄 ♡ اونی جیوو عشق منه :]

محکممممم

میصتتت

خوبی؟

محکمتررررررررر
من بیشتر:")
فدات مرسییییییییی تو خوبی رزی من؟

مانیامممممممم

جوووووووووووووووووونممممممممممممممممم....
آنیتااااااااااااام عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
لعنتی....
میصتم....
خیلی خیلی خیلی خیییییییلیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
خفه شو بیا بغلم فقطT-T
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۲۰ عشقه نادی ام کسی روم چش نداشته باشه😐🔪 Li^^li

ببللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

تو خوبی اونی

یوهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

فداتتتتتتتتتتت خوبم وقتی پیش شمام تو خوبی لیلیم؟

احسنت بر تو دخترکم D"

 

Arrrrrrrrrrrrr ... 

یاه یاه:")....

عررر دلم ب این مدل عر گفتنای خریتم تنگ شده بودXD
خوبی؟؟؟؟؟؟؟*-*
چ میکنی؟*-*
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۲۴ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

اوهوم..عاو*--*

 

*بسه دیگه تفی شدم._.*

:")..

+با اینکه دوست دارم ولی خیلی نکبتی...

نیسی....چرا؟...

*حقتهههههههههههه*-*!!!...*

+هق من بیشتر دوست دارم:")....لطف داری ولی چرا؟:")
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۲۵ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

یهههه*-* اوماهم قراره بره تو لیست اونایی ک براشون کیوت میشمم*-* 

گووود :") 

هستیی اوماا⁦(╥﹏╥)⁩ 

چشمم 

بک*-*

عررررررررررررررررر کلن خیلیا پیش اومات تویوت میشن توهم بشو*-*
ذووووووووووووووووووووووووق پسرم قرارع کیوت شههههههههههههههه*-*
عررررررررر خیلی خوشحال شدم:")

نیسم با اوما بحث نکن=-=
بی بلا*-*
^3^

ایاان نیسم :| نغمم :|

میدونم دوری وحشتناکه چون خودمم درم میرم برا کنکورم...

خوبم مرسی 

بغل

نوشی جئون آیان=-=...میگم آیان بهم لیدی نمیگف موسیو لیدی میگف=-=...عیح شبیهین تقصیر من نیس:"
توهم میری!؟....گاااااااااد موسیو لعنتی خ دلتنگت بودمممممممممممT-T
تو موسیو برادر نفله شده منیT-T
هییییییییییییییییقققققققققق
خداروشکررررررررر
ایول بغل بغل:")
چخبرا؟:"

هممم... 

پری!!!!!!!!!

با ایمی خانم:) :| بیخیال الان طرفداراش میریزن سرم^^ بعدا برات همه چیو تعریف میکنم...

:"))))))))

حسودی نکن :"😂

ایمی؟...نمیشناسمش:"....بیخود کردن پیش من ببینم کسی جرعت چپ نگا کردن ب تورو داره؟!=-=...
بگو برام:)...منتظرشم^-^
یاااااا خب میگی....الله کبر اصلن برو پیش ددیت*^*
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۲۹ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

بوس بهتتت

 

شکرر

چ خبر؟

بوس بککککککک^3^

فددددددات....هعی هیچیوالا بدبختی درس...دلتنگی:(
تو چی؟

اره =-=

یکم سرم گیج میرعه.. هی /: 

پر پر شدی؟:"

جررررر چ حلال زاده س XDDDD

جررررررر لعنتی میبینیXDDDD
عین عجل معلقهXD
بچه بچچچچچچچچ
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۳۱ 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚

اومدممممممممممممممممممممممممممممممممم *------*

عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر خوش اومدییییییییییییی*-*
حالا بیو ب خاله بوس بده*-*
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۳۲ عشقه نادی ام کسی روم چش نداشته باشه😐🔪 Li^^li

همیشه خوب باش اونی

مواطب خودتم خیلی باش باشه اونی❤

 

میش نپرسی؟

از همین ساکت بودنت فهمیدم نیسی...
برا اونی میشه بگی چرا؟

جون دلم

از دل من که خبر داری:")

نمیام بغلت•-•اگه تونستی منو بگیر°-°دلم واسه لج کردنام تنگ شده بود•-•توهم که همیشه در مقابل من کم میوردی*^*

فداااااااااااااااااااااااااای دلت:")

یایایاااااااااااااا کرم نریییییییییییز=-=...اونی سنی ازش گذشته بچه بیا بغلم=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۳۲ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

خودممممممم

 

 

 

+چس میکنه جدیدا:"

بیخود خودممممممممممم=-=


+چجوری؟:"

خوردم اومونییییییییی

 

 

جرررررررررررررررXDDDDD

چ زود خوردی لعنتی من هنوز جوهر حواب قبلیم خشک نده:"


جرررررررررررررررررXDDD

خوبم لنتی TT

دارم به ۱۲ درصد شارژم نگاه میکنم TT

تف به این زندگی TT

خداروشکر نفلهT-T
یااااااااااااااا بخداااااااااااااا میام میزنمتتتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!
یا میری میزنی شارژ یا میام پولاتو بالا میکشم با کل هیکلت=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۳۴ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

چرا حقمه؟._. بدجنس=-=

 

+چونکه ..دلیلشو ندونی بهتره:") 

چون بهم نمیگی چرا خوب نیسی=-=
+بگووووووووووو عهههههه!!! امشب همه چ گیر دادن ب دق دادن من=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۳۷ موش فاضلابیه لونا -^-..من ی پشمکه تپل مپلم:| (𝒄𝒐𝒕𝒕𝒐𝒏)

هیققققققققققققققققققققققققققق

چق میصتتت بودممممممممممممممممم

پریدن بغلتتتتتتتتتتتتتتتت- قرار نیس ولتت کنممممممم همسدنماهنهنمقهندیاقهم

عررررررررررررررررررررررررر امشب گریه ممنوعه!T-T
هققققققققققققق مطمئن باش ب پای میصی من نبوده لعنتی نبوده...>.<
جوووووووووووووووووووون بغل بغللللللللللللللللللللللللل:"))))....
ولللللللللللللللل نکنننننننننننن...کیه ک نخاد:")
سینتمبادمسنثشخبصثتسشحخصثتبشثخک>.<

بل؟ 

خوب باش...

نه هنوز

کم کاری تیروئید داری؟

میدونم نتیجه اندکی شیطنته :>...اشکال ندره همه میگن :)

رع مهر میرم تا دوسال دیگه...منم لیدی مارشملویی

ای جان..

.یهه بغل محکم ب لیدی

هیچ همش فکر کنکور....تچی 

جوووووووون باز شیطونی کردی لعنتی بدون من؟!:")...چیکار کردی؟*-*...
فااااااک من 11 ماهو نمت تحمل کنم چجوری متونی تا دوسال نباشی؟T-T.....عزیزی^-^

جووووووون بغل محکم موسیو برادر نمیدنی چقد میچسبه اصلن*-*
هعی فاکینک******** کنکور=-=....منم دلتنگی...درس...بدبختی...اشک...اعصاب خردکنی...هیچی والا

جررررر XDDD

حالا چطوری هیون عنتر؟ با ۱۲ درصد شارژ XD

بمولاXDDDD

#هیون عنترT-T
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۴۱ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

خدمممممم

 

 

 

+همین جوری که داری میبینی

نااااااااااااااااااااااااااااح=-=


+هوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۴۱ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

چشمم*-* 

ای جاان ک تو همیشه خوشحال باش اوما*-* 

 

چشمم =-= 

🤍

بی بلا*-*
عررررررررررررر تو بخند تا اوما خوشحال باشه*-*


جرررر آفرین پسر خوب اوماXD
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۴۲ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

هیچ بیکاری و بیعاری._.

 

چ میکنی؟

هق دلتنگ بیکاریامم:")

هعی هیچییییییییییییییییییییییییییییی ب فاک میرم:")
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۴۳ عشقه نادی ام کسی روم چش نداشته باشه😐🔪 Li^^li

نه

ببشید

لیلی....توروخدا بیا بهم بگو...
اونی همیشه پیشت هس تا بغلت کنه باشه؟...
الان ن...
ولی هروقت ک دیدی دلت پره برام بنویس جیمیل کن باشه؟...

یاااااااااااااااااااااا خدانکنههههههه عههههههه-.-

 

هعیییی پس من پیش کی کرم بریزم؟!:")جرررر اگه سنی از تو گذشته باشه که من باید هفتا کفنم پوسیده باشهXDD

 

*تو یه حرکت میپره بغلش و لهش میکنه

شدی هلوی مو فرفریه له شده*-*اوخودااا فداش بوشم من*^*

حقتهههههههههههههههه=-=

عرررررررررررررر همه پیش من ب طرز جالبی کرمو میشن:")....جررررررررررررر ب من چ ک تو پیری؟!XDDDD


*میخنده و باهاش رو زمین غلت میخوره*
منو له کردی؟!!!!!....سوسک کوچولووووو...الان میخورمت تا بفهمی نباید ب من بگی فدا!!!=-=
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۴۵ ♡ 𝐑𝐎𝐒𝐄 ♡ اونی جیوو عشق منه :]

خدا نکنه *^*

مرسی منم خوبم 

چه خبر *^*

خداروشکرررررررررررر:")
هعی هیچی والا بدبختی درس دلتنگی کنکور=-=
تو چی؟

نوپ

پس چیه؟!:(
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۴۶ 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚

بوس به خاله کههههه

جوووووووووووون بوس بکککککککککک^3^
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۴۷ ᭙ꪖ𝕥ꫀ𝕣 ᧁⅈ𝕣ꪶ{ ꪑꪖꫀᦔꫀꫝ

سلام*-*

عرررررررررررررررررررر ژذااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب اونی اومدهههههههههههههههههه^0^
سلام ب جذابیتت:")
خوبیییییییییییییییییییی؟
بیو بغلم ک حسابی میصتم:")

من غذا خوردنم سریعه:>

تو این مورد ب آپات کشیدی:") هیق:")...

Maybe another night   TT

 

@آلا

عالی ام یونو عالی XD

هیون من میکشمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
از دو هفته پیشه من میگم پنجشنبه میام حق نداری برییییییییی!!!!!!!!:((((((((((

#آلاییم
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۵۲ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

+ایح باشه:"بهت گفتم نکبت چون دلم در حد فاک برات تنگ شده:")

+ینستباکسخهکسبعلابصکخهعفاصکخثقهغفثصگخهقفعصکخهعثصکخهفعثقکسخهفعثقخهف...........
دچار تشنج اعصاب شدم:"""""""""""""""""""""""""""""""
بیب....بیب.....بیب.....بیب.....بیب.......................................

حالا خودت چطوری مانیای عزیزم :)؟ برا تفریحت چیکارا میکنی؟
راستی! خوشحال میشم دوتا پست آخرمو تا هستی بخونی :")

 

@هیون

همه مون عالی ایم یونو...همه مون رو هواییم اصن از شدت عالی بودن XD

فداااااات مرسی تا پیش شمام خوبم:")....هعییییییییییی تفریح....تفریحام ج دادم ب جیمیلای شمان:")
چشممممممم کمی ک سرم خلوت شه حتمننننننن نگا میکنم^-^

#هیوون عنتر نفله بچT-T

اونیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی!!!!!!!

آیسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام لعنتییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
اونییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی فدات شههههههههههههههههه
بیا بغل:")
یسمنتبمسیبختشتخکثسبشخکثستشخثحسبتنثس
با پستای هارت اتک کنت:"))))))))))))
دوست دارم:")
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۵۵ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

چرا؟؟

 

اونی همش دلم میخاد بخلت کنممTT - TT

هعی سندروم کنکوری بودنه عادیه:")


ای جونممممممممممممممممممم منم ک...:)...بیا بخلمT-T

نمیدونم بیخی خاله

میدونی بیخی نمیشم!...
پس بیا بغلم ماساژت بدم:(
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۵۷ عشقه نادی ام کسی روم چش نداشته باشه😐🔪 Li^^li

دلم نمی خواد در موردش حرف بزنم...

یاااااااا.....نمیخام زورت کنم...ولی همیشه یادت باشه اونی پیشته و بینهایت دوست داره باشه؟...
بیا بغلم...

حیح:>

عاااشقتمممممممممم

من بیشتررررررررررررررررررر دیوونههههههههههههههههههههههه:")
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۵۷ ♡ 𝐑𝐎𝐒𝐄 ♡ اونی جیوو عشق منه :]

چقد دلتنگی بده =-=

منم دیگه کلاسام داره شروع میشه :"

 

خیلییییییییییییT-T

هقققققققققققق فاک ب درسسس فاک فاک فااااااااااک
پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰ , ۲۳:۵۹ ᭙ꪖ𝕥ꫀ𝕣 ᧁⅈ𝕣ꪶ{ ꪑꪖꫀᦔꫀꫝ

اوا هستی فکرکردم دیر رسیدم:"(

چطورییییی اونی جونم

من خوبم مسییییی❤❤

اومدم بخلتتت🏃🏃🏃

نااااااح تا 1 اینا هستم:")
فدااااااااااااااااااااااااااااااات عشقولیم خوب باشه من نباشم؟
ای جونمممممممم گرفتمت:")

میزنم تو سرتا-.-گفتم خدانکنه-.-عه-.-

 

کرمویی از خودته:")هعییی به تو چه؟!..بشکنه این دست که نمک نداره:")برو دیگه نبینمت:")

 

*از گرد و خاک بلند شده سرفه میکنه

یااااا چیکار میکنی؟-.-به من گفتی سسسسووووووووووووووووووووسسسسسکککککک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟سوسک خودتییییی مارمولک گوشتخوار-.-

ناح منو نخور:(دوناه دالم:(

اونیتو میزنی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*-*....نچ نچ نچ...فک کردی شوهر کنی از دست من آزادی؟!!!!=-=


لطف داری:")....پ ب کی ربط داره؟!=-=....یاااااااااااااااا نشکنههههه:(....ببشید:((((

*قهقه میزنه*
میخورمتتتتتتت*-*...واضح نیس؟!....سوسک نشون دهنده ابراز علاقمه عنتررررررررررررر=-=....
قورباغه زشتو=-=
دوناهو عمم داره=-=

وای ب ذهنه منحرفت 😂...هیچی ما فقد یکم بازی کردیم...

عام خب چون باید بخونم چون باید تمرکز کنم چون ایندم برام مهمه پ نمیخام وقت تلف کنم :)....

ای جانم ک :)

ریلی چیز تو چیزه ننه کنکور پدصگ 

اوه شیت...چش بهم بزنی تمومه موفق میشی....کلاس چندمی مگ 

جرررررررر آفرین ک منظورمو گرفتیXDD.....خببببب چی بازی؟!:)...تهنا تهنا؟!...
خوبه ک انقدر عاقلانه فکر میکنی....:)...ایووووووول میترکونی موسیووووو فایتینگگگگگگ*-*

اصلن دیک تموم دیک دارها و ندارهای دنیا تو دهن خوده خود کنکور=-=...بعضیام بره تو کونش اصلن=-=

متاسفانه خ دیر میگذرعT-T...ی عدد کنکوری بدبختتتتتتتتتت>.<
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۰۳ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

چشم*^* 

 

حیح تنک😁🤍

بی بلااااااا*-*

جرر فداتXD
مواظب خودت باشیااااا...نزار آپاتم زیاد زن بازی کنه=-=

اشک متقابللللل 

 

شدیددددد 

نمیدونم چرا نفهمیدم.

 

استاد مثال فقط خودم 

 

+اونی..دیدی تن اخر سولو داد؟:")یا گفتم بهت؟:"/چرا یادم نیس

خفه شوووووووووو بیا بغلم 1 میرمT-T

+جونمممممم.....گفته بودی...خبرشو شنیدم ولی فرصت نشده ببینم فاااااااااااااااااااااااااااااااااک سیمنتبخسیشتبشخح:")
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۰۶ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

رد دادی:"

 

+اینو بادم رفت بگم ک با اینکه باهات حرف میزنم ولی بازم دلم برات تنگه:") 🚶🚬💔

تو ب من گفتی دلتنگمی مگ میشه رد ندم؟!!!!!!!!!!!!!!!:"
رو ابرام لعنتی رو ابرااااااااااااااااااااااااااااااااا:"
خیییییییییلیییییی دوست دارم فندقم...خیلی خیلی خیلی...ی توله سگ بیشتر ندارم ک:)....*قلب*

+فااااااااااااااااااااااااک کمر بسی امشب منو ب کما بکشونی؟!T-T
++قضیه سیگار هنو مونده!=-=
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۰۷ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

اومدممممTT

 

اونی دلم نمیخاد بری:"

نرووو

خوووووووووووش اومدی:)))))))

عزیزممممم...الهییییی....
فک میکنی اونی میخاد بره؟!...اونی بیچاره مجبوره:)...
بازم میاد قول:")...فقط وقتشو نمیدونه:"
حرف نزن بیا بغلم 40 دیقه بعد میرمT-T

ببخشید اینطوری اومدی بعد از مدت ها

رفتار کردم ;") 

.... 

یااااااااااااااااااااا میام میزنمتاااااااااااا این چ حرفیع؟!...
قرار چون من اومدم خوب باشی؟!!!...
ن اتفاقن خوشحالم ک نقش بازی نکردی:)
فداییییییییییی سرت...
خاله بخورتت:)
زوده زوده زود خوب شو باشه؟...
مثلن قرار بود مواظب خودت باشی:(
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۰۸ • 𝐉𝐈𝐖𝐎𝐎 •

هققققققققققققققفیمسمصخصخضکحضحضحضکصحضمبخببنصنصخضخخ

جیووووووووووووووووووووومT-T

نشهههههه

اومدممممممممممممممممم

وای اونی..همون شب انقدر گریه کردم که :")

من بیشتر :")

+ اونییییییییییییی چرااااا تا دوساعت دو!!! من تا دوازده و نیم بیشتر نمیتونم باشم TT

من نمیخواممممممممم TT باید فردام بیای TT من اونیمو میخوامممم عهههههه TT لعنت به کنکور TT

تبنیکسمسگنرجبنگدمبمسمسگسمیگینیگیحیگرحدنفجثنیحزنب TT

جووووووووووووووووون خوش اومدییییییییییییییییی^-^....
یااااااااااااااااااااااااا حق نداریییییییییی گریه کنییییییییییییییییییییییییییییییییییییی>.<...
من فدات بشم بیا بغلم.....
من بیشترم خودت میدونی:)
+عررررررررررررررررررر نگران نباش تا 2 نمیمونم 1 میرم متاسفانهT-T.....
هققققققققققققققققققققق نمیتونمممم...فدای سرت....اونیتم شمارو میخاد خیلی خیلی خیلی زیادT-T
لعنتتتتتتتتتتتتتتتتتتت>.<
سیبتسشخهباشصخهثابشصخحهثاتصخحشثتصخحث
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۱۰ عشقه نادی ام کسی روم چش نداشته باشه😐🔪 Li^^li

باشه

بخللللللللللللللللللللللل

فدااااااااات بشممممممممم:)
بغلللللللللللللللللللللل محکم:)

# آنیتااااااااا

بیا گفتینو :")

#آنیتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

نگو رفتی اونیییی

ن تا 1 هستم فداتشم:)

کاش هیچ وقت ساعت یک نشه خبببب 

اومدممممممم 

 

+اطلاع مخفیا که بود..خبر رسمیشم گفتم؟

وای اونی خیلی قشنگ بودددد 

بهشت بودددد شاد بوددددد 

تابستونی بودددد 

رنگی رنگییییی

هقققققققققققققققققققققق کاااااااااااااااااااااااش ولی لعنتی میبینی ثانیه ها چقد زود میگذرن:")

+جرررررررررر ن اونو تو نگفتی شنیدمXD
عرررررررررررررررر تا خبرش اومد بغض کردم گفتم الان تگرگیم داره عر میزنه:")

خدانکنههههه

اونی میدونی دلم چق برات تنگ شده بودش؟ :")

انقد

دقیقا انقد *باز کردن دستام تا جایی ک میت

عرررر بغللللللللللللللللللللل

چرا ندونم؟!...خودم بیشتر دلتنگ بودم لعنتی...:"))))

ای جاااااااااانمممممممم کیووووووووووووووت*--------* بخورمتتتتت مننننننننن>.<
من بیشتر:")

بغللللللللللللللللللللللللللل^0^
خوبی روژی من؟

بوس رو لپت خاله خشنگم ♡

بوس ب قلب خوشگلت سانای من...:)

هیییعععع بگردم..امیدوارم بتونی این دوران کافیو تحمل کنی :") میگذره...من مطمئنم نتیجه شو می بینی :")

هعیییییییییییییی انشالله هممون نتیجه دلخواهمونو ببینیم:").....ایشالااااااااااا:")
مواظب خودت هسی دیه آلام؟
زهرا نیومد ...خوبه؟

یونو تو فرشته ایی♡-♡

از الان دلم تنگید برات

یااااااااااااا سیمبتسکخشیتبشحخثسبشحسخثه نگوووووو نیسممممممممم>.<
انجل تویی:)
فااااااااااک من اصلن دلتنگیم رفع نشده :")

حق دارم >_<

نوووووو من بیشترممممممم •-•

کاش هیچ وقت ساعت یک نشه.... :)

اخه اونی من نمیتونم جیمیلم بهت بزنم T-T جیمیلمو‌پاک کردمممممم T------T

نهههههههههه گریههههه نهههههههههT-T
حرف نزن من بیشترم=-=
کاش....کاش....:)
فداااااااااااااات بشم من عیبی نداره ب آنیتا یا هر کس دیگه ک بهم جیمیل میده بگو برام بفرسته حرفاتو منم ج میدم:)

هر وقت منتظر یه اتفاقی زمان دیر میگذره و هر وقت نمیخوای یه اتفاق بیفته مث برق میگذره 

 

+اول فقط یکی گف تن سولو داده من باور نکردم 

چون بیرون بودیم 

وقتی پست اس امو دیدم بازم شک داشتم 

رسیدیم خونه رفتم چنلای خبری رو چک کردم که فهمیدم شوخی در کار نیس:"))))

دقیقاااااااااااااااااااااااا زندگی خیلی نامرد و بی انصافعععععععععع:(((((((

+عرررررررررررررررررر شوخی شوخی لعنتی آخه با اینم شوخی؟!:")...
فااااااااااااااااک من میخام ببینمش:)

میدوستمت زیاااد مراقب خودت باشیا ♡

هرچقدرم بدوستی ب یک N ام دوس داشتن من نمیرسی نخود خاله*-*....هستم اگ باشی!

هستیییی هستیییییییی

نو من نیستم

مواظب خودت باشیا

منتظرت میمونم ولی بازم سر بزن بمون

نیسم میگم عهههههههه=-=
وقتی میگم هسی بگو چشم اونی هرچی شما بگی ن اینکه حاضر جوابی کنه شلیل له شده=-=
چشمممممم هستم توهم باشیاااااا:(
فداتم ک...چشم میزنم^-^
هروقت اومدم از ی هفته قبلش جار میزنمXD

انشاالله...واقعا انشاالله...هر چی ب صلاح مونه...

چی بگم...سعی میکنم باشم...

اره خوبه. چن وقته دیگه اصلا نمیاد بیان. زده شده. ولی حالش خیلی بهتره خدا رو شکر :)

انشالله...عالی گفتی...هرچی ک خدا صلاحمونو بدونه:)...
سعی نه...قووووووووول بده بگو حتمنننننننن=-=
خداروشکر....فداش بشم من:(....بهش بگو مراقب خودش باشه اون زهرایی منه هااااا بخورمش...:(
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۳۳ • 𝐉𝐈𝐖𝐎𝐎 •

جااااااااااااااااااااااااااااااااانم

بی بلااااااااااااااااااااااااا:")
خاستم همینجوری صدات کنم:")

ولی گریه خیلی خوبه :)...

باش :(

اره تو فکرش بودم..از این به بعد برات میفرستم *-*

 

 

راستی خوبی؟!...

اوهوم ولی وقتی ک تو بغلم باشی:)...سو هروقت خاسی گریه کنی بیا بغلم...:)
آفرین^-^
یوهوووووووووووووووووووووو منتظرشونممممممممم^0^فدات کم کم وقت رفتن میرسه از عالی بودنم کم میشه:(
توچی عشق اونی؟

ولی دلم میخواستم همیشه منطقی رفتار کنم در برابر این موضوع ولی من esfp ام و منطقی بودنی در کار نیس:/

 

+میدونی یه ماه و ده روز طول کشیده بود..من فکر میکردم میتونه شوخی باشه چون کم کم داشتم تا امید میشدم ولی بازم ایمان داشتم:")

 

++مطمئنی الان سولوی وین‌وینه،تمام اعضا امسال ساب یونیت داشتن جز وین وین 

تن تو لایوش زنگ زده بود به وین و میگف اون یه کارایی داره انجام میده برای همین نمیتونه بیاد پیشمون 

و یه اطلاع مخفیم از سولوی وین اومد 

 

+++از قابلیت‌های‌با‌گوشی‌اومدن‌چسبیده‌نوشتنه‌

عیییییییییییییییح اونی هیچوووووووووووووقت نتونست منطقی رفتار کنه تیک ایت ایزی=-=

+فاااااااااااااااااااااااااااک بمیرم برات میفهمم.....کم از اکسو و بکهیون نکشیدم....:))))

++عرررررررررررررررر هارت اتکم نکن لعنتییییییییییی مرگ من؟!T-T


+++جرررررررررر دقیقااااا...بات من نتونستم چسبیده بنویسم هیچوقت:"
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۳۶ • 𝐉𝐈𝐖𝐎𝐎 •

قلبممممممممممممممممممممم:>

فدااااااااااااااااااای قلبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت:)
مواظب هارت خوشگلت هسی دیه؟

هق لاویووووو

 

نه نخور تموم میشم 🥺😂

 

خوبم ت خوبی اونییییییی؟؟؟

هق می موووووووووووووووووور:)))))))))


دوس دارم...خوشمزه ای...ب من چ:((((((((((

خداروشکرررررررررررررررررررررر....فداتشممممم من مرسی^-^

:"))))

نمیتونم قول بدم مانیا...شرایط خیلی سخته میدونی که؟

چشم چشم :) بهتره خدا رو شکر خیلی بهتره. بیان خیلی بهش استرس می داد...اگه میدونستم هیچوقت وارد بیان نمی کردمش

یااااااااا....تو سعیتو بکن ولی باشه؟:((((((
بی بلا:).....عزیزمه...الهی بمیرم براش....هعی.....بیان فاکی....هوووووووف...بیخیال....اگ واردش نمیکردی من زهراییمو هیچوقت نمیشناختم:(

اونی..

دیگه باید برم..

دلم برات خیلی تنگ شده بود..

الان بهتر شد..ولی بازم دلتنگتم.. :)

شبت بخیر اونی..

مراقب خودت باش..

جون دل اونی...
برو آیسای اونی...:)
من خیلیییییییییییی بیشتر:)
فاک...برا من حتی بهترم نشده...بمیرم...:")
شبت عالی آیسام...
چشم توهم مراقب عشق اونی باش تا برمیگردم^-^
دوست دارمممممممممم*-*

تو بیا..من همیشه میام بغلت.. :)

باشه *-*

 

من..نه خوبم نه بد..نمیدونم خوشحال باشم یا ناراحت..

فداااااااااااااات....من ک همیشه پیشتم سوویتی:)
آفرین*-*

چرا؟!.....الان میری ولی بعدا برام از حسات بنویس خب؟
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۴۳ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

یا به من نمیخورد دلتنگ باشم؟...

جدن چرا انقد منو بی احساس تصور کردی TT💔🚬

 

 

سیگار خودمهههه؛-؛

نه...اتفاقن من یکی از مخالفین شدید اینم ک بهت بی احساس بگن...متنفرم از این...
فندق منو هیشکی بهتر از من نمیشناسه:)...پر از عشقی تو...
فقط چون کم پیش میاد ب زبون بیاریش ذوق کردم:))))....


یاااااا اوماتم!!!!!=-=

منم هیچ وقت نمیتونستم چون ۸۰ ۹۰ درصد اینام عاطفیه-_-

 

+ولی هر وقت نا امید میشدم یاد اسپویلای خودش تو اپدیتاش میفتادم و امید میگرفتم:")

 

++فکر کن سولوی ویننننننن 

کینگ میشههههه 

 

+++تو دلم مونده بود یبار که بیرونیم و با گوشی بابام میام از این قابلیت استفاده کنمTT

جرررررررررررررررر باور کن من 120 درصدم بمولاXDDDDDDD


+آفریییییییییییین ب تگرگ من....همیشه اینجوری باش...هیچووووووووقت ناامید نشو باشه؟!:)
تا خدا هس...زشته ناامید بشیم...

++فاااااااااااااااک نگو لعنتیییییییییییی....نشسیتبتسبخحثحخهبثحخ

+++جرررررررررررررر الهییییییییی بگردممممممممXD

++تگرگم حسابی مراقب خودت باش باشه؟
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۴۵ • 𝐉𝐈𝐖𝐎𝐎 •

خدانکنهههههههههههه

هستم.. ولی خب میشکوننش دیگه منم چسبش میزنم:>

اومونیت مگ مرده بشکونن؟!=-= بگو میرم جونشووووووووون*^*....
فدای قلبت بشم..هروقت شکست بیا بوسش کنم زودی خوب شه باشه؟:)

دلم میخاد منم از بابام آتو داشته باشم به حرفم گوش کنه😐😂

اما خوشبختانه خیلی ادم درستکاریه😂😂😂

نمیدونی چقدررررررر دلم برات تنگ شده بوووووووود

خدا رو شکرررر TT

منم عالیم :"))

چشممم اوللل بغلل😂

شیرمه زدن در بغل پونیو*

جرررررررررررر اونم حسابی ازم آتو داره لعنتی:""""""
جررررررررررررررررررر XDDDDD
فاااااااااااااااااااک من بیشتررررررررررررررر....و توی نفله چرا وقتی ک میرم میای؟!=-=
الان 5 مین بعد من میرم=-=

خداروشکررررررررررررررر:)

آفرینXD
*تو بغلش میگیره و میچرخونتش*
یوهوووووووووو

هق چشم...خیلی دعا کن برام :")))

اوهوم...اگه نمیومدی دوست ب این عسلی ای هیچوقت پیدا نمی کرد :")

بی بلا:")...همیشهههههههه میکنم:")
آلام...از پستات اسکرین گرفتم با اجازت چون طولانی بودن نمیشد الان بخونم ج بدم....بعدا میخونم جوابشو تو جیمیل بهت میگم:)

یااااااااااااا اتفاقن کاش نمیومد ک گیر ی خل و چلی مث من نمیوفتادXD

جررر اصن من منطق ندارم برا خودممم 

 

+باشد اشکانممممم 

ارهههه 

 

++خیلی خوب میشههههه 

 

+++بعد همش یادم میرففففف 

 

 

++باشه اونی 

تو ام قول بده مراقب خودت باشی باشه؟

کی میای دوباره؟

جرررررررررر خیلیم عالی:)))))))

هققققققق فداتشممممم:")


++عاااااااااالی:")


+++جرررررررررررررررXDDDD

++آفرین^-^
چشمممممممممممم
نمیدونم تگرگم ولی نگران نباش قبلش جار میزنم ک کی میام:")
من دیه بابایییییییییی خوب بخابیییییییییی^0^
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۵۵ • 𝐉𝐈𝐖𝐎𝐎 •

وای گاااااااااااد خدانکنههههههه فدات بشممممممممم

چشم چشم عاااشقتم:")

بار بعد کی میای؟...

یاااااااااااااااااااااااا خدا نکنهههههههههههه=-=

من خییییییییلییییییییییی بیشتر:")))))))
ب کامنت بالاییت رجوع کن:")
شبت خوشگل جیووم^-^
خوب بخابی

مرسی ؟ مرسی مرسی مرسی ؟؟؟؟؟؟

آره چون دارم میرم لعنتیییییییییT-------T
هققققققققق منتظر جیمیلات هسم روژیم...
مراقب خودت حسابی باش...:)
خ دوست دارم شبت آروم...خوب بخابی^-^
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۵۷ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

احساساتم را بیدار نمودی نکبت؛-؛

 

خو باشیی سیگار منههه زنمه کراشمههه نامزدمه نمیدمممم=_=

+میشه... بخل و ماچم کنی؟:]

فدااااااااااااای احساساتت شوم*-*


جرررررررررررررررر یعنی میگی من ب ناموس مردم چش داشتم؟!XD...تففففففففف

+چرا نشه عشق اوما؟:)
*سفت بغلش میکنه و تموم صورتشو میبوسه و لباشو رو پیشونیش نگه میداره...آروم لب میزنه*
اوما اونی مارشمالو...بینهایت...جوری ک نتونی تصورشو کنی عاشقته باشه؟...هیچوقت یادت نره:)..
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۵۸ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

باشه پس تا دفعه دیگه منتظر میمونممTT - TT

 

اومدمم بخللللل

فداااااااااااااااااااااااااات^0^

بوس بوس بخل:")
شبت عالیییییییییی
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۰:۵۸ .. 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙣𝙖𝙯

وایی ججر بازم چشم

جررررر بی بلا پسملیم:")
مراقب خودت باش...
خ دوست دارم...
شبت بخیررررررر^0^

گااااااااااااااااااااااااااااااااااایزززززززززززززززز من دیه باااااااااااااااااااییی:(

هروقت باز اومدم مث این سری جار میزنم...

خیییییییییلیییییییییی عاشقتونم...

مواظب خودتون باشین...

شبتون بخیرررررررررر

میصتون حیحی:")

#همه:")

شت

یوتو اونییییی

چشم همین امشب مینویسم برات

شبت پر از ستارهههه

پونیو رفت و من ماندم و یک دنیا...
تنهایی؟
نه بابا
یه دنیا کامنت😑

اصن عالیییییی 

 

اشککک 

 

اشک مجدد خببببببب😭

 

+++😂😂(ببینین کی داره ایموجی میده-___-)

 

عر افرینننن 

جیغ خوبههههه 

شبت بخیر اونیییی💚

تف
چقد کامنتات اینجا بلنده😂😂😂
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۱:۰۴ 𝓴.𝓱𝓪𝓷𝓸𝓵.. (میچانک😂😐)

شبت بخیر:)💙 لاو یو..بای تا بعد

بچ
به شورت قلب نمیدی به پونیو میدی؟
نفرین خدایان عامون بر تو:")
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۰۱:۰۶ ђєlเ qøųķķą شهید شده بر اثر نگاه های جیسونگ🚶🏳

اونی شبت بخیر

 

منتظرم باز بیای:)💙

میاد میادಥ‿ಥಥ‿ಥ

مرسی عزیز دلم :")

ای جان...مرسیییی T---* خب نظر‌ تو ب جای جیمیل یه لحظه بیا تو پستم بگو و برو *-* دوس دارم اونجا برام بمونن...

شتتت همین دوست خل و چلش خودش یه نعمت خیلی بزرگه XD *-*

لیتل بانی:[]

اوه خب اوضاع داغون شد😐😂😂

 

نگووووووو

خودت داری میگی چون نفله‌ام :"😂😂

و البته که بسیارررررر چس شانسم :/

نه جدی داشتم پاسخا رو چک میکردم

بعدشم ننم هات اسپاتشو خاموش کرد چون برای خودش اینستا بالا نمیومد :////

(سیمکارت و بسته نت منو گذاشته تو گوشی خودششششششششش:/)

خدایا منو بکشششششTT

 

عر زدن در بغل وی*

خب دیگه اونیه محترمه بزارم پایین خیر سرم سن خر خان رو دارم😂😂

 

وای جدنی رفتی؟

چقدر کم حرف زدیم....

قول میدم سری بعدی که اومدی هرجور شده زود خودمو برسونم از کنارت هم جم نخورم TT

مواظب خودت باش

موفق باشیییییی

و دوستت دارم :")

آره جدنی رفت...:")
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۱۳:۲۸ موش فاضلابیه لونا -^-..من ی پشمکه تپل مپلم:| (𝒄𝒐𝒕𝒕𝒐𝒏)

گریه نیس اشکه ذوقههه ಥ‿ಥ

عرررررررر فدات شمممممممممممم

چسبیدن بتو ول نکردنتتتتت

ಥ‿ಥ ♡

اوه
کاتن:")
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۱۳:۳۹ 𝖗𝖎𝖙𝖆 𝖋𝖆𝖙𝖎𝖌𝖚𝖊𝖊

هوم حله

میرم بمیرم که نبودم

میرمممممممممم بمیرمممممممممممممم

مستقیم برو...به اولین بلوک رسیدی بپیچ چپ
مرگ خوبی رو برات آرزومندم:")
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۱۴:۱۷ عشقه نادی ام کسی روم چش نداشته باشه😐🔪 Li^^li

خدا نکنه اونییییییییی

*وقتی خدا نمیکند*
...

کام 200 ام مال خودمه

یهههه🚬

199

:[]

200!

سنیور وینز:[]

سنیور آلویز وینز هاتی:[]🚬

اضافه میکردم حرفامو همش:"/

فایتینگ😂♥️

جانِ لیتل بانی :)؟

هیچی
خواستم صدات کنم:[]

پس میشه وقتی اومد بهش بگید کامنتمو دوباره ج بده :")

بهش بگید؟؟؟؟
انقد احترام نذار گاد
بهش گفتم لاو
جمعه ۵ شهریور ۰۰ , ۲۳:۲۵ 𝖗𝖎𝖙𝖆 𝖋𝖆𝖙𝖎𝖌𝖚𝖊𝖊

چطو دلت میاد پدصگ منو بفرستی به کام مرگ؟:")

به آسانی
جقی من:[]

جانم *-*

TT
شنبه ۶ شهریور ۰۰ , ۰۰:۱۶ موش فاضلابیه لونا -^-..من ی پشمکه تپل مپلم:| (𝒄𝒐𝒕𝒕𝒐𝒏)

جونم..

پونیوم رف:)؟

حالا برمیگرده:")
اون لبخندو نزن:"
شنبه ۶ شهریور ۰۰ , ۰۸:۴۸ 𝓣𝓮𝓭𝓭𝔂 𝓑𝓮𝓪𝓻 🐻☕

اووووووووووننننیییییییی

میبی شانس ندااارمممممم 

تا من نت گرفتم رفتیییییییییییییییییی 

مخنهتعاغلفبقیثسص 

برم اشک بریزمممممممممممممممم T-T

😂😂😂
عزیزم
نرفته که بمیره
میاد باز*-*

خب باشه بش بگو :"/

تنکسسس😂💙

خواهش بیبی😂💛
يكشنبه ۷ شهریور ۰۰ , ۰۱:۰۱ 𝓣𝓮𝓭𝓭𝔂 𝓑𝓮𝓪𝓻 🐻☕

فیییینT-T

.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ღ✧༻𝓢𝓱𝓲𝓷𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮༻✧ღ

محفل لیلا فروهر سکسی و شرکا 🚬

اینجا لیلا فروهر سکسی بیان می‌نویسد~

به محفل شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر (که نیومد شریک بشه بی‌ناموس) خوش اومدین "-"\
یادتون نره حتما شلوار کردی بپوشین بیاین تو "-"
اگرم ندارین دم در غرفه فروش داریم از اونجا بخرید :>
یکی بخر دوتا ببر D:
زندان دوز اصل :>
اگه به سن قانونی رسیدین ته راهرو سمت چپ، با قلیون، زهرماری و مشتقات آماده پذیرایی از شما هستیم "-"\
اگه به سن قانونی نرسیدیدم اشکالی نداره *-*
#نه_به_تبعیض_علیه_کودکان!
کنسرت های لیلا بانو ته همون راهرو سمت راست برگذار میشه"-"\
با استریپ دنس به عنوان اشانتیون D:
فقط پول بلیط یادتون نره لیلا جان مجبور نشه شام تخم مرغ آب‌پز بخوره:")


توجه!!
لطفا قبل از ورود به وب از شل نبودن کش شلوار خود اطمینان حاصل فرمایید
با متخلفین به شدت برخورد میشه!
با تشکر.
مدیریت انجمن شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر بی‌ناموس.
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan