های گایز... کاما بازع")... چرا انقد خلوته؟؟")

تا وقتی ک با ج دوم قالبم ب چوخ نرفته بزارین ازش استفاده کنم شمام فیض ببرین")

خوبین؟ خوشین؟ چخبرا.... میصتون")

بازی... ناشناس... هرچیزی") 

  • 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒓𝒂𝒊𝒏

:")

های جنی خوبی؟! ") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۰۶ SANA (سولمیت فافا)

خالهههههههه

هقققققققققققق جون دل خالههههه بیا بغلم سانام خ میصتم🤧🤧🤧
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۰۷ SANA (سولمیت فافا)

من با سرعتتتت امدمممممم

جووووووووون منم با جون و دل بغل کردممممممممممم "))))
دلم برا همه چیت تنگ شده بود🤧💔
خوبی عشق خاله...؟...
کامنتاتو واس چی بستی بی تمددددن... بیام بزنمتتتتت دیروز داشتم باهات حرف میزدم آخه بی شروف=-=🔪🔪🔪

 تو شطوری 

مونده تو شطور باشی*-*
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۰۸ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

:"

آنیمااااااام خوش اومدییییییییی بیو بخل^0^
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۱۰ SANA (سولمیت فافا)

منم دلم تنگید برااات

ناخام :(

آخ من فدای دلت شممممم... چقدر خاله مزخرفیم:(💔
کوفتو ناخام...هییییی خدا مرگم بده یعنی ناخای با خاله حرف بزنیییی؟؟؟؟

آقا کاااات کااااات
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۱۳ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

بدلیل اینکه پنجشنبه بید مام

مهم نیسسسس من تو خلوتی دلم میگیره😭😭😭

دستیار شیطون من خوبه 

خداا 

میصت لنتی 

پروفت :| 

عررررررر آیانیییییی میصت لعنتی میصتتتتتتتت خیلیم میصتتتتت😭😭😭😭😭😭
خوبی؟ 😭😭😭😭😭😭

+سعی کن پروفو ایگنور کنی=-= دست گل هیونه... هنو میخاد قالبمم ب چوخ بده=-=
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۱۶ SANA (سولمیت فافا)

:| خاله کات نکن گناه دارم

گناهو خالت داره ک خاهر زاده عشقش گف ناخام باهاش حرف بزنمT^T
بزارید من برمممم این زندگی ارزش موندن ندارههههه

خستم

میخ بخوابم

بیا بخلم بخاب منم نازت کنم") 

من زیاادتر میصت شیطون 

یس فدات تو خوبی هان 

ایولا به هیون ترکونده ک 

اوه باس منتظر قالب خفنت هم باشیم یاخداا  کک

ن دیه من زیادتر..T^T
خدا نکنه... خداروشکر بمونییی^0^💖
یااااا ببین حقوقمو ب وقتش نمیدی چ بلایی سرم میادT-T💔
یا نههههههههه میگ قالبت جوری میشه ک خودم میخام 😭
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۱۷ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

شیطونه میگه بزم یاداوری خاطرات خلوتیمو برات بکنم 

پااااااااااان زر اضافی نزده و ب بغل بنده مراجعه فرمایید=-=
یا هم ن شما بغل و نوازشات پر محبت نونایتان رو بیشتر میپسندید(
=-=
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۱۸ SANA (سولمیت فافا)

=| خاله میرماااااا 

من عاشق لیلا بیدم :) 

کامنتاتو ک بسی... با منم ناخای حرف بزنی... عاشق لیلام هسی... (ودف😂)
الانم میخای بری....
من واس چی زندم اصلن؟! 🤧💔

اومدن بغلت*

*ناز کردن موهات*
لالایی دوس داری؟ 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۲۱ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

بااجازت قهر بودم باهاشون دیشب اشتی کردیم =-=

 

نه میام بغلت

عه آشتی کردین؟! مهر مار داره این بشر😂💔

هقققققققققققق بدو بیا تا دل اوما نترکیده") 

بوس به کله ات 

ای جاان تنکس دستیار شیطون 

فردا همه حقوقتو واریز میکنم کک

چه بشه ناموصا 

بوس ب حقوقت") 😂💔
فدای توو❤️
هقققققققققققق بریز بریز... میخام باهاش برم اسلحه بخرم هیونو بکشم اصلن😭
هنوز 5 تا ج هستش... اینا دوتاشن") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۲۴ SANA (سولمیت فافا)

یااااااااااااااااااا 😐

هننننننننننننننن.... خاله باهات قهره اصلنT^T

+حالا فهمیدی این ژن قهر بودنو از کی گرفتی؟ 😂

دست کشیدن تو موهای من همون حکم لالاییو داره

ای جااااااانممممم من عاشق این کارم سرتو بزار رو پاهام تا هروقت بخای ناز میکنم ") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۲۷ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

اره منتها اونو بیشتر اذیت کردم بش گفتم لجبازی میکنم باید تحمل کنی 

 

*پریدن بغلتتتت

حقشه از طرف منم اذیتش میکردی... رفته برا من با هیون همدست شده=-=
گاد جر تحمل؟!... ما دیوونتیم بعد تو میگی تحمل؟!")

*سفته سقت بغلش میکنه و روی موهاشو میبوسه*
دلم برا بغل کردنتم تنگ شده بود") 

میصت 😭💚

شیووولیییییی شلییلممممممم فاااااااااااااااااااااااک بیا بغلممممممممممممم هیییچیییییی نگووووووو🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۲۹ SANA (سولمیت فافا)

به خالم رفتم ㅠ^ㅠ

- افتخار کردن به خودت

هقققققققققققق گفتن حلال زاده ب خالش میرهT^T
+جلو چش داییT^T
+من هنو قهرم ولیT^T

فاک بهم که موهامو کوتاه کردم

جاست فاااااک بم

گذاشتن سرم و پای تمشک هیونگ*

یااااااااا کوتاه کردییییییی؟!!!!! واس چیییییی ؟!!!!! هقT-T
*لبخند زدن و مشغول نوازش موهاش شدن*

اومدمممممممممممممممممم😭😭😭💚

*محکم بغلش میکنه و تو بغلش عررررر میزنه*
شیوای منننننننننن فاااااااااااااااااااااااک فاااااااااااااااااااااااک 😭😭😭😭
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۳۳ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

*بغل

:"

*آروم بغلش میکنه و گونشو میبوسه*
آنیمای من خوبه؟.. چرا انقده ساکت و آروم شدی؟
حس میکنم الان مث اون دخملای خوردنیی هسی ک جمعیتو دیدنی پشت مامانشون قایم میشن") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۳۳ SANA (سولمیت فافا)

جررررر راست میگی داییی اینجااااس 🤣🤣🤣

خاله گهر نتُن باهام :(

الان جفتمونم از خشتک آویزون میکنه😂😂😂😂
هق خب ی بوس بده شاید گهر نکردم:(
+فرزندم هلاک سرعتتم😂😂
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۳۶ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

جرررر همدست شدنش با هیونو نمیدونستم تازه فهمیدم 

 

هوممم تحمل هرچیم باشی یزمانی خسته میشی 

 

ایگوو می تو 

اصلن نمیدونی چقدر با ج های هیون عشق میکنه=-=😭😭😭💔

پااااااااااان چن صدفعه بگم این حرفا رو من کار نمیکنه=-=

بیا ببین نخاس موهاشو ناز کنم الان نوناش بود تا الان 20 بار عر زده بود براش=-=
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۳۶ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

آله:" ساکت و اروم..نمیدونم:" حالم خوب نیس:"

جر

یااااااا چرا؟!... بدنت درد میکنه؟ چیشد؟ تب کردی؟ شربتی ک گفتمو خوردی؟
خونوادت خوبن؟ 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۳۷ SANA (سولمیت فافا)

بیا بوست کنم :( 

جررر خودمم هلاکشم 😔

*جلو آوردن صورت با لبای آویزون*
خیلیه اصلن لعنتی... 

بات همراهی میکنمو عرررر میزنمممممم

میصتتتتتت عبضیییی😭😭😭

عررررر ب معنای واقعی کلمه عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 😭😭😭😭
خیلس میصت... فاک اونی خ مزخرفیم😭😭😭😭
خوبی شلیل من؟ 

چمد باو قیچی گذاشتم از وسط کوتاش کردم 

دیگ دخترخالم صاف و ایناش کرد

 

بستن چشام*

 

شیووم

میصتتتتتتتتتتتت

بات قهرممممممممم

همیشه وسط حرفامون کامنتاتو میبندی

باتتتتت قهرمممممممممممم

 

سانا

هندونه

تو جاست به من رفتییییی

فقط مننننننن

به دایی ایانتم نههههههههههه

جاستتتتتت مننننننن

 

ایان

میصتتتتت خوووووو لهنتیییییی

 

پانی

عزیزدل آپا چطوره؟

گااااااااااااد موهات قشنگ بودننننننننننننننن 😭😭😭😭😭
چرا لعنتی چرا 😭😭😭😭
*دستشو لای موهاش تکون میده و آروم آروم سرشو ماساژ میده*


#همههههههههههه😂
چرا خودتو اذیت میکنی ادمینت میکردم سنگین تر بود😂
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۴۰ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

ن بابا حال جسمیم خوبه روحی خوب نیستم:"دلم واسش تنگ شده:"

شربت نخوردم ن..من حالم خوبه

خوب نیستن دیشب تا ۱۲ شب هر ۳ تاشون زیر سروم بودن تو بیمارستان :|من بیچاره رو زندانی کردن الان ۲ روزه نرفتم حموم دلم میخواد بمیرم :|💔

یاااااااا.... من مردمممممممم").. هعی دلتنگی فاکینگ... میفهمم")
فدای دلت بشم ک.... میاد همه چیم درس میشه💖

میگم بخور عههههه... پ عمه من بود گلوش درد میکرد؟! =-=
خدایااااااا الان بهترن؟! :(
انشاالله زودی زودی همه درس میشن.. توهم میری حموم😂💔
بیا مث اون بچه گربه ها لیست بزنم") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۴۲ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

یاااا تو از کجا میدونی من اونکارو دوس دارم

یاااااااا باید یادآوری کنم منم ادمین اون وبم؟! =-=

من هیچ وقت گود نیستم 

چرا خوشگلم؟! :(

🚶‍♀️

*یقشو از پشت میگیره*
عاعا تازه اومدی کجا میری؟! 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۴۷ 매력적인 🍷뱀파이어

اونی*-*

آیسوووووووووووم*-*
جووووووووون دل اونییییییییی عررررر میصت") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۵۰ SANA (سولمیت فافا)

- بوس کردن محکممم لپتتتت

 

 

دایی ریتا

اون کرمک دایی من نیست 

من از یه ور خالشم 

از یه ور دختر خالش 

:| کجاش داییمه؟ 💔

*ذوق کردن و قلبی شدن چشا و محکم چلوندنش*
اوکی اوکی قهر نیسم دیه")

#هیونگیییییییی
حس رنگی کردن نیس بمولا") 

اخی کاش همه مثت مهربون بودن 

یااااا من مهربون نیستم مهربونی از خود قشنگته💖
حالا نمیخای بگی چرا خوب نیسی؟ :(
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۵۷ 매력적인 🍷뱀파이어

حیح*-*❤

من خیلیییییی دلم براتتتتتت تنگ شداونییییییییی خ کامنت دادم نبودی=-=💔

خوبی اونیم؟*-*

هقققققققققققق من فدای تو بشمممممممم اونی مزخرفتو ببخش😭😭😭😭😭😭
الان تو پیشمی خوبم😭😭😭😭😭تو خوبی؟ 🤧💖
ج اون سواله دستت رسید؟ 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۵۷ SANA (سولمیت فافا)

هولااااااااااااا

یوووووهوووووووووو
هعی.. چخبرا راسی چیکار میکنی؟ 

یاااااااا نگوووو خیلیم خوبیو من عاشقتمممممم

 

 

ریتا

ببخشید غلط کردم قهر نکن

میدونی تحمل قهر کردنتو ندارم

اخه من فقط یساعت یا نیمساعت کامنتو وا میزارم

ببخشید

یاااااااا خوبی از خودتههههه... هقققققققققققق من بیشتر عاشقتم ک شلیلم") 💖
نگفتی خوبی؟! :(


#هیونگیییییییی
یااااا واس چی میبندی کاماتو؟! *-*🔪🔪🔪🔪
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۰۹:۵۸ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

خدا نکنه :" کوووووو..فردا جمعس و دقیقا میشه یه هفتهههه=-= رفته سفر واس دانشگاش.. هعی

باشه=-=

نه بابا هرچی میگذره دارن بدتر میشن من فق نگران اجیمم چون بچس.. دندون جلوییاشم دارن میوفتن به زور میخوای بهش دارو بدی چنان لثه هاش ورم کردن:/

مثلا داره تو تب میسوزه بعد ک میخوای بش دارو بدی هی دادش در میاد..جر:|

حموم فاکینگ..من هرروز میرفتم حموم نمیدونم دیه تا چن روز قراره نرم ماما=-=💔 اصن به من چهههه اهه

بابام حبسم کرده میگه اگه تو هم بگیری نمیتونی دوز دوم واکسنتو بزنی.. :|

عهه لیس دوسسسس...😹

هقققققققققققق دانشگاه... ببینم منم اون روزارو میبینم.... ")

خاله منم کرونا گرفته وضعش خیلی خرابه... نگران اونیم....
یااااااا آبجیت:(((((... نگران نباش بچس... بچه ها خداروشکر اونقدر وخیم نیستن💖
آیگووووووو الهی😂💔... راس میگه هاااااا تا مطمئن نشدی ک کرونا نداری دز دوم رو نزن!
بیو بزنم پس") 

میلم بمیلم 🚶‍♀️

خوبی اونی؟ 

یاااااااا کجا با این عجلههههه؟!!! =-=
اونی فدات خوبم تو خوبی؟
+اسماتونو چرا عوض میکنین هق الان نشناختم💔
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۰:۰۲ SANA (سولمیت فافا)

درس و مشق بدبختی :|

از درس و مشق و بدبختی نگو ک میشینم انقد زار میزنم کل بیانو سیل میبره=-=💔

نچ خودم بیشتر 😭😭😭😭😭💚

بدنیستم

تو خوبی

 

 

چون نیستم =(

رو حرف اونی باز حرف زدی؟! 😭😭😭😭😭🔪
خوب باش:(
فداتشم من مرسی قشنگم💖


چرا؟! :(
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۰:۰۴ 매력적인 🍷뱀파이어

خدانکنه اونییییییییی عهههه تواصلاهم مزخرف نیستی توفقط اونیه خودمی*-*💔

هق ذوقققق*----*مرسی اونی•-•

آله اونیم به جیوو گفتم کلی تشکرکنه ازطرف من نومودونم کلدیانه ولی درست بوددددددددد عر اونی اینطوری هرچی سوال ریاضی داشته باشم ازخودت میگیرممممممم جر*-*💜

آخ اونی بیاد بخورتتتتتتتتتتت🤧🤧🤧💖

ای جااااااانممممم خوشحالم ک درس بوده^-^..
حتمن ی ندا بده اونی دربست خدمتته بگو توضیحم میدم برات") ❤️❤️❤️

اونییییییی بیا بغلمممم دلم برات ی ذرهه شوده بوددد

ای جووووووووون دل اونییییییییی بغلللللللللللللللللللل بغلللللللللللللللللللل هق اسماتونو عوض نکنین نمیشناسم🤧💔
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۰:۱۹ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

سلام

بلوی منننننننننن سلام ب روی فداییت") 😂💖
خوبییییییییی؟ 

نتونستم بخابم سرم داره میترکه :)

عزیزدلمی... چرا نتونسی بخابی؟ 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۰:۳۴ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

سلاااااااااام بر اونی پونیو

*جیغ* کامنتا بازه@_@

خوبی؟

سانبینی اونییییییییی خوش اومدییییییییی اولی کامته؟! ")
ذووووووووووووووووووق *-*💖💖💖

فداتشم تو خوبی عشق اونی؟ 

اونی پونییییییییییییی

جووووووووون دل اونی پونیووووووووووووو
الان اسم نداری وب نداری من از کجا بدونم کیی؟ 🤧🤧🤧🤧💔
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۰۲ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

میبینییییی:")

هعی ایشالا ک خوب میشه

فعلا ک حال اجیم از همه شون خراب تره..

جر 

نه من لیس تو رو ندوس:"

انشالله.... ") 💔
جدی؟! دکتر چیزی نداده؟! تو هفته دوم اوج بیماریه بعد یهو درست میشه نگران نباش من فدای دلت شم")

گمشووووووووووووو یعنی گمشووووووووووووو جاست!!!!!!!!!!!!!!! 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۰۳ 매력적인 🍷뱀파이어

عر*-*

*فرارکلدن ازدست اونی...قایم شدن زیرتخت*

فدات بشم که چه قدرمهربونی اونی*-*❤

یاااااااا فرار چرا؟! میخم بخورمت")
یایایا خدا نکنهههه =-=💖💖💖💖
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۰۸ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

نشکون..

اره..فق چنتا دارو بش داده

خدا نکنه

اینجور مواقع نیما بم میگه وقتی کسی بت گف گمشو بگو گم میشم تو بغل نیما

خو چیه لیس تو رو ندوسستتتت...

برم گم شم ؟🥺😹

شکستنیه والا... 💔
خداروشکر... 
گاااااااد 😂😂😂😂
گمشو گمشو بغل نیمااااات... 
گفتی لیس منو ندوووووووس=-=
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۱۰ JEON AYAN (سولمیت سانا)(لی‌لی عشق منه :|)

سلام پورنی من 

میصت...خوبی؟

💜

اوووووونیییییییی😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
از میصی نگو ک دلم خونهههه😭😭😭😭
بیا بغل😭😭😭😭😭

 نمد پیش میاد دیگه 

مهم نیس

زودی خوب شو") 💙

ج های هیون لامصب سنگینه هااا😐😂

بخاطر اینکه یکاری کنه شرط گذاشته 5 تا ج برم🤧🤧🤧
با من لجه باو هرچی باشه دق میتیم😂💔
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۲۲ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

مرسیییی*-* اره اولین کامنتم بودㅠ^ㅠ

شاید... نمیدونم._. 

چخبر؟^-^

عررررررر اولین کامنتت میخای چی بهت بدم؟! T^T
یعنی چی ک نمیدونی؟! =-=🔪🔪🔪
هیچی مشاوره داشتم انقد بهم حرف گف.. :"
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۲۶ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

فاک راس میگی تو وب هردومون ادمینی*-*

بلهههههههه ادمینم =-= دیه هم نمیزارم صهیونیست اشغال کنه=-=🔪🔪🔪🔪
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۲۶ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

#-#

مرسی تو خوبی؟

بهتر نیسی؟ 

منننننننننننن حوصلمممممممممممممممممم سر رفتههههههههههههههههههههههه

منم سر رفته و حسابی سر مشاوره اعصابم خرده... هوووووووووووف 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۳۱ 매력적인 🍷뱀파이어

نخورمنواونییییییییی•-•🍭

*-*❤

آخه خوشمزه ای:(((

💜💜

💖💖💖💖💖💖💖

های

های پریم خوبی؟ ") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۳۳ هایده سکسی بیان :> (پانم بمولا :||||)

جررررر منظورت همون طرفه از صهیونیست؟

جررررررررر ما ی صهیونیست اشغالگر داریم ک جا منو گرفته بود😂💔
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۳۴ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

سوال رو با سوال جواب نمیدن پونیو خانم

خوب بودم الان کمی اعصابم خرد شد تو چی؟ 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۳۷ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

عه جایزه داره؟*-* نمیدونم هر چی خودت دوست داری بده*-*

یعنی اینکه نمیدونم خبㅠㅠ

به حرفاش گوش بده:"

ناح نداشت تا قبل از تو بات ب تو میدم*-*
نمد چی میخای؟! *-*
بگووووو=-=
بیخیش جاست نمیخ دربارش بحرفم
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۴۱ JEON AYAN (سولمیت سانا)(لی‌لی عشق منه :|)

جونمممم💙💙

بغلللللللل...آمم فسقل من خوبه؟

بغلللللللللللللللللللل 🤧🤧🤧🤧
خوبه اونم... میصت بود")... تو خوبی اونیم؟ 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۴۷ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

قربونش ک شکستنیه اخه.‌.بس ک مهربونه

جر

نیما نیس=-=🥺 *بغض کردن

لیس نیما رو دوس=-=😹

یاااااا میام جونتااااااااااااااااا خدا نکنهههه =-=🔪🔪🔪🔪🔪🔪
الهی من بگردم برات... *بغل کردنش*
میاد میاد")
بلهههههههه میدونم برا همین گفتم جاست گمشو=-=😂💔

نح 

ت خوبیح؟

چرا؟...
بد نیستم💙
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۴۸ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

چرا؟

بد نیستم^-^

ساعت 10 مشاوره داشتم خ بهم حرف گف🤧💔
خوب باش ') 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۴۹ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

عه من پایه گذار جایزه فرست کامنت ادما در وبت میشم*-*

ایده ای ندارم مهم نیته اصن خودت و اینکه کامنت هارو باز گذاشتین جایزه این*-*

چی بگممممم خب نمیددنممممㅠㅠ

 

عههههههه پس تقصیر خودته ک همه میخان جایزه بدن")
یااااا این خ سوویت بود")... راسی من خ همیشه بازه هاااا جاست کامنتای پستارو میبندم چون نمت برسم ج بدم💔
نمیدونی خوبی یا ن؟! 🔪🔪🔪

دق میت؟😂

من حرفی ندارممممم😂😂😂

تو اون دورانی ک من بخاطر کنکور نرفته بودم و همه چی گل و بلبلی بود منو نمیشناختی... ما ب تام و جری بیان مشهور بودیم انقد مردمو ایسگا کردیم با هم کل انداختیم😂😂😂😂😂😂

شکر ک خوبی 

نمد یادته یا نه ترانم 🚶‍♀️💔

عزیز دلمی💖
چرا چرا یادمهههههه... بات زیاد باهم نحرفیده بودیم ") 

خوب باش 

میشم چشم... تو عالی باش💙
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۱:۵۹ • 𝐉𝐈𝐖𝐎𝐎 • پشمک با سس کچاب

:>

به یه جیوولی اوماشم اومد"))))
خوبی؟ 

ناموصا آهنگای لپم چ کراشه

خیلی وقته نرفتم سراغشون

هقققققققققققق آهنگ میخام تونسی بفرس") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۰۲ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

هق

*بغل محکم

خسته شدم دیگهههه =-=

جرممم اونی اونسری داشتیم سر لپای من بحث میکردیم ک من سهم نیما رو تو لپ خوردم:/ گازم گرف وحشی:/ بعد ب من میگه وحشی:/

 

*ناز کردن پشتش*
یاااااااااا من چیکار کنم دیه=-=
جررررررر خدا😂😂😂😂😂😂
وحشیی دیه=-= تازه دیوثکم هسی=-=
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۰۳ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

:")))))

*-*

نه نمی دونم خوبم یا نه🙂😂💔

بیام بزنمت بفهمی؟! ') 💖🔪

اوهوم :>

عزیزی") 💖

عه که اینطور😂

اره خدایی خیلی دیر شناختمت :"))

 

 

@ریتااااا

چرا مجبورم نکردی پونیو و کوین رو زودتر برم بشناسم TT

هقققققققققققق منمممممممم 🤧🤧🤧
فدآی سرررررررت یعد کنکورم باز میترکونیم... 8 ماه موند جاست") 💔

#هیونگیییییییی
جرممممممممم 😂😂😂😂😂

آهنگام خارجیه

دیگه خیلی پیشرفته شه اسپانیایه

عب ندرع؟

من 80 درصد خارجی گوش میدم")
بفرررررررس") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۰۷ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

بیخود کرد:(

میشم

هقققققققققققق حق داشت💔
شدی حتمن بیا بغلم💙
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۰۷ • 𝐉𝐈𝐖𝐎𝐎 • پشمک با سس کچاب

هاایی:>

اهوم تو خوبی؟@-@

اوهوم ج من شد؟! ")
پیس پیس بیا خ*-*
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۰۹ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

عههه مامانیییی تو دیگه چرا؟ به بچت میگی وحشی؟ اخه من کجام وحشیه؟

نیما میگه توله سگ وحشی ام:|💔

ولی چشام سگ داره من ک میدونم واسه چشام بم میگه توله سگ😔* امیدوار کردن خودم مثلا الکی=-=

هر مادری بیشتر وجهه وحشیگری بچشو دیده😂😂😂😂💔
خوب میگ=-=
جووووووووون جز سگ چی داره؟! ") 

شوکو

الان آشنا شدی دیگ:/

#شوکوییم
قانع کننده بود *-*

ریتا

ولی خا خیلی تایم از دست دادم :/

#هیونگیی
راس میگ=-=

لونام اونیییی

خوبی؟ 

میصتتتت

وااااااااای گااااااااااااد جررررررررررررررررررررررررررم بازمممم😂😂😂😂😂
شت شت شتتتتتتتتتتتتتت آقا من چیکار کنم هیچیت معلوم نبود😂😂💔💔
💔
هقققققققققققق من بیشترررررررر 🤧💔
خوبی لونای من؟ 

بعدش کنکور منه اومااا TT

اهل کجایی؟ 🤧🤧🤧
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۱۴ fafa_JEON AYAN (سولمیت سانا)(لی‌لی عشق منه)(نادی نفس منه)

اوخی...بوس بهش که 

عشقمه💙

خوبم تو خوبی؟خانوادگی همتون اوکیین؟

تو عشقیییییی💙💙💙
فدات خداروشکر... خوب بمونی")... آره همه خوبن متاسفانه 😂💔
چخبرا اونیم چیکار میکنی؟ 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۱۵ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

میخوای حرف بزنیم راجبش مامانبزرگ؟

تا اون موقع نمت بیام؟:(

مامانبزرگ برو کامنتای وب کوین رو چک کن یکم حال و هوات عوض شه

ن اتفاقن بیخیش جاست فدای تو بشمممممممم 💙💙💙💙
چرااااااا حتمن بیاااااا:(
جررررررر اونو ک همیشه چک میکنم... کامنتاش سمهههه سممممم😂😂😂😂😂
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۲۱ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

دیووووثثث به جای اینکه طرفمو بگیریییییی😐😹

من نم چجو نیما منو تحمل میکنه بدبخت:/

عاه..درخشش دارند چشمانم..😹😹😹😹😹😹 پارههههه

خودت میگی دیووووث پ چ انتظاری داری؟! 😂😂😂
(انگار اصلنم ننه ش نیستم و نمیدونم خودش خوشش میاد بهش میگ وحشی)
همونطور ک من 16 سال خون جگر خوردم😂😂😂
گااااااااااااد جرررررررررررررررررررررررررر 😂😂😂

نصف ایرانو دور زدم😂

نه زر میزنم کلا سه تا شهر زندگی کردم ولی همونم زیاده :"

جووووووووون به به... الان کجایی؟! ") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۲۳ fafa_JEON AYAN (سولمیت سانا)(لی‌لی عشق منه)(نادی نفس منه)

تو عشق تری 💜

نشی...عه خداروشکر پس چرا میگی متاسفانه؟🔪

هیچی فعلا

ن ب عشقی تو💙
چون میخاستم ب بهانه کرونا از زیر درس فرار کنم خیر سرمممم😂💔
اونیم... بیا خ
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۲۵ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

باوشه*-* خدانکنه

بخلللللللللللل@-@

اخر از دست من دغ میکنه:"|

بووووووووووووووووووووس بهت 😍💖
بخلللللللللللل 🤧🤧🤧💖
جررررررر اگ هنو من از دستش زندم اونم میتونه زنده بمونه تیک ایت ایزی😂

الان تهرانم :")

پس انشالله تهران قبول میشم میام پیشت ")
همونطور ک ب فندوقم گفتم... میام میشم معلم خصوصی زیستت") 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۲۶ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

حلزپتزبخچزچزهجچخل خیلی خریییی😹💔

(من اصلنم خوشم نمیاد...نچچچ..🚶🏻‍♀️)

ماما داری زیاده روی میکنی:| طرف دومادتو میگیری؟:| قهرم:|

چشای نیما به طرز فاکینگی قشنگن..

مایل به دوخته شدن!؟😔😹

لطف داری😂😂😂😂😂
(آره اصلنننننن... منم ننه تو نیستم... توهم عاشق نیما نیسی... هممون تو کره ایم... منم لیلا فروهر اصلن)
ندیدمش")
ن مرسی فدات😂😂😂😂
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۲۹ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

اره بیا لطفا*-*

کجا:"

ای جاننن انشالله چرا که نههه :")

عه برم تغییر رشته بدم؟:")

عه تجربی نیسی؟! 
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۳۰ 𝓓𝓪𝓻𝓴 𝓑𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂

بوس@-@

بخلللللللللللللللللل*-*

مله ملهXD

😂😂😂😂💖
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۲:۳۲ 𝑩𝒂𝒅 𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒆𝒔𝒔

انقد حرصم ندهههههههه

(گمشین جفتتونننننن)

جر

جررررررررر 😂😂😂

هیخخخخ زهرامممم اونی ک کلی بوست میکرددد

جیخخ

وای دلم برات ی زرهههه شوده بوددددد

بوسسسس×82734595959587372736

عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر زهراییممممم خوبییییییییی؟
منم دلتنگت بودم ک")
لینلینعطحعسخغسخغسخغسخغفهفقهفشخغس💖💖💖💖💖

کککک اونیی ایندفعه تقصیر خودم بود حرص نخورر

من بیشترررررررررررررررر 

خوبم اونییی خودت خوبییی؟ 

چرا وب نداری لونام؟! 

من هیچی نمیگم

 

بیا بخلم فقط اونی

هقققققققققققق هلیییییمممممم بخل بخلللللللللللل 😭😭😭💖

دیر اومدم؟ T-T

متاسفانه 💔
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۵:۲۸ 𝓼𝓮𝓵𝓮𝓷𝓮 𝓬𝓱𝓪𝓷 ッ

مشتاقانه منتظر دیدن قالب جدیدتونم خانوم فروهر^^

کوووووفت =-=
پنجشنبه ۲۲ مهر ۰۰ , ۱۵:۳۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

به به لیلا بانو پست گذاشتن کامنتاشونم بازه"-"

صبرم داره تموم میشه کی قالبو جوری که میخوام میکنی بچ؟ 

زدی دیه عوضی رابیش=-=

اونیااا

جونمممم") 

بیصبرانه منتظر کنسرت جدیدتون با قالب و تم نیو هستیم لیدی فروهر:]

اوووف پرو:) 
شنبه ۲۴ مهر ۰۰ , ۲۰:۳۴ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

میخواستی بیای بزنیم که بفهمم حالم خوبه یا نه:"

آها... حالا چی؟! میدونی خوبی یا ن؟! =-=🔪🔪🔪🔪
شنبه ۲۴ مهر ۰۰ , ۲۰:۴۵ (دونسنگ پشمکی🍭) SunBin 💫🍀

نه نمیدونمD:

=-=🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ღ✧༻𝓢𝓱𝓲𝓷𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮༻✧ღ

محفل لیلا فروهر سکسی و شرکا 🚬

اینجا لیلا فروهر سکسی بیان می‌نویسد~

به محفل شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر (که نیومد شریک بشه بی‌ناموس) خوش اومدین "-"\
یادتون نره حتما شلوار کردی بپوشین بیاین تو "-"
اگرم ندارین دم در غرفه فروش داریم از اونجا بخرید :>
یکی بخر دوتا ببر D:
زندان دوز اصل :>
اگه به سن قانونی رسیدین ته راهرو سمت چپ، با قلیون، زهرماری و مشتقات آماده پذیرایی از شما هستیم "-"\
اگه به سن قانونی نرسیدیدم اشکالی نداره *-*
#نه_به_تبعیض_علیه_کودکان!
کنسرت های لیلا بانو ته همون راهرو سمت راست برگذار میشه"-"\
با استریپ دنس به عنوان اشانتیون D:
فقط پول بلیط یادتون نره لیلا جان مجبور نشه شام تخم مرغ آب‌پز بخوره:")


توجه!!
لطفا قبل از ورود به وب از شل نبودن کش شلوار خود اطمینان حاصل فرمایید
با متخلفین به شدت برخورد میشه!
با تشکر.
مدیریت انجمن شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر بی‌ناموس.
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan