منم از اینا میخایم بیایین چالش*-*

 

خببببببببببببب برییییییم*-*

ناشناسم بازه ولی ترجیحن شناس بیایین:"

  • 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒓𝒂𝒊𝒏
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۲ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

۷٫۸•-•

جووووون طنی اونیشه:")
عزیزمیییییییییی
باحالی از خودته هانی^-^
گاااااااااد منم بینهایت بینهایت دوست دارمممممم^0^
خوبی نفس اونیش؟

8

تگرررررررگ مننننن^0^
هقققققققققققققق من بینهایت کهکشان تا دوست دارم:")

خوبی عشقولیم؟

۲،۷

بلوم دلم برات تنگ شده بود^-^
با چشای فوق باحالت باحال میبینیم فداتم:)
منم دوست دارم دیوونه:")
خوبی؟

منم^^

😂😂😂😂❤️

❤️

نمیدونم

تو چی؟

عزیزییییی^-^

یا چرا گلم؟...اتفاقی افتاده؟
منم بد نیسم امروز زیادی خسته شدم T-T
چخبرا؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۸ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

۸

لیلی لیلی آی لیلی لیلیم:)
منم قد خوشگلی چشای لیلیم بینهایت دوستتتتتت دارمممممم:)
خوبه لیلی من؟

#-#

 

عاو بیخیال خودم خوب میشم^^

:(

هیچی:(

خیلی خوب شو باشه؟:)

عرررررررررر:(
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۱ چغندره گلابی رو:| (یااا من کاتنم:|)

7.8..جررر ت (ن ساری شوما) جز ده نفره اولی بودی ک تونسم انق زود باش گرم بگیرم:")

یاااااااا یبار دیه بگو شما ببین چیکارت میکنم=-= خخخ...عرررررررررررررررررررررررررررررررررر ذووووووووووووق شدییییید ذووووووق:")))))))))
باحال خودمی تو^0^
منم خیلی خیلی دوست دارممممم:)

1

2

5

6

7

8

15

💚🐰

پ من مگ اونی چندتا شلیلم؟!:)
من خیلیییییییی خیلیییییییی بیشتر دوست دارممممم^0^
عررررررررر من دوونه وار عاشقتم شیوای من:)
گاااااد تو لطف داری:)
عرررررررررررر یعنی ب اندازع باحالی تو؟!:")
ب اندازع هاتی بکهیون دوستتتتتت دارمممممم*-*
بزا درسا تموم شه باهم آتیش ب پا میکنیم:"))))

شلیل اونیش خوبه؟

1

2

5

6

7

8

15

💚🐰

هنگامی ک نت شدیدا میرود رو مخ=-=
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۵ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

ولی من بیشتر دوست دارم اونی😝😝💜

یس تو چطوری اونی

اونیا بزرگترن ...بیشتر دونسنگاشونو دوس دارن^0^
خداروشکر...فدات منم بد نیسم
چخبر چیکارا میکنی؟

نمیتونم^^
تهش یکم بهتر میشم#-#

 

:(

خوبه بعد از چند وقت تونستی درست حسابی ان بشی^^

چی باعث میشه ک نتونی؟...


عررررررررررررررررر خودمم خوشحالم بابتش:)
مرسی ک گفتی ذوق کردم^-^

تیهشبهشتبهخضلعتتقضهل من بیشترررررر

 

اری خودت خوبی؟؟

جرررررررررررر تگرگ دارم ب این فک میکنم ک بریم این زبونو ما ب اسم خودمون بزنیم!XDDD
هر سری منو میبینی منثتبتخثبختثصکصمشبتیشسمبنتشسبک

خداروشکررررررررر...اونیتم بد نیس^0^
چخبرا؟

هی راسی..من یه عددو گفتم چون با خودم گفتم شاید باید یه عدد گف.

عرررررررررررر تا هرچقدر موخای بوگو*-*
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۷ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

الهههههه *^*
ذوققق *~*

جیخخخخ منممممممممم

خوبم تو خوبی اونی ژونم؟*-*

آی من آله گفتنتو بخولم*^*

عررررررررررر فداتم ک:")

خداروشکر طنی من خوبه:)...اونی ژونتم بد نیس خوفه*^*
چخبرا؟چیکارا موکونی؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۱ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

ناحح این دونسگت استثناس بیشتر می دوستت•~•💜

هیچ دارم ول گردی می کنم تو چی

این اونی ک استثنایی تره*^*
هعی منم هیچی...امشب بیان خیییییییییلییییییییییی خلوته=-= هیشکی نیس رسما=-=
حوصلم چوخید ک خاستم پست بزارم:"
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۳ ^^ 𝑌𝑢𝑖...صاحب دارد 😔✌️یویی کوچولو هسته هلو

۸ 😔✨

جووووون یویی منه:)...دلتنگت بودمم
منم بینهاییییییییییییییییییییییت دوست دارم:)
خوبی جیگر من؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۳ ♟ 𝐟𝔦ℝ𝐬ţ ˡ𝔞𝔡ү ♠️

۶

۷

۸

۱۵

 

جووووون لیدی منهههه خوش اومدی^-^
خوبی لیدیم؟
گاااااد تو ک لیدیمی میشه ازت خوشم نیاد؟!:")))
فداتم ک باحالی از خودته^-^
عررررررررررررر منم بینهایت ضربدر بینهایت دوست دارممممم^0^
الهیی شیطونم یعنی؟:"

زنده بودنم^^

 

😂❤️

با مرگ چیو بدست میاری؟:)
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۴ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

ناح دونسنگ این اونی استثنایی تر تر تر تره●~●

بیان خیلی خلوته

کسیم پست می زاره ملت حوصلشون نمیاد کامنت بزازن

نااااااااح این اونی جادویی اصلن*^*
ن آخه امشب دیه شورش دراومده:"...
دقیقااااااا...باز وب من خوب بود ب نسبت کامنتاش الان ریدمان شده:"
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۶ ^^ 𝑌𝑢𝑖...صاحب دارد 😔✌️یویی کوچولو هسته هلو

منم دلم برات تنگ شده بود :) 

بد نیستم تو چطوری ؟

عزیزمی^-^
عالی باش...فدات منم بد نیسم خوبم:)
چخبرا؟

هیچی^^

پس چرا گزینه مرگو انتخاب میکنی؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۸ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

ناحححح این دونسنگ عصا جادویی داره پس جادویی تر تر تر تره•~•

 

یس 

قبلا می اومدی بیان بالا ۱۰۰ تا ستاره روشن بود 

الان ۲۰ هم نمی شه:"

این دونسنگ منههههههه...مال خودمه پس من دوبل جادویی میشم=-=

دقیقااااااا!!!...از کیه آخرین ستاره برا من واس خودمه:"
فااااک اصلن=-=
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۵۰ ♟ 𝐟𝔦ℝ𝐬ţ ˡ𝔞𝔡ү ♠️

مطمئنی یکی نمیکشتت اینارو میگی؟😂😂😂😉

عزیزمییی تو جیگرررر

خوبم قشنگم تو خوبی؟

داری وضع و خراب تر میکنی😂😂😂

معلومه ک از اول ازت خوشم اومدد

خدانکنه عزیزمم 

منممم

یسس یسس خخ

جررررر گاد پارهههXD...تو خودت چجوری بعدا قرارع زنده بمونی؟!:)
فداتممممم^0^
خداروشکرررررر لیدیم خوبه:)...منم بدنیسم خوب بیدم*-*
جرررررررررر بچم اوپن ماینده!
گااااد ذوقیدم:"""""

عررررررررررر دلم برا شیطنت تنگ شده:")

چون بهترین گزینست*-*

گزینه های دیگت چیه؟

2

پری ناز تو همون پسملی اوماش هسی قشنگم؟
منم دوست دارم ک:))))))
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۵۳ شکلات کیوت آنی🌙🍭🥕 ~سوییت اونی سانا ^-^

8

هیققققققق عرررر

کیووووووووووووت اونیششششششششش
منم ب اندازع خوردنی بودن تو دوست دارممممم^0^
خوبیییییی؟

خیلیییی دوست دارم 💚🐰

یعنی حتی بیشتر از من؟!:"))))))))

خوبیییی؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۵۵ ♟ 𝐟𝔦ℝ𝐬ţ ˡ𝔞𝔡ү ♠️

😂😂

اون میدونه من دوستش دارم 😂

خدانکنهه

بوس بهت مرسی..خوب باشی پونییی 

نه تو این مسائل 😂

فدای ذوقتت

ایگوو

جررررررررر امروز وبمم اومده بود کمی خجالت زدش کردم بچمو:)

خ دوست دارمممممم^0^

یاااااا خدا نکنه=-=

گزینه دیگه ای ندارم

سعی کردی یبار با دلت اطرافتو ببینی؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۲:۵۵ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

ناحححح این اونی منه پس من n به توان حادویی ترم*-*

 

 

 

 

هیییی:"

یااااااااااااااااا روی حرف اونیت حرف نزن تبدیل ب هلوت میکنه*-*

صحیح اوما .. 

فدات⁦♡

 

اوما فدات این چ پروف لعنتی هاتیه گذاشی من اینجا دارم پس میوفتم:")

خدا نکنهههههه=-=

اوهوم^^

اونم گزینه ای بهت نداد؟

یسسسسسسس

 

ناپ

چرا خوب نیسی عشق من؟:(

نچ^^

دل ادم چرتو پرت میگه فقط

ادم باید به حرف عقلش گوش بده همیشه#-#

واقعن اینجوری فکر میکنی؟!...
میدونی من هیچوقت آممم ب حرف عقلم گوش ندادم...
لااقل اگ با راه دل هم زخم بخوری دردش با لذته:)
نمیدونم اعتقادا فرق میکنه ولی بنظرم وقتی ک مرگو انتخاب کردی یعنی چیزی برای از دست دادن نداری!
یبار راه دلو انتخاب کن
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۳ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

اونی رو حزف دونسنگت حرف نزن به توت فرنگی تبدیلت می کنمااا@-@

یاااااااااااااا تو داری ب من جواب میدی؟!!!*-*....وایسا...الانه ک انجیرت کنم!!!!

خدمم هر روز اتک بم وارد میشه بابتش •-•

عااااااااااه لعنتی هاااااااااات*-*

خوبی؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۷ من ملوسک هلی ام *-*

 ۵ و ۸ و ۱۶

آنیییییییییییییییییییییییییم
گاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادT-T
ب برچسبا ی نگا بندازT-T
گاد بیا بغلمT-T
هقققققققققققق منم عاشقتم لعنتی اونم خ زیاد!!!
آنیمای منی:)....من بینهایت تر دوست دارم....

یااااااااااا کرم دارین همتون=-=

بهتری آنیم؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۹ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

یس یس*-*

ناحح لنجیر ندوس•~•

هندونه کنم!؟*-*

گاد هوس هندونه کردم شتتت:"

هقق 

 

یص ت خوبی اوما ¿

خداروشکر...اوما فدات آره خوبم^-^

راسی کمی از خودت بگو برام

اره اینجوری فکر میکنم^^

اخرین باری که به حرف دلم گوش دادم ۴سال پیش بود که شد بزرگ‌ترین اشتباه عمرم^^ از همون موقع خفش کردم که دیگه نظر نده*-*

ولی وقتی با عقل کار کنی هیچ وقت زخم نمیخوری:)

من هیچ وقت هیچی برای از دست دادن نداشتم^^

نمیخوام

شاید روزی برسه ک بگی این کارمو با دل انجام دادم ک شد بهترین کار عمرم؟!...چرا امتحان نمیکنی فقط؟...
درسته شاید زخم نخوری...ولی هیچوقت از کاری ک انجام میدی لذت نمیبری...
سالم موندن ب چ قیمت؟!:)
عقل کاری میکنه ک تبدیل ب این شی....کسی ک جز مرگ راه دیگه ای ندارع چون نمیخاد راهای دیگه رو ببینه!
راه عقلو همه میتونن برن...
ولی دل شجاعت میخاد:)

چون ک زیرا =)

شیوای من بغل اونیش میاد؟

تنک .. خدانکنه بات شکر خوب بمونی 

 

عامم ع چ چیزاییم بگم ؟

عزیزی^-^

اوممممممم هرچی ک دل تنگت میخاد...
از چیزایی ک دوس داری...دوست نداری...عقاید و اعتقادات...ارزشات...احساسات....تایپت...اینا

یشبخنبضحخلقهخلتنشقلهخ قبول دارممم

جرررر وقتی میام پیشت دوست دارم اینجوری بحرفم زبون همو میفمیممم

 

زیادهههه

میسمکنبتسکمبیختکسمیتزبسکختیب پاشو بریم پس!!
جرررررررررررررررر دقیقااااا!!!.....جفتمونم دیوونهXD


بوگوووووووو*-*

راسی ی نگا ب برچسبات گهگاهی بندازی بد نیس=-=

نهبتهبتهلتقلهقتلهصقتل کجاااااا

جرررررر دقیقننننن

 

میگم حالا بصبر

 

شرمنده از ادمینی درت اوردم قالب اماده شد ادمینت میکنم دوبارهTT

نمیتسیستبختبخثم پاشو بریم سازمان جهانی بهداشت:"...الان خ مد شده*-*
جرررررررررررررررر


یاااااااا بگوووووووووT-T

عررررررررررر جرررررررررررر اصلن متوجه نشدم...عب ندارع جیگر من فدا سرتتتتتتت^0^

2 و 8 *-*

آیسای منه آیسای منننننننننننن^0^

عررررررررررررررررررررررررر من خ بیشتر دوونتم و دوست دارم*-*

خوبیییییی؟
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۳:۲۶ فرنگ عمه شیوا😍🍭 شصته پای عمو جی کی تو دهنم😐🍭فرنگیس شهید راه فهمیدن

خیلی گرمه الان می چسبه🤧

دقیقاااااااااااا من اینجا پختمممممممممممم>.<
هققققققققققققققق

چون همیشه عقل و منطقه که درست میگه پونیو

من همیشه لذت بردم از کارام^^

به قیمت احساس نداشتن^^

حماقت کردن همیشه شجاعت میخواد:)

بیخیال حوصله بحث ندارم واقعا^^

خب واقعن شبیه دو قطب متفاوتیم چ از نظر دیدگاهی چ باور ها...
درسته بحث بیفایدس...
هرچند من واقعن بحث نمیکردم فقط سعی داشتم حرفای خودمم بگم:"

بیا بغلم بجاش:)

عامم خب .. تایپم enfp عه .. 

و خیلی خیال پرداز و رویا بافم .. ع بی توجهی و سرد بودن بدم میاد .. 

تا کسیو نشناسم زیاد صحبت نمیکنم باهاش .. اصولا زود جوش نمیخورم .. 

با کسایی ک راحتم خ حرف میزنم در حدی ک آخر جلو دهنمو میگیرن :" 

خ حسودم ول زیاد بروزش نمیدم .. اگ کسایی ک دوسشون درم ب بقییه بیشتر توجه کنن حساس میشم .. 

زود به دل میگیرم اما زودم فراموش میکنم .. 

زیاد آدم اجتماعی نیسدم .. معمولن تنهام و به کسایی ک میشناسمشون اضاف نمیکنم مگ اینک خ خوب باشن .. 

و ع آدمای کاریزماتیک خ خوشم نمیاد .. کسایی ک خ شاخ بازی درمیارن و .. 

ع صحبت کردن در مورد خدم رو زیاد خوشم نمیاد .. 

همینا بود .. چیز دگ ای هم میخای بدونی اوما ؟

گاد میانه شب فرصت نشد ج بدم:(
یااااااا جدی؟...من enfj هستم....تا حدودی شبیه همیم
دقیقااااااا کلن ب من فرفری تخیلی میگن!....گاد زدی تو هدف!!! اونقدری ک بیتوجهی و سرد بودن منو از پا درمیارع چیزی نمیتونه اذیتم کنه:"
عاااا اینمون متفاوته...تقریبا ارتباط برقرار کردن برا من خ آسونه...و اینکه دوست پیدا کنم و ارتباطات صمیمی داشته باشم برام خ لذت بخشه...
آیگووووووووووو امیدوارم ب اون درجه برسیم:")...من بجای اینکه دهنتو بگیرم اونقدری باهات زر میزنم ک خودت خسته شی:)
منم حسودی متعادلی دارم و اصلننننننن بروز نمیدم...جوری ک هرکی منو میبینه میگ توهم حسودی حالیت میشه؟!XD
پسملی منی دیه:")
خب اینم برعکسه...چون اومات ی اجتماعی مطلقه:"...
آره آره منم از شاخا اصلنننننن خوشم نمیاد خاکی بودنو خ بیشتر دوس دارم^-^
اومو میانه فقط خاستم بیشتر بشناسمت وگرنه خودم هیچوقت نمیتونم درمورد خودم حرف بزنم:"
مرسی بابت گفتنشون وقتی دونستمشون بیشترم عاشقت شدم^-^
بقیشو ب مرور دیگه میفهمم:")
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۳:۳۳ شکلات کیوت آنی🌙🍭🥕 ~سوییت اونی سانا ^-^

هق من ب فداتتتتت

عرررر_قشیدم

جیونززز عاره اونیی عالیمممم

تو خوبییییی؟

خدااا نکنهههههه عه=-=
منم غشششششششش :"
خداروشکررررررررر
منم خوبم مرسی عزیزم 😍💗

اوهوم^^

:)

ادمی نیستم که بغل کردنش لذت بخش باشه^^

ولی من دوس دارم بغلت کنم^-^
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۳:۵۸ من ملوسک هلی ام *-*

"بقل

>.<

هق

:")

جررر

آره... یجورایی(: تو خوبی؟

خداروشکر :') 💙💜
فدات خوبم منم عشقولیم..
چخبرا چیکار میکنی؟ 
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۲۳:۵۹ من ملوسک هلی ام *-*

@اوما پریناااااززز

عررررر وبتو ندارمممممممم

گمت کلده بودم هییقققق 

دلم برات تنگهههه جیییغ

پریناز اوماته؟! *-*... علاوه بر مامانت مادر بزرگتم میشم پس😂😂😂

لخقسلنهلنسهخله چطورررر؟

 

نمیدانم

 

عه..نگران نباش دوباره ادمینت میکنمممTT

فعقنعیعنیانینینلیمابنهینهغ نمیدونننننم*-*

عررررر چیرا؟! :"

جررررررر حلههههههههههه 😂😂😂✌🏻💙

9

:[]

حیحی بیو بیو:') 

۸

۷

 

یاسی یاسیم^-^
فداتشم عزیزم مرسی ک باحال میبینی:')
منم بینهااااااااایتتتتتت دوستت دارممممم😍😍😍😍😍💖
خوبی لاولیم؟ 

8

من دنیا دنیا عاشقتم عشق اونی:') 💖💖💖💖💖

تک جیووی اونیش خوبه؟ ^-^
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۴:۴۳ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

16 بی چون و چرا 😂

گاد جررررررررر 😂😂😂😂
مدیونی فک کنی تا سوالارو دیدم اصلننننننننننن ب یاد تو نذاشتمش😂😂
یعنی رو کل هیکلم شرط می‌بستم ک این گزینه رو بگی😂😂😂

هیون میپرستمت😂😂😂😂

کوووووفت همتون کرم دارین😂😂😂

نو پرابلم .. فک کنم منم رفدم .. 

عه چ خووب 

پص شباهتایی دریم .. 

عاا حرف زدن من خ فرق درع .. ینی یجور طرف و دیوونه میکنم .. بزور دهنمو میبندن 

نه کلی گفدم .. 

اوه تنک *-* 

یص ..

عب ندارهههههه حرف زدن خودمم رو نروه پ راحت باش اقلن من اذیت نمیشم*-*😂😂😂💙

خوبی لاوم؟! ^-^

خدایااااا اونییی چقد تو ماهی اخهههಥ‿ಥ

 

 

یههه خوبم

یااااااااا یعنی انقد چاله چوله دارم؟! *-*... بیام بزنمت؟! اونی ب این خوشملی*^*
😂😂😂😂😂😂😂💙


یوهو جیووم خوبه:') 
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۱۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

به درجه والایی از هیون شناسی رسیدی😂😂

 

@ کوین

مخلصم 😂🙌

دیه من خودم تورو پوشک کردم😂😂😂😂✌🏻

#جوجو
کوفت😂

یحح گوود تنک 

 

یص خوبم ت خوبی اوما

خداروشکر ک خوبی عزیزم منم خوبم شکر خدا
چخبرا چیکار میکنی؟ 

هیون:

خاک پاتم😂

تو زیر اون چیکار میکنی؟؟ 😂😂😂😂😂😂

#هیونا
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۱۹ خیاارشور:| (جیوو)

خدایااا پارههه😂😂😂😂😂😂😂😂

 

نه تو فرشته ایಥ‿ಥ

 

 

هوم خودت چی بهترین اونی

جررررررررر صد دفعه نگفتم اینجا پاره نشو کسی بلد نیس بدوزتت؟! 😂😂😂😂😂

عررررر یعنی بهت سجده کنم؟! *-*🔪🔪🔪

+جررررررررر تو باشی دیه منو اکلیلی نکنی😂😂😂😂💙

بهترین اونی فدات شه... خوبم نفسم^-^

خوبه ک خوبیی *-* 

 

خب هچ همینطوری ع بیکاری درم آهنگ میگوشم حوصلم بفاکه 

قربونتتتتتتت*-*💙💙💙

عررررر دلم آهنگ خاس 🤧💔
هعی حوصله همه ب فاکه واقعن=-=

فاک یو بیب😂😂😂😂😂😂😂

ب من چ خودت خاک پاشی 😂😂😂😂😂😂😂
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۲۴ خیاارشور:| (جیوو)

وایی😂😂😂😂😂😂😂

 

یا خدااا

 

+خدایا اونی😂😂😂😂

 

 

عههههههه حق نداری فدام شی شکرر

جووووووووون 😂😂😂😂😂😂

خجالت بکششششش*^*
نچ نچ نچ ...بی تربیوت🔪

+انقد میگم اکلیلی نکن میکنی نتیجش این میشه😂😂😂😂

یااااا اونیا فدا میشن دونسنگا حق ندارن بشن=-=

خدانکنه*-*⁦♡

 

هعیییی 

واقناا .. ینی بیکار بیکارمم 

عاااااااااا.... ج ح میای؟! *-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۲۹ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین

زمین خوردتم 😂

گاد شما چرا هعی اون زمین وول میخورین؟! 😂😂😂😂
گردو خاک وبمو برداشت😂😂😂

#جوجو 
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۳۰ خیاارشور:| (جیوو)

😂😂😂

 

😂😂😂💜

 

 

نخیررررر من فدا میشم

ژوووووونز شما فقط بخند*-*😂😂😂💙


میام میزنمتااااااااا =-=🔪🔪🔪🔪
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۳۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

توعم بیا طوفان شن برداره ببره وبتو 😂😂

بزا آستینا و پاچه هامو بدم بالا بیام😂😂😂😂

ج ح .. اوکیه بریم 

من ح

حلههههه

اوممم تازه سوالامو پرسیدم😂
صمیمیترینت تو بیان؟

ح
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۳۳ خیاارشور:| (جیوو)

خدا توهم باید بخندی اونی😂💜

 

 

بیا بزنننن من فدااا میشم و تمام

من ک جرم لاولی😂😂😂😂💙


یااااا از دلرحمیم سواستفاده نکن میدونی نمیزنم=-=💔
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۳۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

جووون بده بالا ببینم *-*

گاد جوجو رگ هورنی تورم زده بالا😂😂😂😂😂

نامحرم هس نمیشه*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۳۸ خیاارشور:| (جیوو)

😂😂😂💜

 

 

هعی اونی=-=

😂😂😂

هعی جان اونی؟ =-=

ججر 

محی 

خب .. بزرگ ترین ترست ¿

محی؟! *-*

اومممم از دست دادن احساساتم و تنها شدن...

ج یا ح؟ 
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۴۰ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

دیگه از بالا زدن تو که نمیشه گذشت 😂😂😂

 

به نامحرم بودن باشه که من از همه نامحرم ترم >:)))))

راحت باش بده بالا *-*

جووووووووون الان غیر مستقیم ب سکسی بودن من اشاره کردی؟! 😂😂😂
استریپ دنصمم مونده بودااا! 😂

تو اگ نامحرم بودی بیس چاری خونت چ غلطی میکردم؟!!!!! 😂😂😂💔
زشته عه میبینی یهو هوس میکنن بنیان خونوادشون سست میشه *-*

محدثه .. همون موموشی 

عاا بده میفهمم .. 

ح

نمیشناسم‌:"

اوممم بزرگترین آرزوت؟ 

هیون:

اسقاطی تم😂😂😂😂

 

اوووف کی داره میده بالا؟:[]

فعلن داریم زمین میلولیم بیا پایین😂😂😂
#هیون

هنوز نمیدونم بدم یا ن نامحرم هس*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۴۲ خیاارشور:| (جیوو)

بوس بهت=-=💜

بوس ب جفت لپای گلبهیت😘💗

شت .. 

یروز هموفوبا ال جی بی تیا رو درک کنن و نذارن بخاطر چیزی ک هسدن سختی بکشن .. 

ج ح ؟

بعدن وبشو بهم بده*-*

آرزوی قشنگیه:)... رنگین کمونی هسی خودت؟... گرایشت چیه؟

اوپس یادم رف... ح

منو دیگه نمیشه از این بالاها جمع کرد😂

های لایک د مووووون راک ویت می بیبی😂

 

بده بالا فیض ببریم:[]

اوه هیون نربونو بیارXDDD
جررررررررررررررررررررررررر


مفتی نمیشه ک*-*

کلیک .. بسته اس ولی 

 

خیلیی .. یص .. لزبین 

 

خب بدترین ویژگی آدما بنظرت ؟

بلینک آرمیه ...دارمش فالو ولی نمیشناختمش

ای جانم خیلیییییییییییم عالی^-^...مامی تا آخر پشتته*-*

غرورشونه...بنظرم این باعث میشه ک دس ب بقیه چیزام بزنن

ج یا ح؟

عااو .. رع ای کاش وبش باز بود اشنا میشدین .. 

ندشختننش تنک اومااا 🥺🥺 

اومم موافقم .. 

ح 

خودشم نیست؟...بگو بیاد وبم

اوما بخورتت^-^

اومممم تاحالا عاشق شدی؟

ح

هیونم باز غیب شد...آه...

 

 

هر چی باشه پرداخت میکنم:[]

هیون اتصالی دارع:"...عصری باز میاد نیاد ساعت 10...11 اینا پیداش میشه:"


ژووووونز یادم رف بلک کارت داری حیحی^-^

چرا هس منک ت وات باش میحرفم .. چشم میگم بش .. 

 

شت عایگو 🥺🥺 

 

خب اوهوم .. 

 

بهترین زمان زندگیت ؟

چشمت بی بلا مشتاق دیدارشم^-^


خب...الانم عاشقی؟:)

بهترینش...اوممم از وقتی ک بیان اومدم*-*...

ج یا ح؟

گوود .. مطمئنم صمیمی میشین*-* 

 

الانم هسدم .. 

 

عایگوو 

 

ح

عررررر بیشتر مشتاق شدم*-*

خیلی خوشحال شدم:)

اوممممممممممم...بدترین کابوست؟

فدات بشمم اونییی

مرسی تو خوبی؟

یااااااا خدا نکنهههههه=-=

عزیزمی بدنیسم خوبم^-^

فاک چرا یادته؟؟؟؟؟

بنظرت من یادم میره بلک کارتووووووووو؟!!!!!!!*-*

صقنلهتضقلهخضقتله تیوفففففف

 

نمیدانم اطلاعی ندارم.

 

جرررر اوکیههههه

لبهکبلهکعلنثسکبمنیسگم>.<

یعنی نمیدونی میخاسی چ خبراییو بگی؟*-*

بضنبتقهختلضقهخلتقهل

 

خبر نبود کهههه

نتبسمکینبتثمسبتسه

چی بود پس؟:"

*حالت زاری به خودش میگیره*

دقیقا چی شد که گفتم بهت؟:"

*نیششو باز میکنه*
حیحی...قضیه از اونجا شروع شد ک فهمیدی هیون بلک کارت ندارع و باورت نمیشد گفتی ودف حتی منم دارم!...و از اون موقع ب بعد من دیه نیشم بسته نمیشه^-^

ای جان 

 

تنکت اوما 

 

پدرم ب دس بهترین ایدولم کشته شد -_-

جررررررررررررررررررررررررررررر چ خاب سمی بودعXDDDD

بضقلهضقخلتضقهخلتهق

 

عددا

غبهبعهلهتمتهلغبلیسبس

این سری من نفهمیدم*-*

*چشاشو با حرص میبنده*

یکی این زبون وامونده رو بکنه ببره

*لبخند خییییییلییییییییییی ملیحی میزنه*
میخای اون بلک کارتو بده ب من خودم برات آدم اجیر میکنم^-^

صلهقتهصقلتهخقل

 

جرررررر بیا اصن سکوت کنیم دربارش

منیکمستبسظتبخسیک

جررررررررررررررر فکر خ خوبیهXD

*لبخند متعجبی میزنه*

اووووووه! بلک کارت دست تو ینی اتم دست داعش!(یکی به نظرش میومد من یاس گوش نمیدم:[])

*قیافه مظلوم و بسی کیوت ب خودش میگیره*
یااااااااااااااااا مگ من میخام باهاش چیکار کنم؟!:((((((((((((((((((
کمی اینور اونور میرم فقط.....ینمه...یکوچولووووووووووووو...خوراکی و نوشیدنی میگیرم...بار میرم...شهربازی...سینما...کنسرت...شوو لباس....اوممممم...کلیم اسلحه میخرم ک هیونو بکشم...
بعد فرغون مسترکمونو میبرم از نو رنگش میکنن...آیینه بغلاشم میزارن...
ی پنت هوس میگیرم....بعد....اومممم...فعلن همینا ب ذهنم رسید*-*
دیدی من ک کاری نمیکنم:((((((((
(یاااااااااا توهم گوش میدی؟...منتبمنسیتبمتبمسی عرررررررررررررر*-*)

خیلیییی ول اونموقع خ حس بدی بود بمولا

گاد میفهمم واقعن وحشتناک بوده ولی از دید من خ فانهXD

*نیشخندی میزنه*

همه اینا خرج داره! الکی به کسی نمیدم! در ضمن...

یه اسلحه واسه کشتن هیون من کافیه و حتی فکرشم نکن که بذارم تک پیرمرد منو بکشی...گات ایت هانی؟

و یه موضوع دیگه...

بار؟ اوه! یه درصد فک کن بذارم بری بار!

(یاس مرگه...مرگ)

*لبشو آویزون میکنه و پاشو زیر میزنه*
خب تو بلک کارتتو بدع فقط:(
گااااد پیرمرد تو n بار تاحالا منو کشته!...یبار گلوله زد...یبار آبکش کرد منو انقد زد=-=...یبار سوزوند!...منم باید تمحیداتمو برای جنگ بعدی حاضر کنم خو*-*
هقققققققق چرا هیچکس نمیزاره من برم بارT-T
(شیطون چپی: از پولای هیون کش برو..
فرشته راستی: اون هیچوقت بهت پول نمیده!!!
شیطون چپی: اون ذاتن هیچوقت نداده خودت پررویانه کش رفتی!
من: اوک قانع شدم*-*)

+هق یاس:")...براش جیمیلم زدمممم^0^...وای بچه ها چقد مسخره بازی درمیاوردن سرشXD
میگفتن همکاری مانیا با یاس...بعد میگفتن نههه اگ باباش بفهمه مانیایی نمیمونه...میشه تهی&یاس

واقعن؟

هیووونننننن کجججاااایییی پیرمرددددد بچچچچچچچچچچچچ

تمهیدات...گاد...😂

چرا؟ چون تو صاحب داری...یا اصن بیخیال...ها؟ برو...بلک کارتمم بهت میدم:)

 

+شت😂😂😂شت شت شت😂

کامنتامون ک زدیم همو ناقص کردیم هنوز میمونه*-*
XDDDDDDDDDDDDDDDD

عه:"...اول نوشتم تمهیدات...بعد گفتم ن یجوریه بزا بنویسم تمحیدات!XD
یااااااااااااااااا اونم باهام بیاد خب:(

+خودم از خنده پاره شده بودم خخخ
یاس جوابمم داد ولی ب احتمال زیاد ربات بود

شاید بهتر باشه تو مسائل دق میتی دخالت نکنم یونو....

 

املا رو تو کنکور بزن حتمن باشه؟:[]

نونونو...نظرت با تنهایی رفتن چیه؟

 

+یه استاکر کوچولو:[]

بهترین کارو میکنی!!! پس کاریت نباشه بزار بکشمش*-*

خفه شوووXD
تنهایی مزه نمیده ک باید با ی خیل آدم بری!!!(خیل با همین خ بود دیه؟!=-=)


+خ خوشم میومد ازش خو:"

نمیکنم ولی نمیذارم:[]

 

آه چه بد که خفه نمیشم مگه که؟:[]

نه نه نه...با خ دسته دار بود:"

 

+بهتر بود میگفتی از من استاکر فور اور بهتری😂

یااااااااااااااااااا=-=

ولی من راهشو بلدم ک:)
من فک میکردم با خ خرداد بود:"

+یااااا گااااااادXD
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۲۷ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

8

15

*-* 🍭

عررررررر ساناااای منه*-*

هقققققققققق من ک اصلن میمیرم برات:")
یااااااا باحالی از خود سانامه^-^
بی اندازع و بی نهایت عاشقتتممممممممم^0^

عررررررررررررررررر بیو پس باهم شیطونی کنیم*-*

خوبی عشق خاله؟
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۳۲ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

خدا نکنه خااله :| 

 

 

خوبم تو خوبی خاله پون پون؟ *-* 🍭

خدا کنهههه=-=


خداروشکر....عشقمی*-*...خالتم خوبه بد نیس عشقولیم..
چخبر چیکارا میکنی؟
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۳۸ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

خاله :| 

 

خو ب باشی ها *-* 

سلامتی :>

جونم؟*-*

خوبممم*-*
عرررررر*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۴۴ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

نگو :| 

 

 

*-* هورااااا

چیو نگم!؟*-*


یوهوووووو*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۴۶ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

برام بمیری ( خدانکنه :| ) 

 

 

 

جوعاااان *-*

خاله ها فدای خاهرزادشون نشن فدای کی بشن آخه؟:)

عررررررررررررررر*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۴۷ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
8 :) ...
بینهایت بیشتر از قشنگی لبخندت دوست دارم درسای اونی:)....
خوبی قشنگم؟
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۴۸ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

خدانکنه خو ಥ‿ಥ بعد بی خاله میشم ಥ‿ಥ🍭

خالت خ سگ جونهههههههه هر سری باز زنده میشه تا برات فدا شه*^*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۵۰ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

عرررررر ಥ‿ಥ🍭🍭🍭🍭

عررررررررراتم خوردنی*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۵۳ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
من بیشتر اونی قشنگم (:
مرسی شما خوبی اونی ؟
ن بیشتر از من:)....فداتم ک...خوبم عشقولیم...تو خوبی؟....یبار دیه بگی شما میزنمت^-^
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۵۵ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
ولی من بیشتر از خودت و هر کسی دوست دارم اونیییییی .... خدانکنه اونی =-= .... خداروشکر ... مرسی (: ... چمش _-_
یاااااااااااااااااا اکلیلیم اگ کنی همینجا کاری میکنم رنگین کمون بالا بیاری:"))))))....هققققق
مرسی ج نیس^-^...چشمت بی بلا*^*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۰:۵۷ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

حیحی *-* 🍭

آبنبات منی*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۰۰ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
هیق اونی خودمی *-* .... اما من خودم نمی دونم خوبم یا ن از قصد می خام خودمو باز چص کنم از ی ور ن ... از ی ور دیگ عم دلباخته شدم ... (:
مگ من چندتا درسا دارم؟!:").....ب این کارت چص نمیگن!!!....برام از حسات بگو:)
دلباختگی...خیلی محشره:)
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۰۱ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

خاله پون پون خودمی *-* 🍭

آبنباتمممممم*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۰۹ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

پون پون خالهههه *-* 🍭

سانای خوشمزه خالهههههههههه*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۰۹ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
:"))) ... چی میگن پس ؟! ... حس ؟ خنثی ! .... رع ولی ن اینکه نخادت اونی (: من مطمئنم ک نمی خادم
بروز احساسات و دردو دل میگن!....مطمئنی خنثی ست؟!...یا خودت میخای خنثی باشی؟:)....
هیچوقت درمورد هیچ چیز انقدر با اطمینان حرف نزن:)...هییییییییییییییییییییییچ چیز....ببین میگم هییییییچ چیز غیر ممکن نیست:)...بخای...اونم عاشقت میشه باورم کن!
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۱۰ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

خاله پون پون شیرییین *-* 🍭

سانای نباتی قشنگ*-*

باوشه^^

بغل:)

بغلتو دوس دارم^-^
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۱۲ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

خالههه *-* چیکا بوم بوم چیکا بوم بوم *-* 

جووووووونم*-*...سانا هپو تی تی هپو تی تی*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۱۴ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

*-* جوعاان

چیکا بوم بوم رو گوشی دادی خاله؟ *-*

عررر*-*
باور کن الان هیچی تو ذهنم ب اندازع اون آهنگی ک پست کردم نیس*-*
فک نکنم*-*

:)

بهتری؟:)
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۱۶ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
خودم می خام (: .... اما می دونمممممم ک هس .... امیدوارم ک بشه
# اوما سانا
 یعنییییییییی چییییییییی ؟ ماله همه هسییییییییییی ؟؟؟؟ مال منم هسییییییییییییییی
حدس زدم:)...ولی خنثی بودن خوب نیس...احساساتتو زنجیر نکن...بزار فرمون یبارم دست اونا باشه هوم؟^-^
ناح هیچ چی غیر ممکن نیس^-^.....انشالله

#سانای خالش

عه سانا اوماته؟!...یعنی نخودفرنگی خاله اوما شده؟!:"
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۱۹ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

جرر چیکا بوم بوم ان سی تی *-*

 

 

درسا

دیگه دیگه😂😂

 

خاله پون پون من چن تا بچه دارم نمیدونستی؟! *-*

عررررررررر خ وقته ان سی تی نگوشیدم:"


#درسای اونیش


عررررررررررررررر بگو ببینم بچه هات کین؟!*-*

نم^^

هنوزم مرگو میخای؟
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۱۹ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
(: .... درسته ... مرسی *-* .... رع دیگه من پسرشم !!
هروقت خاسی اونیش هر زمان پیشته باشه؟:).....عههههه پسملی نخودفرنگیمی تو؟*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۲۶ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

جیوو *-* 

درسا *-* 

دنیا *-* 

گلسا *-* 

رزی *-* 

 

فک کنم همینا بودن :/ 

عرررررررر جیوو و درسا و دنیا رو میشناسم*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۳۰ 𝙙𝙞𝙚𝙙 𝙗𝙧𝙞𝙙𝙚
چمش _-_ .... رع *-*
بی بلاااااا^-^
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۱:۳۱ SANA من مال پری ناز و شیوا و ترسام*-*

فک کنم همینا بودن

یادم نیس :/

جرررر ن توروخدا میخای بیشتر از اینم باشه؟!*-*

2

5

6

7

8:")

 

خوبییی اونییی؟؟

مینی مینی مننننننننن:")

هق منم دوست دارم ک دختر:")
عررررررررررررر لعنتییییییییییییییی من بیشتر عاشقتمممم*-*
از من؟!...گاد مرسی عزیزم لطف داری^-^
عرررررررررررررررررررررترررررررر با چشمای فوق باحال منو باحال میبینی فداتشم*-*
یعنی بی انتها تر از من دوس داری؟!:")


اونی قربونت خوبم بد نبسم تو خوبیییییییی؟^-^

شاید

خوبه پس بهتر شدی:)
دفعه پیش بی تردید گفتی...ولی الان کمی تردید داش^-^

همیشه به مردن فکر میکنم

ولی هیچ وقت انجامش نمیدم

چون این کار کار آدمای ضعیفه 

اولندش کار آدمای ضعیف نیس ب هیییییچوجه...
دومندش خوب میکنی ک انجام نمیدی:)
سومندش دوست دارم باشه؟^-^

کار ادمای ضیفه

ادمی که ناامید میشه این کار‌رو میکنه 

ناامیدی یعنی ته ضعف:)

یعنی انقد ضعیفی که نمیتونی پاشی و ادامه بدی^^

شاید توی ۴۰-۵۰سالگیم بعد از اینکه خوب زندگی کردم انجامش دادم ولی الان نه!

باشه^^

ب این فکر کن ک طرف ببین چقدر سختی کشیده ک بخاد ب زندگی خودش پایان بده...
میدونی هرکسی از پس کشتن خودش برنمیاد!
تبلیغ خودکشی نمیکنم اصلن!!!!!
ولی خودکشی کار هرکسی نیس:)
کار اصلن خوبیم نیس...چرته محضه...
بهم نگو ک چرت نگم چون هیچی نمیدونم....چون بعدش بهت میگم ک بهتر از هرکسی تموم راه و چاله هاشو میدونم:)

به این فکر میکنم که طرف به هیچی امید نداشته و ناامیدی کفره

اره کار هرکسی نیست

منم خیلی میدونم😂🤦🏻‍♀️به لطف بابام همیشه از جدید ترین روش های خودکشی باخبرم😂😂😂😂✌🏻

ولی خب میدونی ۱۳دلیل و من پس از تو نشون داد که وقتی تو خودکشی میکنی خیلی ها هستن که اذیت میشن:) من حاضر نبستم خون از دماغ کسایی که دوسشون دارم بیاد چه برسه به اون بلاها

خب...مگ اینا نشون دهنده ضعفه؟
درسته
:)
دقیقا یکی از دلایلی ک میگم خودکشیو ب آدمای ضعیف نچسبون همینه...اونا پا رو دلشون میزارن...پا روی دل همه!...پا روی تموم خاطرات...پا روی آینده...پا روی همه چی!
ک خب کار اشتباهی میکنن...ولی سخته!

نشون دهنده ضعفه

 

 

ببین اونا نه تنها ضعیفن، بلکه خودخواهن که دوست دارن این همه ادم بخاطر حماقتشون اذیت بشن

کلن ما دوتا از دنیاهای متفاوتی هسیم:"

اره^^

میدونی من درک میکنم وقتی یه ادم میمیره بازمانده ها چقد اذیت میشن و عذاب میکشن:)

۷سالم بود مامان بزرگم مرد....اسفند میشه ۱۷سالم ده سال پیش

من هنوزم نتونستم کنار بیام باهاش:)

نمیتونم به خودم اجازه بدم که این درد رو اطرافیام هم بکشن^^

من هنوزم به این فکر میکنم که اگه مامان بزرگم رعایت میکرد و هرچی برای سلامتیت خوب نبود رو نمیخورد میتونست زنده باشه....

میدونی برعکس من...تو عمرم یعنی تو خونواده کسی فوت نشده و از دستش ندادم...
همیشه حس این برام مث ی خلا بوده...چون درکش نکردم قبول دارم!
خودم مادربزرگم کرونا گرفتنی ک دوبار احیا کردنش...از شدت ناراحتی تو این سن دچار مشکل فشار خون شدم...تپش قلب بالا ک دوماهه درس شده...دیگه از دست دادنش برام ورای تصوره
خدابیامرزه...متاسفم...
رابطتت با مادربزرگت چطور بود؟...

خب امیدوارم هیچ وقت تجربش رو نداشته باشی:)

خیلی سخته زل بزنی به جای خالی کسی که نیست و اخرین حرفاشو یادت بیاد...

خیلی سخته از وسایلی استفاده کنی که اون ادمی که نیست برات کادو خریده بود:)

مرسی!چای تاسف نداره اتفاقی بود که باید میفتاد:)

انقد که من تا وقتی سه سالم بشه هیچ وقت همسایمون صدای گریم رو نشنیده بود و اولین باری که صدای گریه و جیغم رو شنید وقتی بود که مامانم داشت قلنج مامان بزرگم رو میشکوند و من جیغ میزدم که ولش کن کشتی مامان بزرگمو😂

انقدر حزین توصیف کردی ک بغض کردم لعنتی:)...
خیلی سخته....اعتراف میکنم...خیلی خیلی خیلی سخته!!!....

الهیی...عشق ب مادربزرگو خوب میفهمم...رابطه منم باهاش خ قویه...جای مادرمم برام مادری کرد هرچند ک بچگیمو فدا کرد:)
میفهممت...اونم خیلی بد!

آهنگی ک جدید پست کردمو گوش بده:)

ببخشید نمیخواستم اینجوری بشه:) فقط میخواستم بدونی وقتی یکی میمیره چه اتفاقی میفته و چرا هیچ وقت اسن کار احمقانه رو نمیتونم انجام بدم:)

بیشتر از چیزی که فکر کنی:)

دختر خاله چهارساله من هر شب از خواب میپره میره ببینه مامان و خواهراش خوبن و مثل باباش تنهاش نزاشتن...

 

:)من یه دوران میخواستم برم بچه مامان بزرگم بشم😂😂😂💔بابام خسته شده بود انقد پول اژانس میداد هر روز بلافاصله از مدرسه میومدم مجبورشون میکردم بریم خونه مامان بزرگم بابامم شیفت بود معمولا:)

 

جایی نیستم که بتونم اهنگ گوش بدم

تقصیر تو نیس...من ی لحظه تو مود بغض رفتم....میدونی ولی از ی جهت خوشحالم ک بخاطر اینم ک شده انجامش نمیدی:)
:))))))))
فاک......وحشتناکه......


منم یبار وسایلامو تو نایلون جمع کردم گفتم دیگه نمیخام تو این خونه بمونم میرم پیش مامانجون:)...اول میخوندم...

بی کلامه...
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۳ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

استریپ دنست مفتی نبود منتفی شد 😂💔

 

تو مگه محرم نامحرم برات فرقیم میکنه؟! اینکه میبینی تا الان بهت تعرض نشده بخاطر چشم پاکِ منه .__.

بیخیاااااال قول میدن چشماشونو ببندن *-*

جرررررر انتظار نداشی ک تو این شرایط اقتصادی مفتیش کنم؟!XD

عااااااااام ب نکته خ ظریفی اشاره کردی یونو؟!*-*....نااااح از گشادی توعه*-*
یعنی الان آستینارو بدم بالا؟!*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین بلک کارت دارهههههه D=

* پروراندن افکار شووووم*

عرررررررررر آرههههههههههه لاعناتی تازع فهمیدم:))))))))))

هیون خاک بر سر:

تو از کی انقد هورنی شدی پیرمرد ها؟ بت نمیاد تو این سن!!!!!!

بعد...کی...گفته...من....بلک...کارت...دارم؟:)

هر کی گفته لطفا بیاد پی وی کارش دارم:)

#هیونااااااااا
جررررررررررررررر از وقتی اومدی پمپ اینم راه افتادعXD
خودت گفتیییییییییییییی*-*

خودت بیا پیوی ب من چ=-=
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۲۲ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

چی میشد یه حالی به رفقات میدادی خسیس دوعالم؟ TT

 

نخیرم از پاکی و طهارت منه -_-

اره دیگه ساییدی مارو :|

 

@ سطل اشغال متحرک

هورنی بودن در وجود ما ریشه زده "-"

نگو نداری :))))))

حالا اگ از خونه پرتم نکردی بیرون شاید دیدی دادم خدارو چ دیدی:"

یعنی باور کنم بخاطر گشادی نیس؟!!!!!!!*-*
آخه تنگه نمیره بالا بیا کمک*-*


#جوجوXD
جررررررررررررررررررررر
دارع دراعععععع خودم دیدم*-*

کثافت من:

از سنت خجالت بکش!!!!!!!!!!!!!!!!! گاد وبو آب برداشت!

ناح ندارم...🚬

برات متاسفم که حرف دق میتتو باور میکنی...🚬🚬

#هیونXD
بیخی وب ذاتن کنار دریاس راحت باشینXDDD
داریییییییی خودم با چشای خودم دیدممممممممممم=-=
دق میتا باید بهم اعتماد کنن مگ ن هیونا؟:)
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۳۰ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

خسیس =_=

 

ینی فک میکنی اگه گشاد نبودم کاری میکردم؟ :/ من؟! ://///

*جر دادن آستین*

 

میدونمممممم *-------*

کی ب کی میگ:)))))....یااااا ی خونس نکبت!!!=-=

نه تو زامبی پمپ خشک منی:")....بقیه نمیفهمم من پدرم دراومد تو راه نیوفتادی:"))))))

* بالا دادن پارچه های جر خورده آستین*
عررررررر بیفرما*-*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۳۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

س.آ.م

من کودک درون فعالی دارم *-*

هرچی که راجب بلک کارت باشه شیرین و باور پذیره یونو :))))))

جریان س.آ.م چیه؟!*-*

#جوجو
آفرییییین آجوشی*-*
عررررررررررر جوری ک کارت تبلیغ مغازه رو هم میشه بلک کارت دید:")

کثافت:

کل پیرهنشو تو تنش پاره کن...این لوس بازیا چیه؟🚬

در ضمن بلک کارتی وجود خارجی نداره...ببند اون نیش فاکیتو

#هیونXD
من قبل از اومدنت ب هیون قول تریسام سه تاییمونو دادع بودم یونو؟:)
دارهههههههههههه:")
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۳۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

همینه که هست :|

 

احسنت به این بصیرت :")

جرر بلخره دادی بالا XDDD 

 

کوین

زشته اینجا دوربین مداربسته نصب کردیم باهم یادت رفته؟

نمیزاری بیام خونمون؟!T-T

عررررررر بقیه نمیفهمن ک:")
جررررررررررررررر مشکلم تنگیش بود ک جرش دادیXD

#جوجو
وایسا ببینم شما اینجا دوربین گذاشین؟!!!!!!!!!!!!!!*-*

:)

وحشتناک تر از چیزی که فکرش رو بکنی:) خواهرم چهارماه بزرگ‌تره از دختر خالم

یه وقتایی میشینه کلی گریه میکنه که چرا نونو بابا نداره:)(اسم دختر خالم شبیه منه قاطی نشه به دختر خالم میگیم نونو)

 

شت😂😂😂😂💔من بابام میخواست بیرونم کنه بفرستم پیش مامان‌بزرگم کلا😂😂😂💔بهش میگفتیم ننه جون، هر روز میگفت ننه من که پسر خوبی نشدم برات بیا این دختر مارو به فرزندی بپذیر راحت کن مارو😂😂😂😂💔

 

حوصله ندارم الان فردا گوش میدم:)

بمیرم برا نونو....:)......گاد....خدا خودش صبر بده...متاسفم ک این حاطراتو یادت انداختم بلو:(


جرررررر....مادربزرگام هیچوقت بهت حتی تو نمیگن:))))))))))


حله هروقت ک عشقت کشید بگوش:)
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۴۲ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

میزنم تو کونتا -___- اونجا خونه ی منه!

بیشتر از خودت اونجا بودممممممم تو میچپیدی توی آزمایشگاهت=-=

اوف تریسام:))))))

هیون یکم با اون پمپت ور برو ببین درست کار میکنه یا نه که یهو اون وسط اسکل نشیم:[]

 

هیون:

فااااککککک...شت چرا لو دادییییی؟؟؟؟؟؟ آخه...خاک بر مماخت:|

یسسس بچم هوس کرده بود:)
آه پمپ اون...یکمی روغن کاری میخاد:")

#هیون
یااااااااااااااااااااااا واس چی دوربین گذاشته بودینننننننن؟!=-=

من و هیون و تو...زیادی رویاییه:)

روغنشو داره یا بهش بدم؟

 

بیب یه دوربینه دیگه...چرا انقد شوکه شدی؟:[]

آری آری میدونم^-^
نمیدونم از خودش بپرس:"
#هیوووووووووون داری؟!

میخاستم بدونم ک دقیقا کدوم غلطای من توی اون دوربین ثبت شده؟!^-^

خدانکنه^^ مهم نیست^^

 

 

مامان‌بزرگ خدابیامرزم اینجوری بود:)ولی مامان مامانم هرچی میخواد میگه^^

:)

منم از مادربزرگ مادریم خوشم نمیاد:)
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۴۹ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

مهم نیس بهرحال اونجا واس منه -_-

 

پمپ من مشکلی نداره بیحیا ها :|

گشاد بیمار است مجرم نیست... این شعار ماست 

 

ما در راستای اهدافمون کار میکنیم حتما دوربین لازم بوده :>

60 درصد وسایلای خونت با سلیقه منههههه=-=

چند درصد تضمین میدی وسطا از کار نیوفته؟!*-*
جررررررررررررر شعارت این نبود ها:""""


منم باید بدونم تو وبم چ دوربین کوفتیی هس یا ن؟!=-=

فدات شم اونی

معاووومه ک خیلی دوست دارم

 

منم بد نیسم

 

خدا نکنههههههههه=-=
عزیزمییییییییی:")


عالی باش^-^

هیون کثافت:

بیا بزن این روغن فاکیو....ما نمیتونیم ریسک کنیم...اوکی؟

آه راستی از فیلمای دوربینمون یه نسخه دیگه دادم بهت داریشون هوم؟

#هیون=-=
راس میگه=-=
یاااااااااااااااااااااااا چ فیلماییه=-=
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۲۳:۵۷ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

از کی تاحالا سلیقت خاکستری شده ._.

 

تضمینیه "-"

 

لازم نیس بدونی -.-

 

@ کوین 

نمیخواد لنتی -_-

معلومه که دارم :)))))

منم خاکستری دوس دارم خب*-*

حلههههههه*-*


#جوجو

ب منم نشون بدیییییییییییین=-=

هیون جانم:

نایس! نگهشون دار در همون مواقعی که خودت میدونی ریلیزشون میکنیم:)

در اجتماعات عمومی:)

و اگرم خودت نمیخوای روغن بزنی...میخوای من برات بزنم؟:) خوش میگذره ها‌:)

#هیون...چجوری از کثافت شد هیون جانم؟!*-* با رسم نمودار!

گااااااااااااااااااد منو هلو کننننننننننننن=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۰۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین زیبارو (گاد XD)

خیالت تخت :)

حتی اقدامات امنیتیشم انجام دادم همه چی آماده ست :)))

اون روغنو میکنم تو حلقتا :|

#جوجو....فاااااااک شما ی چیزایی رد و بدل کردین باهم!!!

اگ ب من نشون ندین استریپ و لپ دنص رو باید قیدشو بزنین=-=

جررررررر رو جمله آخرت کراشم:")

خب یادم اومد ما در یک سری عقاید مشترکیم و واسه همونا لازمه بهش احترام بذارم بیبی:)

تو خودجوش هلو هستیا:)

فااااااااااااک یوووووووووووووووووووو=-=
نمیخاااااااااااام=-=
اصلن گلابی کن=-=

هیون اهورایی:

نااااایس! پرفکت! حالا باز بیشتر راجبش صحبت میکنیم....میدونی که بعضیا نامحرمن و اینا!

خواستم بهت لذت بدم...هعی...خلایق هر چه لایق!

#هیون...ودففففف؟!!!!!!*-*
الان نصفه شبی کی نامحرمههههه؟!=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۱۳ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

استریپ میخوایم چیکار وقتی فیلمای دوربینارو داریم؟ :)))

 

کوین بی همتا

اوکی اوکی "-"

برو به خودت لذت بده :|

فااااااااااااااااک اونا حریم خصوصیهههههههههههههههههههههه*-*


#جوجو...عوووق
فاک یوووووووووووووووووووووووووو
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۱۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

تنها چیزی که نیست حریم خصوصیه XD

یاااااااااااااااااااااااااااااااا این سری باید برم جدی جلو سازنان جهانی بست بشینم=-=


خدا یکی کم بود دوتا شدنT-T

هیون الهی:

بیا پیوندمونو جلوی دشمنان محکم کنیم! تکبیییییررررررررررررر

من روشای بهتری واسه لذت دادن به خودم بلدم...هه🚬

#هیون***
ودففففففففف؟!!!...من ایده تریسامو دادم حالا شدم دشمن؟!!!!*-*

گاد این سری هلو نکنی میرم بمیرم=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۲۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین پاکزاد

مرگ بر ضد ولایت هوین "-"

#جوجو...گااااااااااد=-=

جرررررررررررررررررررررررررر پارههههههXDDD
اون هوین نبود کیونی بود تحریف نکنXDDDDDD

هیون نیکو منش:

درود بر رزمندگان راه هوین

سلام بر هوین

#هیون...من دیه نمیکشممممم=-=
عااااااااااااااااه=-=

اصلن من پا میشم برم بار....بای=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۳۰ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

نخیرم هوین بود =_=

 

کوین پاکدامن

نه یونمین نه ویکوک

جانم فدای هوین 

کیونی بود جر نزن=-=

#جوجو=-=

.
.
.
.
پونیو خ وقته حاضر شده دارع میره
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۳۲ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

برو بچز بیاین مراسم تریسامو تو خونه ی من برگذار کنیم D:

من میرم بااااااااااار=-=

هیون دلربا:

هیونا...کوینا...جمهوری هوینا

چ خوب شدا😂

#هوین=-=
فاکینگ شتتتتتتتتتتت جرررررررر نصفه شبی رد دادین رسماXD
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۳۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین مبهوت کننده

این باید شعارمون بشه زیادی خوب بود 😂😂😂

 

و مانی

خو بیشعور اینجا که دوربین داره مجبوریم :D

#جوجو...چی چی کننده!؟؟؟؟*-*ودف=-=
جررررررررررررررررررر

#من=-=
الان پست میخای بزاری؟!=-=

هیون اسطوره:

فکر خوبیه برو:)

#هیون زاااااااارت=-=
چیشد یهو برو شد؟!:"
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۳۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

نه دیگه به صورت معنوی راه بیفتید پست گذاشتن نمیخواد 😂

من میدونستم تو برا پست گذاشتن گشادیXD

هیون خیره کننده:

میزنم سر در هتلمون...دوسش داری؟:)

#هیون عوووووق=-=
هتل دارین؟!*-*
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۴۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین پرستیدنی

خیلی زیاد :) 

 

مانیای حسود

حاظر شدی؟ دوساعته دم در وایسادیم بدو دیگه =/

#جوجو...ترررررر=-=
گااااااااد=-=


#من=-=
من از خیلی وقته رو مبل نشستم منتظرم دل و قلوه دادنتاتون تموم شه=-=...بریم=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۴۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

راه بیفتید پس -_-

من حاضرممممم....

جوج بیا بریم=-=

خب...کجا قرارع بریم؟*-*

هیون ماورایی:

ای جان پس حتمن:)

 

پونیویی که مثلا حسود نیست:

پاشو بریم لاو

#هیونه...بسه دیهههه=-=
عاااااااااه=-=

#من=-=
حسود نیسممممم=-=
من آمادم منتظر توییم=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۴۷ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

میریم خونه من 

@ کوین موسیقیایی

برو از اون سوپریه یه تیتاپ بخر این ضعف نکنه

عررررررر کدوم خونت؟!*-*

#جوجو=-=
یاااااااااا من واس چی ضعف کنممممممم؟!نتیسنتنسی*-*

هیون محبوب:

گاد شت خوب شد یادم انداختی...پس من میرم...زودی میام اوکی؟

#هیون=-=
من تیتاب و هرچیز کوفتی ک قرارع باهاش بدیم کوفت کنم رو نمیخورم=-=
گااااد بیایین بریم 1 شد=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۵۳ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

همونی که تو توش پلاسی ._.

 

پس کی قراره ضعف کنه؟ XD 

 

@ کوین محبوب تر

اوکی ما منتظریم "-"

آها حلهههه...کدوم اتاق میریم؟*-*

یااااااااااااااااا...*دهنشو باز و بسته میکنه تا چیزی بگ ولی نمیاد*
من نمیااااااام...گاد درو باز کنننننننننن>.<

#جوجووووووو=-=
فاک یووووووووووووووو
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۵۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

*نوری که از پیچ خیابون مشخص میشه*

*لامبورگینی ای که با سرعت نور نزدیک میشه"-" *

*هل دادن مانیای حسود*

* له شدنش زیر لاستیک عقبی و سمت راستی*

*پر شدن خیابون از خون پاک و بیگناه مانیای حسود*

...

 

دیدی باز زد کشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت=-=....

گاااااااد من میرم بار خودمممممممممم=-=

*میدل فینگرشو بهشون نشون میده و از ماشین پیاده میشه*
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۰:۵۹ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

من درحالی که به کوین علامت میدم: بیا کارو تموم کردم...

شما میخاستین منو بکشینننننننننن؟*-*

*با شنیدن صدای تصادف سریع از هایپر بیرون میزنه و با دیدن صحنه مقابلش دستشو روی قلبش میذاره و اشک ها هستند که از گونه اش جاری میشوند*

ن...ن...ن...نه

گاد من هنوز نمردم اونا سناریوهای ذهنی هیون کثیفه:""""""

*با چهره ای خیس از اشک لایکی به هیون نشون میده*

هق...ب...برو...د...دیه شو...هق...ب...بگیر

من زندممممممممT-T

*برمیگرده و تو ماشین میشینه*
هیون برو بریم خونه بچم سکته رو زد:"
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۰۲ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

دستشو رو شونه ی کوین میذاره: ما مجبور بودیم... 

من چرا هنوز زندم؟:"
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۰۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

* در ماشینو باز میکنه و یقه ی مرده رو میگیره میکشه بیرون*

هوی مرتیکه عوضی بی ناموس... بیچارت میکنم 

فک کردی چون سوار همچین ماشینی هستی میتونی مردمو عین سوسک حموم له کنی؟!

تا قرون اخر دیه شو ازت میگیرم لعنتییییی

عررررررررررررر ژونزززززززززززززززززززززززز بعد مرگم حتمن باید غیرتی بازی درمیاوردی نکبت؟!*-*


مدیونین فک کنین گول ننه من غربم بازیاتونو خوردم:")...شما دنبال پول دیه امین:")

*کف خیابون میشینه و هق های بلندی میزنه*

م...م...مانیا...م...من...هق...منو...ب...هق...ببخش...

کوفت برو گمشو نبینمت بلک کارتت کم بود!؟؟؟؟؟=-=

من میرم بااااااااااااااااااااار=-=

*مشتای محکمی به آسفالت تخمی کف خیابون میزنه*

ه...هیون...ا...اون...عوضی...هق...اون عوضی بی...هق...پدرومادرو...هق...ب...به فاک...هق...بدهههههه...د...دیه...مهم...ت...تره

* ی گوشه میشینه و تیتابای زمین افتاده از پلاسنیکو میخوره*
هعی زمونه خ کثیفه تیتاب جونی...
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۱۰ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

*مرده رو هل میده کف خیابون*

درحالی که داره مشت میزنه به صورتش: توی.. لعنتی... میدونم باهات چیکار کنم

میکشونمت دادگاه... پدرتو درمیارم مرتیکه **** بی همه چیز...

*همچنان درحال خوردن تیتاب و کشیدن آب میوه از نی با صدای بد*
هعی زندگی....

*یهو با صدای بلندی میخنده*

م...من...هق...الان...ن...نیاز...هق...به...یه...هق...نوشیدنی...ق...قوی...هق...دارم...ی...یه چیزی...هق ...ش...شبیه...ساندیس

*ساندیسای خودشو نزدیک خودش میکشه و نچی میکنه*
اینا مال منن بهت عمرا بدم عنونه های بچ=-=...از فردا برا همه استریپ میرقصم بجز شما!!!=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۱۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

A few moments later

.

.

.

* درحالی که یه چک سفید امضا شده گرفته دستش مرده رو ول میکنه*

*با قدمای اروم و لرزون میاد پیش کوین*

* باهم به جسد بی جون مانی نگاه میکنن*

من هنوز زندم نفله ها فقط باید بیمارستان ببرید:")

*به هیون تکیه میده و با پاک کردن اشکاش میگه*

می ارزید...جهنم و این درد  کشنده ی توی قلبم...

*تیتاب از دهنش میوفته زمین و دهنش همونجوری باز میمونه و چشاش گشاد میشه*
می...میا..میارزید؟!!!!!!!!!.....گااااااااااااااااااااااد فقط انجیر کن جاست انجیررررررررررررررررررررررررررر
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۱۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

*مسیر نگاه کوینو دنبال میکنه و به روح کمرنگ مانیا میرسه که داره تیتاپ میخوره و ادعای زنده بودن میکنه*

*لبخند تلخی میزنه و رو به کوین میگه: بیا بریم... کلی کار داریم..‌

*تیتابو میزاره زمین و بلند میشه و میره یقه هیونو میگیره*
دیدی روح نیستم!!!!!!!!

*لبخند بی روحی به روح تیتاب خورش میزنه و دست هیونو میگیره*

آره...ب...بریم:) دیگه تموم ش...شد:)

روح تیتاب خورش و مرررررررررررررررررررررگ=-=...کات فور اور...

*راهشو ازشون جدا میکنه و سمت بار میره*
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۲۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

*به زور جلو اشکای سمجشو میگیره و میگه: نمیدونم... فقط یه گیتار و پیانو بود...شاید راهای بهتریم وجود داشتن... ولی دیگه کاریه که شده

* همچنان ب سمت بار میره و بهشون فاک نشون میده*
احمقای قزمیت....الان نشون میدم چیو از دست دادین....
*لبخند معروفشو میزنه و وارد بار میشه*
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۲۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

*کم کم خورشید در افق های دور بالا میاد و دو نفر دست در دست هم با یه چک سفید امضا شده به سمت آینده ی ثروتمندانه ای حرکت میکنن...

فااااااااااااااااااااااااااک یوووووووووووووووووووووووو عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال=-=

*با تاسف به روح بی حیاش سری تکون میده و همراه هیون به سمت همون آینده مذکور حرکت میکنه*

هیون...به نظرت روحش یکم راحت با این قضیه کنار نیومد؟

حیاش و مرگ لاو^-^

*توی بار کتشو ب یکی میده و سمت بارمن میره*

*صورتشو مچاله میکنه*

این کتشو چرا برنداشتی هیونم؟ گاد اینم می ارزید بالاخره...

گاااااااااااااد من میرم بخابمممممممممممممممT-T
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۲۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

*نگاهی به پشت سرش میندازه*

مرگش خیلی ناگهانی بود... احتمالا چند قرنی همینطوری سرگردون ادعای زنده بودن بکنه

* شانه ای بالا می اندازد*

بیخیال ما دیگه وقت فکر کردن به این چیزارو نداریم "-"

* سمت میله ای ک براش آماده کردن میره و لباسشو درمیاره*
هوممممممم
*از میله آویزون میشه و سمت تماشاچی ها لبخند معروفشو میزنه و ابروشو بالا میده*
این داستان ادامه دارد...
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۳۲ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کتش... عیح حیف شد :' دیگه خونی شده ولش کن...

گمشین ب کتم دس نزنین این پارت تموم شد=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۳۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

آیندگان همواره از شبی یاد خواهند کرد که مرزهای سوء استفاده و خیانت بخاطر شرایط اقتصادی جابه جا شدند...

و از روحی خواهند گفت که در بار های سطح شهر به استریپری مشغول شد و فقط تعداد کمی قادر به دیدنش بودند..‌. سالها گذشت و هرسال در آن شب خاص، صدای گیتار و پیانوی گوش نوازی روح مردم ان شهر را جلا میدهد...

هیچ کس هیچ وقت نفهمید چه بر سر جسد بی جان دختربچه ی جلوی سوپر مارکت آمده بود ولی به دلیلی نا معلوم تمام اهالی شهر در سالگرد های ان شب، به یکدیگر تیتاپ و ساندیس هدیه میکردند...

...........
..................
........................
.............................
.................................
......................................
..........................................
مدیونی فک کنی از شدت خنده رو سقف پاشیده شدم و یکی باید بیاد بکنه منو از اینجاXDDDDDDDDDD

#ن_ب_خیانت_!!!
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۰۱:۴۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

The end

 

+ و باز هم کامنت دویستم D:

:").....نمردیمو...مرده شدیم:")

+تبرییییییییک احسننننننننننت*-*

و در آخر...روحمان را جلا دهیم به آوای ملکوتی هوین:

هیونا...کوینا...جمهوری هوینا:[]

گااااااااااااااااد....انقد ک اینا ب من حرص میدن آخرش دیابت حرص میگیرم:")

:)

ببخشید زیاد حرف زدم^^

میام میزنمتااااااااااااااااااااا=-=

ولی من دوست داشتم مان...جدی میگم:)

درسته...ولی دیمو بیشتر از من دوس داشتی:)

عزیزم...درک کن...تو این شرایط اقتصادی دیت بیشتر از خودت دلفریب بود...متاسفم:)

توی لعنتی بلک کارت داشی دو قرون دیه من مونده بود تا پول گیتار و پیانوتون جور شه؟:)

میدونی که لاو...دیه تو یه مزه دیگه داره:)

لااقل گیتار و پیانوی درس حسابی بخرین:)

میخریم و برات لالایی سویونو میزنم:)

شت هارتم:)

سر قبر نداشتم؟!:)....جسدم کجاس عنترا؟:)

جسدت دست هیونه:) فک کنم پرتش کرد وسط خیابون:) هق عزیزکم:)

اون ب جسدمم رحم نمیکنه فاک:) گمشو:)

من عاشقت بودم لاو...انقد بی رحم نباش:)

بی رحم؟!آیگوووو:)

بیبی...روحت از خودت سکسی تره:)

برا همین میخام ی کانال تو یوتیوب بزنه یونو؟:)

آه موفق باشی...دنبالت میکنم:)

بلاکت میکنم ولی...یونو از شدت عشقه:)

هر کار میخوای بکنی بکن...تو برای من مردی:)

گااااااااااااد خودت زدی کشتی=-=


اهم...حالا قرار نیس آبمیوه بخری؟*-*

حالا...هر طور!

 

 

آبمیوه واسه چی؟

=-=


تشنمه خو:"

تشنته...نمیخوای بری بار؟ بلک کارتمم میدم:)

بار آدمو تشنه تر میکنه خب:)...اون ک ذاتن دست منه:) دیشب زیاد مشغول گریه کردن بودین حواستون نبود:)

باشه...بیا خودم تشنگیتو بر طرف میکنم:)

عه جدن؟ بااااشه:) در خیالات خود خوش باش:))))

من ک برات مرده بودم:)
اوهوم...نگاش کن ببین چقدرم خرج کردم:)...لباس استریپری گرونه یونو؟:)

سعی میکنم با مرده‌ت کنار بیام دارلینگ:)

آیگووووو...نمیخواستم بزنم تو ذوقت ولی اون یکی از کارتای اعتباری عادیم بود...در واقع بدل اون بلک کارت:) اونو من همرام نمیارم هانی:)

فاک یو:)
عاااااااااااااااا....خب کم پول توش نداشی لعنتی...اصلن تو باید بیای شوگری من شی*-*

فاک...یو...بیبی:)

بلا بلا بلا...مال خودت...

جدن؟ شوگر ددی دوس داری؟:)

آی دِد:)
نکنه فک کردی میخام بهت برش گردونم؟!=-=
اوممممم ایده بدیم نیستااا:)
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۵:۱۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

من میخوام اینو بنویسم XD 

دیشب یه پایان بندی خوب به ذهنم رسید حیفه ننویسمش XD

گااااااد باز قرارع چجوری ب چوخم بدی؟! از قبل بگو آماده شمXD
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۵:۱۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

نه نه همینه پایانشم همینه فقط چندتا جمله اضافه کنم بهش *-*

فاااک یو هیووووون بگو ببینم چیه=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۵:۲۹ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

بشین تا بگم XD

یاااااااااااااااااااا میای میگی...بعد نمیگی=-=...گاااااااد روحمم آزاد نمیزارن=-=

حالا منم بخوام بهم پس نمیدی...

آو...بیبی!:)

عاعا نووووووچ*-*
بلی؟:)
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۲۲ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

وقتی تموم شد میبینی *-*

تموم نشده هنوز؟!*-* دارین چ غلطی میکنین دقیقا؟!*-*
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۲۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

نوشتنشو گفتم '^' 

اولین نفر ب خودم میگیا*-*

شوگر بیبی:)

هقققق ی فیکم هس اسمش اینه:') 

آهنگ بنیامین واقعن سافتم کرده😂

گاااد تو هنوز داری گوشش میدی لعنتی؟! 😂😂😂

من قراره امشب باهاش بمیرمممممم:")

عاعا شما امشب قراره مست شی:')
مگ ن هیون؟! :') 

چیه نوبت منه بمیرم؟:")

بلک کارت داری:') 
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۳۹ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

ما دیگه هرشب قراره با پول خون تو مست شیم :">

تو همون باری بیایین ک استریپرشم... خوش میگذره:') 

هیون:")

چطور تونستی؟:")

نامرد:")

 

شوگر بیبی:

بذار خیسی اشکام خشک شن لعنتی:) بی رحم...

همیشه یادت باشه هیون ی سواستفادگر اعظمه:')
هیونا... کوینا.... پاچیدن از هم هوینا:')

#آخه من کجام شوگره؟! :')
آیگووووو صب ک بعد حموم با حوله خشکش کرده بودی:') میانه... 
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۴۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین 

قرار نیس تو بمیری نفله 😂

لعنتی بلک کارت دارههههههههه =-=
اغفالش میکنم ب اسم من بزنه:') 
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۴۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

تو الان روحی لنتی بلک کارت میخوای چیکار؟ :D

روحا کار وزندگی نداررررن؟! =-=

من با هیشکی هیچ جا نمیامTT

عب نداره ما میایم:') 
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۴۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

نه ._.

چرا ندارن؟! =-= بزنم بکشمت ببینی روح بودن چقد خرج داره؟! =-=

ای خدا انقد پیش اینا چشام اینجوری شده آخرش دچار فلج چشمی میشم=-=
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۵۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

تنها خرجش تیتاپ و ساندیس خریدنه XD

خیر اینجا یکیو پیدا کردم خسیس نباشه بخره ولی برا مخ زدن نیاز ب بلک کارته 😂😂😂
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۶:۵۹ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

مخ زدنی که با بلک کارت باشه به چه دردی میخوره؟ XD

طرف اینجا خ شااااااخه اصن نمیدونیییی*-*


+😂😂😂😂😂
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۷:۱۳ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

برو بلک کارت آیانو بدزد 😂

آیانم بلک مارت دارههههههههه؟! *-*
سه شنبه ۲۲ تیر ۰۰ , ۱۷:۱۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

نمیدونستی واقعا؟ .__.

نههههههههه لنتیییییییی *-*

خوبی؟

ریتااااااااااااااااااT-T
کجا بودی تو؟!...چرا چیزی ب من نگفتی؟...نمیگی از نگرانی دق میکنم میمیرم؟!

تو خوبییییییییی؟
چهارشنبه ۲۳ تیر ۰۰ , ۱۵:۳۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

شیم آن یو -_-

برو تو کارش😂

یاااااااااااا چیزی نگفتم ک:""""""
جررررررررررررر بزا اگ دیدم فافا منو از خونه میخاد پرت کنه بیرون بعد تهدیدش میکنمXD

خدانکنه

ن

چ خبر؟

لینک گفتینوتو میدی بیام؟
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ღ✧༻𝓢𝓱𝓲𝓷𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮༻✧ღ

محفل لیلا فروهر سکسی و شرکا 🚬

اینجا لیلا فروهر سکسی بیان می‌نویسد~

به محفل شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر (که نیومد شریک بشه بی‌ناموس) خوش اومدین "-"\
یادتون نره حتما شلوار کردی بپوشین بیاین تو "-"
اگرم ندارین دم در غرفه فروش داریم از اونجا بخرید :>
یکی بخر دوتا ببر D:
زندان دوز اصل :>
اگه به سن قانونی رسیدین ته راهرو سمت چپ، با قلیون، زهرماری و مشتقات آماده پذیرایی از شما هستیم "-"\
اگه به سن قانونی نرسیدیدم اشکالی نداره *-*
#نه_به_تبعیض_علیه_کودکان!
کنسرت های لیلا بانو ته همون راهرو سمت راست برگذار میشه"-"\
با استریپ دنس به عنوان اشانتیون D:
فقط پول بلیط یادتون نره لیلا جان مجبور نشه شام تخم مرغ آب‌پز بخوره:")


توجه!!
لطفا قبل از ورود به وب از شل نبودن کش شلوار خود اطمینان حاصل فرمایید
با متخلفین به شدت برخورد میشه!
با تشکر.
مدیریت انجمن شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر بی‌ناموس.
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan