وااااای جرررررررررررررررررررررررررر اینو از دست ندین😂😂😂😂😂

فاااااااااااااااااااااااک جرررررررررررررررررررررررررر وایسین اول کمی بخندم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

عاااااااااااالی بووووووووووووود 😂😂😂😂😂

الان میگم چیشده😂😂😂😂😂😂

منو دوستم الما... ک مطمئن همه میشناسین دیه... همون Elosh...امروز از ساعت 3 و نیم تا 5 کلاس فیزیک داشتیم... از ساعت 6 و نیم تا 8 ریاضی...

این کلاسا جفتشونم تو آموزشگاه قلم چی بودن ک روب روی آموزش و پرورش شهر ماست...

بعد آقا ما کلاس فیزیکو رفتیم داشتیم میرفتیم ک الما گوشیشو چک کرد دید معلم ریاضیمون پیام داده امروز کلاس تشکیل نمیشه...

درکمال ناباروری الما گف:هووووف خوشحال شدم امروز میتونم درس بخونم و ب برنامم برسم...

در اون لحظه چشای ستاره ای مانیا رو مشاهده میکنین... با لبخند بسی شیطانی")

من:الما...") 

الما:عمرااااااا هررررکاری میخای بکنی عمراااااا!!!... مانیا من میخام درس بخونم!!!!

من:... الما")

الما:بنال=-=

من: تو گفتی امروز نت داری ن؟!")... مامان و بابامونم ک نمیدونن کلاس تشکیل نمیشه")... بیا ما بیام کمی میخندیم نت گردی میکنیم کی ب کیه؟! سر وقتم بابام میاد دنبالمون!")

فک میکنین الما قبول کرد؟!.. ابدااا!!!!!!... خودمو جررررررر دادم آخرش کلن ایگنورم کرد ولی خب...")

کلن این الما دختر خیییییییییییلییییییییییییی خوبیه... بچه ی ایده آل مامان باباهاس... منم کابوس هر مامان بایاییم😂😂😂😂💔

آقا چشمتون روز بد نبینه... 

ما ساعت 6 و نیم دوبارع برگشتیم. دیدیم در بازه هیشکی بجز سرایدار نیس!

آروم یواشکی رفتیم تو یکی از کلاسای ته ته ته سالن... کل مدت الما پوکر نگام میکرد من گوشیشو گرفتم(اثر انگشت خودمو با پررویی ثبت کردم😂😂😂)

و قالب سممو نشونش دادم... کلیییییییییی خندید یخش باز شد... نشسته بودیم آهنگای چندتا از پستارو گوش میکردیم... دقیقا ساعت 7 بود و داشتیم آهنگی ک کوین پست کرده بود گوش میدادیم.. الما با خنده گف :فک کن ندونن ما اینجاییم درو قفل کنن برن😂

منم با خنده گفتم ن بابااا... پاشدم درو باز کنم و نشونش بدم ک هنوز هستن دیدیم کلللللل سالن و آموزشگاه تاریکه!!!!!!!!!!!!

رفته بودننننننننننننننن!!!

من:ا.. الما.. هیکش نیس... رفتن!

الما ک محو آهنگ بود: چرت نگو دیه ایسگاهات ج نمیده!

بعد ی نگا ب منی ک رنگم پرید انداخت و اون ک شدیییییییید استرسیه بدنش یخ کرد... لکنت گرف نمیدونست چیکار کنه...

هعی میگف چ غلطی کنیممممم... انقد فوشم داد انقد فوشم داد انقد فوشم داااااد...

منم فقط میخندیدم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

میگفتم پنجره بازه از پنجره میپریم😂😂😂

میگفت خره دو طبقههههه؟!!!! تو پا داری اصلن؟!!!! چلاااق!!!!

جررررررر فلش گوشیو روشن کردیم دیدیم خداروشکررررررررر دره ی طرفه بوده یعنی از بیرون باز نمیشه ولی از تو میشه!

همونجا پشت در وقتی فهمیدیم یهو نفس راحت کشیدیم و نشستیم کمی آروم شیم...

درو باز کردیم دیدیم یکی جیغ زد از بیرون😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

نگو یکی میخاسته بیاد قلم چی برگه آزمونو ببره دیده در بستس خاسته بره ما درو باز کردیم... فک کنین تاریک یهو در باز شه فلش گوشی بخوره تو صورتت😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

اون جیغ زد الما جیغ زد من غش کرده بودم از خنده😂😂😂😂😂😂

خداروشکر از هم مدرسه ای هامون بود... گف شما اینجا چ غلطی میکنین؟

الما گف هیچی یکیمون مغز خر خورده اونیکیم انقد خر بوده بهش ن نتونس بگه!!!

یهو الما یادش افتاد ک بنا ب دلایلی باید کف دست منو نگا میکرد ک من نمیزاشتم... تو اون تاریکی بدو بدو داشتیم جیغ میزدیم با باسن افتادم زمین😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

الما گف مانیا ب مامانت زنگ بزن بگو ک آقا زنگ زده گفته کلاس تشکیل نمیشه...

منم دیدم خیلی دیه ریسکی میشه زنگ زدم... بعدش اومدیم بیرون خاستیم درو ببندیم دیدیم بسته نمیشه:"💔

کلید میخاس باید قفل میکردی... ما 3 تا دختر.... اصلن ی وضعی بود... من گفتم آقا کی کی بود کی کی بود ما نبودیم:"... بیایین بریممممممم...

مغازه داره ولی مارو دید...

تا آخر شریک جرم شدیم:"

دیه نمد چی میشه در آموزشگاه باز مونده :"

الما میخاد ب دوستای مجازیش بگ ب سرایداره زنگ بزنن بگن ک در آموزشگاه بازع :"

میدونین آموزشگاه همیشه تا 10 باز بوداااااا... از شانس منهههههههههههه

المام میگف... میگف باز شانس تو گند زد ب همه چی=-=

الما میگف میترسم صب پاشیم بگن تو آموزشگاه قتل رخ داد😂😂😂😂😂

اولین مضنون ماییم:"

خلاصه... اینکه... بچه دار شدین مواظب باشین دوستی مث من گیرش نیاد الما شب خابش نمیبره😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💔

۱۲ موافق

عجب شب پراسترسی رو گذروندین0-0

وااااای نگووووووو داشتیم میمیردیم... من اصلن استرسی نیسم ولی این ی جیز دیه بود... الما میگف خودم میکشمت همونجا دنیا از دستت راحت میشه😂😂😂😂😂😂

عه عه فرست!

جووووووووون فرست") 

سکند و ثردم مال خودمه!

جررررررررر همه رو درو کردی 😂😂😂😂💖

بچ تو الان پا به ماهی نمیگی هلوی عمه یه طوریش میشه؟")

دیگه نبینم ازین کارا کنیا...بعد زایمانت هر غلطی خواستی بکن ولی الان نه!

وااااای... دوستم قرار بود بره آمارمو ب اهم... بله ب همون کس... بده... امشب من قراره جر بخورم ")

یاااااااا من چ بدونم میخان زود ببندن؟! 😭😭😭

واییی جهرررررررررررررررررر

خیییییییییییلییییییییییییی خوب بود😂😂😂😂😂😂💔

*این وی که از صب تو گفتینوش داره بز میچرونه*

بخدا امت داشتم بعدش مامانم اینا اومدن🤧🤧🤧🤧🤧🤧

فردا صب باز مزاحم میشم")
آه تو بود منو گرف اصلن") 

جرررررر پارهههه😂😂😂😂

خیلی پاره کنندس😂😂😂😂💔

وای هرچی فکر میکنم من واقعا بچه گم شدتمXDD

ولی از این کارا نکن اون بدبختو سکته قلبی و مغزی دادیXDD

 

جووووووووون ب مامانت کشیدی؟! 😂😂😂😂😂😂😂

الما میگف ما دیه بست فرند نیسیم... رسما شریک جرمیم!!!!!
اون بیچاره رو من خ وقته سکته دادم... میگف ادامه رابطه دوسی با تو حرامه اصن😂😂😂😂😂

جررررممم 😂😂😂😂 واهاایییی خاله میتونم با افتخار بگم به خودت رفتم؟ 😂😂😂

به بهههههه میبینم ژنم باز اصل دراومده ب همه دادم😂😂😂😂😂😂

جووووووووون شما باید تو واقعیت با من میبودین").. اینجا کسی پایه نیس🤧💔

واییییی جررررر😭😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💔🤏🔫

جووووووووون تفنگ😂😂😂😂😂😂

همش تقصیر رولای سلینه... خون اکشن منو بالا برده😂😂😂😂😂

وای جررررررر بدبخت الما 😂

میگ ببینم اون روزیو ک از دست تو راحت شدم😂😂😂

من میگفتم الما حالا بزا بمونیم... میگف زنگ میزنی یا پیاده برم؟ 😂😂😂

واییییی چه موقعیت کراشییییییییی😂😂😂😂

دلم خواستتت😂

من وقتی خوردم با باسن زمین همونجا از خنده دراز کشیدم اصلن خ خوب بود😂😂😂😂😂😂

تو با من دوس شو... زندگیت اکشن میشه نگران نباش😂😂😂
باهم یبار میریم دزدی عشق اوما") 

من یه بار با یه ادم غریبه تو کتابخونه گیر افتادم.

مسئوله رفته بود و درو قفل کرده بود..

لونروز از شانس دوستامم زوذ رفته بودن

اولش یه ذره باخ دادیم ولی بعد زنگ زدیم کتابخونه ی مرکزی اون زنگ زد واحد اون کتابخونه و در نهایت یکی اوند و باز کرد.

ولی توی این یه ساعت حتی رفتیم پایین توی بخش مدیریت فوضولی😂😂😂

تازه همه جام تاریک بود و یارو برق رو قطع کرده بود و کلید فیوز رو هم برده بود...

 

واااااای جررررررررر 😂😂😂😂😂😂😂

آخه شهر ما کوچیکه همه رنگ شورت همدیگه رم میدونن 
بعد ما کرو هیشکی نمیدونس ک اونجاییم مامانمون اینام فک میکردن کلاسیم😂😂😂💔
یکی میومد مارو میدزدیمم هیشکی نمیفهمید 😂😂😂😂💔

جررررر

تو از اوما یاد نگیر😂💔

😔 خودم اگر بودم باهات همراهی میکردم

هقققققققققققق ی روز باهم هر غلطی میکنیم") 

کشیدم اونم شدییییییییدXD

شتتتتت

دلم براش سوختXDD

به به اگ منو زدن کشتن تو رصالتمو ادامه بده😂😂😂😂

اون هم مدرسه ایه میگف مانیا تو ی چیزی الما تو چرا؟!
الما جوش آوردددداااا😂😂😂😂😂😂😂

اونی وبت XD

وای پارهم ..

احوال لیلای من چطوره¿

درسام -

گااااااااااااد درساااااا تو دیگه نههههههههه 😭😭😭😭😭😭

وای من جرممممممممم قشنگ الما رو درک میکنم منم قبلا همچین دوستی عین تو داشتم اصن بساطی بود😂

گااااااااااااد خو همراهی کنین دیههههههههههه ی ریز میشینین فوش میدین ب کسایی مث من😂😂😂😂😂😂💔

الما ک نگو... از دستم دیوونه شده ب رسمیت😂💔

ای وای وبت چرا اینجوری شدههههه xDDDD

کمکککک 😂😂😂

هقققققققققققق روژی نگو نگو ک دلم خونهههه 😭😭😭😭😭

باشه😂🍜 تا منو داری غم نداری😂🍜

یاا بچم 😂 نزد لهت کنه؟😂😂

شتتتتتتتتتتتتتت من تازه یادم افتاد باهات قهر بودم بچچچچچچ 😂😂😂😂😂😂😂😂💔

هعی براش قلب نشون میدادم فاک نشون میداد😂😂😂😂
میگم دیه کل سالنو بدو بدو کردیم ک افتادم😂💔

بیچاره الما جونممممم اون عنترم ب لطفش شبا ما تا یازده و نیم تنها بیرون ول بودیم هر هفته هم میرفتیم انواع کافه و رستوران دیگه شناخته شده بودیم😂

به به چ زود جونممم شد😂😂😂....

ن دیه خو منه بی نوا رو عین راپونزل تو قلعه نگه میدارن منم فرصت گیرم اومدنی اینجوری نمیکردم😂😂😂😂💔

خ عالیه اصن ..

ریتاعم اقای صدا ابی ("

لامصب خ سمع و بش میاد ن¿

جررررررررر دست گل هیونه 😂😂😂💔

قهر کنی قهر میکنم=---= چرا همه امروز به من میگن بچ😂🍜

حق داشته😂🍜

اخی نازی نازی:>>😂

ساکت‌ تو الان حق قهر کردن نداری=-=🔪🔪🔪.. چون بچیییی بچچچچ=-=

یاااا تو دیه حقو ب من بدهههه😂😂😂💔

بله الما جونممممم 😂

 

میشی مانپونزل😂

 

نه ما قبلانا ازاد و رها بودیم همه جا میگشتیم منتها اون ینمه بی جنبه بود ب لطفش توبیخ میشدیم😂

الما کجایی ببینی چقدر خاطرخاه پیدا کردی😂😂😂

میترسم بهش زنگ بزنم 😂💔
گف خیر سرم میخاستم درس بخونمممم😂😂😂😂😂💔


من تاحالا یبارم با دوستام کافی شاپ نرفتیم")
یبار امسال مامانم منو الما و خاهرمو بعد امتحانا برد کافی شاپ") 

به به..

شت.... سنیورممممم خوبی؟! ")... خوش اومدی") 💔

چرا دارم..قهرمممم=-= یااا من کجام بچ عه؟:>

نمخ😂🍜

نوووچ بعد پستت هرگونه حقی از تو صلب شده=-=... درسته تو بچ نیسی بچ بودن یعنی تو... یونو مصدریه=-=🔪🔪🔪

یااااااا😂💔

بچ تو الان پا به ماهی نمیگی هلوی عمه یه طوریش میشه؟")

دیگه نبینم ازین کارا کنیا...بعد زایمانت هر غلطی خواستی بکن ولی الان نه!

 

سلین لاو..مرسی ازت:)

یااااااااا هیکشی هیچیش نشددددددد


#سلیننننننننن

بالاخره میریییی 

 

باید از خدا ممنون باشم مامانم اصن اهل بیرون اومدن نبوده؟😂

 

بزار بچه درس بخونه اذیتش نکن 😂

 

 

#اپا 

 

گادددد چ پروفیییییی 

ایشالا😭😭😭💖


مامانمو خودشو جر میده بیا بریم من نمیرم😂😂😂💔

ن خب آخه کرم ریزی نمک زندگیه")

#سنیور
نگو نگو من دیه زنده نیسم.......") 

#بیبی گرل

قابلتو نداره..یونو..جاست فور یوعه:)

#پانم

=-=

#بابایی

 

بروووو کامنتا خصوصی وبتتتت=-=

#بابایششش

کلن خستس") 

بابا من محض راضی خدا یه گوهی خوردم یه پستی گزاشتم اصن ندیدش بگیر اون لعنتیو اه-_- دیوانه شدممم =-=

یایایا به من میگی بچ؟ باشه باشه دارم برات اوما"-" ارمان های دونسنگی رو روت اجرا میکنم=-=

*لبخند تهیونگی* میدونم خ گلم*-*

خو دیه خودت میگی گوه خوردی=-=... میخایم از جان و دل ب گوه خوردن بیوفتی تا دیه از این گوها نخوری=-=... 🔪🔪🔪🔪🔪

یااااااا آرمان های دونسنگی ماده فروختن اونی؟ 😂😂😂
جفتتونم بچم. شدین دیه اونی نیسم ک😂😂😂💔
*لبخند ملیییح بکهیونی* ب اومات کشیدی:) 

فاک نه من برعکس با خواجه حافظ شیرازیم میرفتم اما اون نه😂

 

#اپا 

 

یونو چقدددددد ذوق مرگ شدممممم؟*-*

جررررررررر ما چیمون شبیه همه آخه؟ 😂😂😂💔


#آپاشT^T

#سبا

با اینکه مخاطبتو نمیشناسم ولی راس میگه..بعد اون پست تو دیگه حق هیچ گونه اعتراضی نداری:[]

خنده های تهیونگی هم فقط مال منن:[]

 

#جیوو

بله چشم:"

گااااااااااااد منو ایگنور نکننننننن من چ بدونم از شانس گوهم قراره آموزشگاهو ببندن آخه😭😭😭😭😭😭


#فندوق😭

#جیوولی😭

#بیبی گرل

ای جان تو فقط ذوق کن اپا برات بمیره:)

#بیبی گررررررلش=-=

خدا نکنه=-=

بابایی

•-•

#باباییش

ما دقیقاااااا هیچ کوفتیمون شبیه هم نیست 😂 

 

اصلنم حسودیم نشد بقیه بگه هات شبیهتن😂

 

 

#اپا 

نه اپا نمیر روز جمعه برنامه ها داریم نیازه باشی😂

جررررررررر همینش جذابه😂😂😂😂😂

موقع تو ژنای بابات بیشتر تاثیر گذاشتن تا من😂💔

هر بچه ای عزیزه") 💖

#آپاااااش
جمعه؟! چ برنامه ای؟! 

#جیوو

جوابام سیو نمیشن")

چیکار کنم الان؟XD

#جیوولی

ب درد من دچار شدی") 

#بیبی گرل

جمعه چخبره به سلامتی؟

#بیبی گررررررلش

راس میگ:"


سنیور کمی دیه ایگنور کنی میزنم زیر گریه هاااا🤧🤧🤧🤧🤧

#اپای عزیززززز 

 

جمعه میخوام انیتای عوضیو ادب کنم 😂

#آپای عزییییزشششش


یااااا آنیمو چیکار دارینننن؟! 🔪🔪🔪

چرا جیوو هم بچه ی منه هم بچه ی کوین؟:/

بعد منو کوین داداشیم:/

بعد همزمان داییه بچشم:")

این زندگی دیگه جای موندن نی:/

تو بابای جیوو هم هسی فاااااااک راس میگییی:"

جررررررر 😂😂😂😂😂😂
نسبتای سمی بیان😂😂😂😂
نکنه تو کش مکش اینکه کی تاپه زدین حامله کردین از اسپرم جفتتونم هس😂😂😂😂💔

وای حق داشتی بخدا😂

اوما مگه دوست نیستیم:")

نشع۶چثش۵جشعجپشهپشعشهپاپشاپشاپشسعمشعمشعجعشمشبجعجش پایتممممم

اصن فکر دزدی با اوما پونیو....

سعپعمششلممشعپشععپشعپشپعشپهش میخوامممممممم TT

جررررررررر 😂😂😂😂😂

ن.. تو دوست من نیسی ک شوکولی عشق مامانی") 💖
عحیحعیعیحعیحعیحعیحعینعینعیخعیخعسخغسخغغنجج َخغیخغسخغسخعس
هقققققققققققق عالی میشهههههههه") 😍😍😍😍

اومااااا یبار دیگه بچه هاتو اسم میبری؟TT

چشمممممممممم

تو... پان... فندوق... آنیما... پری ناز... روژی

جرررررر اونیییییی XDDDDDD

میبینی اونی ی هفتس داره جرتون میده هعی😂😂😂😂😂

الان کاملا از جون دل به گوه خوردن افتادم بخدا-_- بکشین بیرون بابا از پست من اه:| من اگه بخوام برم که مثل یه کلاغ جار نمیزنم کلمو میندازم پایین میرم گم و گور میشم -_- با اعصاب نداشتم بازی نکنید پلیز مرسی اه بای

با اجازه بزگترا بعلهههههه😂🍜

مهم اینه تو هنوز اونی مارشمالوی له شده منی پس میتونم ارمان های دونسنگی رو روت پیاده کنم..خیلی دوست نداری میتونم ارمان های فندوقی رو روت پیاده کنم  هوم؟:)😂🍜

*پوکر یونگی* سقف ریختا._. یونو؟

 

#کوین(سینیور دوست XD)

چراا این سهم منه مال منههه مال خودمههههXD*با لحن جین خوانده شود*

برو بابا مال همه است=-=

خب خداروشکر 😂😂😂😂... مگ توش بودیم؟! :".. چرا حجمه درس میکنی؟! :"

ن دیههههههههههه باز داری گوه خوردی میکنیییییییییی تو هیچحا نمیری=-=🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪🔪
جررررررر 😂😂😂😂
ن مرسی هیچی روم پیدا نکن ب اندازه کافی حرص خوردم😂😂😂💔

#سنیور... ن دیه این سنیوره ن سینیور

#ریتا

بیان دیگه واقا داره میرینه به همه اعتقاداتمون"-"

 

#شوکو..مای..چایلد؟:>

عزیزم انقد تشویقش نکن:)

#هیونگیییییییی

جرممممممممم 

#شوکولی اوماش
گااااااااااااد =-=

اره ب اپام تا حدی رفتم حداقلش 😂

 

 

بله بایدم عزیز باشه نباشه ک....😂

 

 

جمعه  انیتا ب فنا خواهد رفت😂

 

#اپا ریتا 

 

منم فرزند مشترکتونمT_T 

میگم دیه😂😂😂😂


پااااااااااان =-=🔪

مگ اونیش مرده ک بزاره؟!!! *^*

#هیونگی
ودففففففففف؟!!!! 

#بیبی گرل

اوه..آنیتا؟فور وات ریزن؟؟؟؟؟؟

#بیبی گررررررلش =-=سنیوووووووووووور :(

#سبا

متاسفم از این به بعد روی پستایی که میذاری بیشتر دقت کن"-"

حالا بغل؟*-*

#فندوووق =-=

#پانی

وایسا ببینم..درست دیدم..با حافظ میخوای بری بیرون؟=--=

بچ تو فقط با اشرف جون و سعدی میت بری بیرونXDDD

#پان

جررررررر 😂😂😂😂😂😂

@کوین

یس آپا بچتم :")

 

چرا تشویق نکنم؟TT

خیلی هیجان داره گههه TT

#آپاااااش


هقققققققققققق یکی پیدا شد منو بفهمهههه🤧🤧🤧🤧
تو بچه منییییییییییییییییییییی 😭😭😭😭😭💖

بابا

بیا خصوصیم

دقیقا مشخص کن کدوم بابا؟ 😂😂😂😂

#اپا 

 

بدلیل خیانتتتتت اون عوضی ی خیانتکاره ک قلب مرا شکاندهT_T 

 

#سبا پاستیلی در مزرعه 

 

بیب ببندددددد من با حافظ بیبیم میرم😂 

این بازی کثیف وارد اینجاعم شد😂

#آپاااااش

قضیه چیه؟! *-*


#فندوق
قضیه این چیه؟! *-*

ولی بازم اومای من رفیقمه TT💙

صفحجشعشهچهشچچهسسسهپشهپشهچ

ذوقیدم هیییییییییق یپپسععمشعپششهچشهچهچش

 

عه بینشون فقط روژی رو نمیشناسم *-*

عشق منی تووووووووو اوما فدات شه🤧🤧🤧🤧💖

جالبنلطتعسخغسخعسنعسنعسنعسنعسحعس
فدااااای ذوقت😭😭😭😭😭💙

رژی همون بیتربری

#کوین

نمخ دقت نمیکنم =-= ایح

بغل؟..راجبش فکر میکنم=-=

#کوین

آفریییییین بگو تا دس از ایگنور کردن مامانم برنداشی بغل نمیکنم=-=

#پانی

کتک میخوای عزیزم؟:)

#پان

چیشده آنیم بگو من پشتتم*-*

و هنوزم ادامه خواهد داشت 

چون هنوز سه تا ج مونده XDDDD

کوووووفت هقققققققققققق یادم ننداز 😭😭😭😭😭

#انیتا بیبی 

 

نه عزیزممم اصن تو دلت نمیاد منو بزنیXD

#آنی

یاااااا جریان چیه؟! 

فک کنم بیان از بس دیده من ج نمیدم خودش خود به خود قابلیتشو برام پسیو کردهXDDDDDDDDD

تو ب من ج بدهههههههههههه😭😭😭😭

آقا من از این تریبون تکذیب میکنم:/

کوین:/

اسپرمامون پاشیده تو هم

استپ آقا:/

فلش بک میخوام:/

پانم محصول مشترکه:/

آخههههههههههه لعنتیییییییییییی

شوکو داداش منهههههههههههههههههههه

چطوررررررررری بچتونهههههههههههههههههههههه؟

وااااااااااای جررررررررررررررررررررررررررم😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

محصول مشترک😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
تحت لیسانس پونیو😂😂😂😂😂😂

#پانی 

اتفاقا واسه تو خیلیم دلم میادXDD

#پان

اره توش بودین ..از ..استغفرالله-_-

این بازی کثیف ک من هیچجا نمیرمو شروع نکن خب؟

 

چه فرقی داره ._. سینیور قشنگ تره=-=

 

#بیبی هانی لاوم=-=

گمشووو حافظ ماینههه

همش زیر سرتوعه=-= 

خودت تمومش کن پس=-=


نووووووچ سنیوووووووووووور قشنگه=-=

#پان؟ 😂😂😂

#پان

چخبره اینجا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خیانت؟

کی به کی؟

گاد..

 

#سبا

بیب خشن شدی؟!

#پان

یکی ب منم بگههههه


#فندوق
ب اوماش رفته") 

#انیتا بیبی 

 

نه لاو دلت نمیاد اگرم دلت بیاد اپا و اومام هستن شتکت میکنن*-*

#پان

شما برو بغل آپاااای عزییییییزت*-*

آنییییییییی بیا پیشم *-*

#ریتا

لعنت بهتXDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

#هیونگ

پارممممممم 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

#پانی 

وات؟

اولا که اپات با من کاری نداره*-*

دوما اوماتم باهام کاری نداره*-*

سوما همه میدونن خودت کرم داری و من بچه بسیار آرومی هستم•-•

چهارما بیا خصوصیم جوابمو ندادیXDD

#پان

بگین چیشدهههههه😭😭😭😭

#پان و آنیتا

عزیزان من..نمت تکذیب کنم که آنیتا خوب آسفالت کرد:>

#پان و آنی

شمایی که هی میگی توجه کنم..بله لیدی؟کاری داشتین؟

سنیورمممم نکننننن:(

#کوین

حالا که آسفالت کردم چی میدی بهم؟*-*

#سنیور

توهم فقط باج بگیر😂😂😂

کوین

ناموصا داداش تولید داخلی زدیم هلو:")

 

پونو

خار لیسانس فقط:/

#سنیور

انقد هلو هلو نکنین عههههه n تا میوه هس=-=

#من*-*
جررررررر خودمم پاره شدم😂😂😂😂😂😂

من تمومش کردم دیگههههههههههه=-= ایششش

 

نخیرم سینیوررررررررررررر قشنگه-_- 

 

باز چیکار کردی داره اینگورت میکنه؟*-*

 

#کوین

برای بار میلیاردیم ..

من خشن بودم=-=

 

باااااااااااشههههههههه=-=


سنیوووووووووووور منهههههههههههه تو اصلن نگو=-=

یعنی چی ک باز چیکار کردم؟ مگ. من کاریم میکنم؟! 😭😭😭
نمیدونم... فک کنم عصبانی شده:(

#سنیور 

#آنیتا

بیا وات:>

اونی که دوسش داریو بهت میدم چطوره؟هوم؟

#آنی

=-----------=

#ریتا

محصول مشترک جاست ویث یو خوبه یونو؟

 

#سبا

آیگو بیب..نظرت راجب تایمایی که خ کیوت میشدی برام چیه؟:)

#هیونگی

همدیگه رو حامله میکنین؟!

#فندوق
گااااااااااااد نگو پیشش کیوت میشدییی توهم =-=

#مانیا

کار من باج گرفتنه اصلاXDDشده شغل دوممXDD

 

#کوین

توهم خوب میدونی من چیو دوس دارم:)

اومدمممممم^0^

#من*-*

جررررررر خداروشکر از من نمیگیری😂😂😂😂😂

#سنیور
یایایااااا کجاااااااااا؟!!! 

کوین

اووووووووووووف اصن لاهنتی

جاست ویث یو

کی بریم تو کار خط تولید؟

#سنیور

جاست فاااااااااااااااااااااااک ") 

#آنیتا

آدم از علایق کسی که دوسش داره خبر داره دیگه:)

 

#ریتا

جوووووووون تو تایم بده من پایه م:>

#آنی

الان... گااااااااااااد =-=

#هیونگ
بزنش اینو=-=

پونو

ما خودمون حامله کننده ایم

بعد بیایم همو حامله کنیم؟

جاست فاک

نو لیدی

پس کیو میخاین حامله کنین خط تولید راه بندازین؟! =-=

افریییییین بیو بهت جایزه بدم=---=

 

خو مگه من گفتم مال منه؟مال خودت 😂 ولی سینیور قشنگ تره=-=

 

میدونی اخه اکثر کرما از ظرف توعه0-0 😂🍜

خب ببین این یعنی کرم از خوده خودتهههه

 

#کوین

من؟کیوت؟ اونم برای تو؟گاااعد..اوکی اوکی شوخی خوبی بود 

بدهههههه*-*


خفه شووووووووووووو =-=

یاااااا منه مظلوم بی گناه؟! 🤧🤧🤧🤧💔

#سنیور 

گایز من گوشیو باید بدم میانه")

من دیه بابای... سنیور اگ دوس داری تو ج بده💜

#همه") 

کوین

تولید داخلی اووووووووووووف اصن:")

#سنیور

تولید داخلی یعنی از خونواده باشه؟ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

#مانی

میخوای از توهم بگیرم؟:)

راستیییی عنتر تو هنوز باج اون روز منو ندادی•-•یکی از اسکریناهم موند ندیدیشXD

یه قرار دونفره بود چی چیو کجا-.-XDD

جووووووووون تو ک امروز... بله:)

جررررررر دیدم دیدم😂😂😂😂😂
پ منننننننننن؟! =-=

#آلیا

خواستم بغلت کنم که..

یعنی جاست فاااااااااااااااااااااااک یو اوکی؟!

بعد از اینکه میرم یادش میوفته... گاد=-=

چه خوب که من همین الان نمت ج بدم:>

=-=

#انیتا بیبی 

 

دارم میرم شام بعدش خواهم امد عزیزمممم😂

 

پون و کوین:

 

بعدا بهتون میکم مفصل😂

وای جررررررررر ب من گفتی😂😂😂😂😂

دو تا دد با هم اسپرم افشانی میکنن نه اینکه همو حامله کنن :")

پ چجوری میخاین خط تولید راه بندازین دقیقا؟! ") 

چی بدم:")

 

نمخ خفه شم=-=

 

یکی تو مظلومی یکی من:|

 

درمورد کامنتت هم بایییییی باییییییییییییییییی*------*

چی چی بدی؟ ").... بعد کنکور من کم حافظه شدم") 💔


میشی=-=

صد در صد"))))) 

#کوین

اوه بله صد در صد:)


کوین پروفت...

#سنیور


اصلن... مرگگگ

#پان 

منتظر توضیحاتتمXDD 

بعدا کامنتارو نشونشون میدم میخونن..تو خودتو خسته نکن..باید انرژی داشته باشی واسه یکارایی بالاخره*-*

#پان 

حالا کدوم یکی ازینا قراره قسمته منه بدبخ شه ؟ xDDDD

از چیا؟ 😂😂😂😂

رو قالبت کراشم😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

وااااای فاااااااااااااااااااااااک تو دیه نههههههههه خدا منو هلو کن🤧🤧🤧🤧🤧🤧

وای قالب چه سمیه....واااای....واهااااای.

+

یاد یه فیلمی افتادم...جرررر

هیون خدا بگم چی نشی🤧🤧🤧🤧... قالبم... فاااااااااااااااااااااااک


چ فیلمی؟ 😭😭😭

چقدر بامزه 

زهرااااااااااییم کجایی تو؟! 

منم از این اتفاقا برام پیش اومده قبلا شبیه این اتقاق .. اوه اصلا یه خاطراتی دارم که نگم بهتره 😂😂😂

من خودم به شخصه کسی بودم که موقع کنسلی کلاسا همیشه میرفتم با دوستام بیرون (واقعا وجود یک دوست پایه این موقع ها لازمه) .. حالا چه خرید می رفتیم ، چه کافه ، چه همین جوری دور دور 😂😂 یادش بخیر واقعا ( منم اصلا ایده ال هیچ پدر و مادری نیستم 😂😂😂 خوب درکت میکنم )

جررررررررر ن بگو بگوووووووووو 😂😂😂😂

واقعن دوست پایه لازمه... نباشه هم ب زور من میکشونم... تا حالا دوست پایه نداشتم😂💔...
عررررر اونی خودمیییییییی")
جووووووووون اصلن ایده آل خونواده بودن تو خون من نیس😂😂😂💔

وای جرر بدبخ دوستت😂😂😂😂😂

دوستم از دستم دیوونه شده دیوونه😂😂😂😂😂

واییی اونی دیروز تو کلاس زبانم پرسیدن خواننده مورد علاقتون کیه 

بعد یکی از بچه ها گفت لیلا فروهر

و منی که یاد تو افتاده بودم پشت گوشی جرررر خوردممم XD

فاااااااااااااااااااااااک گمشووووووووووووو جررررررررر 😂😂😂😂😂😂😂😂

باید بکهیون گفتی من یادتون بیوفتم خدا.... ن اینکه لیلا فروهر 😭😭😭😭

عالی اصن😂😂😂

جات خالیی😂😂😂😂

واییی جررمممم خیلییی خوب بود 😂😂😂

منم میخواممم خیلی خوش میگذره این اتفاقا که میوفته 😭😂😂💔

همه پاره ایم اصلن😂😂😂😂😂😂😂

هقققققققققققق بیا پیش اونی زندگیت اکشن میشه🤧🤧🤧🤧

وای مان خیلی خری خب؟😂😂

من همینو برا نگین میفرستم

لطف داری 😂😂😂

بیا نگا همه دیه میشناسنت ب شهرت جهانی رسیدی😂😂😂

تو فضول نباش

ما میدونیم خودمون:/

هیووووووووووووووونگ=-=

لطف داری ولی من پوکر تر از این حرفا بودم😔😂

 

انی وی... تو همیشه پوکری") 

اتفاقا نگین می‌گفت منم اگه تو این موقعیت بودم پاره میشدم😐😂

منم داشتم حرص میخوردم که نگین اون یه ساعت از عمرمون بود که رفت..یه ساعتی که قرار نیست دیگه پسش بگیریم😐😭🧑‍🦯

دقیقا مودی ک من بودم... از خنده پاره میشدم 😂😂😂😂

ی ساعتی ک قرار نیس هیچوقت یادمون بره") 😂💙

جایزه چی بدمXD

 

نمشم=-=

 

:"||...

بوس*-*


موشی *-*

ازین اقایون شیک ^^

جووووووووون تو بگو... بخاطر عشق بودنت ما 3 تا میدیم رو دلت نمونه😂😂😂😂

من امروز چی؟..هوم؟:)

محض اطلاعت باید بگم تو هنوز باج های منو ندادی!به یدونه هم راضی نمیشم چیزایی که خودت گفتی و امضا کردی رو میدی بهم شوهر دزد بچ!!!!

یاااا دیروز که گفتم 8 ماه دیگه سه تایی چیکارا میکنیم میکنیم*^*

سه تایی تریسام بریم._.XD اهم..بشینیم ادامه تحصیل بدیم*-*

اوممم نمیدونم ک... میخای تو عمومی بگم؟! :)

یااااااااا باجاتو بعد زایمان باید بدم خب=-=😂💔
اونهمهههههههههههه... پولشم شوهرت میده؟! *-*
شوهر دزد جررررررررر 😂😂😂😂😂
عررررر عررررر عررررر تریسام ") 

جایی نیستم :/

کوفت... خوبی ؟=-=

اون عینکیه رو میخ ک شلوارش کرم عه و پشتش ی ساعت مثلثی هست 🥺

جرررررررررررررررررررررررررر سلیقت حرف نداره عشق مومونی😂😂😂💖

اون ولی عشق سابق یکی دیگس😂😂😂

عمومی و خصوصی فرقی داره؟:)

باشه ولی باید بدی•-•میخوام بگم یوقت از زیرش در نری._.

از شوهرم شانس نیوردم-.-پول نمیده عنتر-.-ولی تو میتونی با روشای خودت ازش بگیری هوم؟:) رگ خوابش دستته:)

راس میگم خو:")به شوهر من چشم داری:")مال خودمه:")برو گمشو:")

تریسام چیه عهههه؟من گفتم ادامه تحصیل مگه نه؟._.

عاااااا.... نه:)

درمورد چی صحبت میکنی متوجه نمیشم*-*
*سوت زدن*
جررررررر پولاش ته. کشیده داره برا جونیو اتاق درس میکنه 😂😂😂
بچه خرج داره خو")
بابالی بچه خودمههههههه کووو تو ک مامان تولش نیسی")
*پارههههههههههههههه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂*
نه کجا گفتی؟! تریسام گفتی*-*

وا خب همینجام :/

خوبی؟ 

ینی چییییی نمیشهههههه ماله منههههههههههه

زن دارههههههههه 😭😭😭😭😭

هوممممم:)

*میزنه پس کلش-.-*

اسکرینای گفتینومو میارم جلو چشات میفهمی درمورد چی صحبت میکنم*-*

اون انقد پول داره که حالا حالاها ته نمیکشه پولاش:")

زن شرعی و قانونیش که هستم•-•تویی که مث بختک افتادی رو زندگی ماXD

من که یه دختر دارم:")ولی خب زیگوته فعلا منتظرم بابا پیدا بشه براش اقدام کنیم از زیگوتی خارج شهXDDDبچه هی میگه من خوشم نمیاد زیگوت بمونمXDDDوای فاک اگه دختر مامی اینو ببینهXDDDD 

یااااا بچه من اصلا نمیدونم تریسام چی هست حرف نذار تو دهنم*-*من نوشتم ادامه تحصیل*-*

:)))))))

*پش کلشو ماساژ میده و بهش لگد میندازه *
ن مرسییییییییی ب اندازه کافی مسفد فی الارض شدی=-=
یااااااا تو میخای پولاش ته بکه ب من و دخترمون نتونه برسه؟! :(
خو ب من چ نتونسی از پس شوهرت بر بیاااااای*-*
جررررررر آیسام... بچه گناه داره بگردم براش😂😂😂😂😂😂😂💔
خودت گفتی تریسام عهههه نزن زیرش=-=

*نگاه تاسف باری بهش میندازه*

انقد پیش این اسبا بودی خودتم اسب شدی لگد میزنی-.-

تموم نمیشه گفتم-.-به هممون میرسه-.-

تو معلوم نیس چه نقشه ای واسه پولای شوهر من کشیدی که رفتی مخشو زدی*-*

پرنسس مامیشه*-*بذار فعلا همون تو بمونهXDD 

هیسسسس آروممممم بقیه میشنون-.-

*از موهاش میگیره و میکشه*

اسب خودتی دختره چش قهوه ای... انقد پیش شما بودم این شدم=-=
نمیرسه😭💔
اهم... خب... ی وارث ازش برا ادامه زندگی نیاز بود یونو... *-*
جررررررر دیوونه 😂😂😂
خو بزا بشنون*-*

اره تو خوبی ؟

برگشتی ؟

خداروشکر بمونی‌")


مدارس غ حضوریه بیشتر میام فعلن") 

*زبونی واسش درمیاره*

موهام کوتاهههههههه*^*

نرسید خودم به جونیوی خاله میرسم:″)

وارث؟باشه باااااااشه!!!

دیوونه شدم از دستت:″)

اوکی:″

*نفس حرصی میکشه*

انی ویییییی=-=
یااااااااااا ذوقیدم") 💖
خو الان تک وارثش جونیوعهههههه هاهاها") 😂😂😂😂😂
خوب میکنم") 

*بوس هوایی واسش میفرسته*

اونی حرص نخور واسه جونی خوب نیس*-*

فدای ذوقات کههههه*-*

گمشووووو فقططططط-.-من کار دارم باهاش وایسا-.-

بکن:″)تو فقط بکن اصلا:″)

‌*چش غره رفتن*

خفخ شووووووووووووو =-=
خدا نکنهههه *-*🔪
جررررررر کجا گمشم‌؟! ")... یایایاااا چ کاری؟!
چشمممممممممم") 😂😂😂

*ازش آویزون میشه و خودشو واسش لوس میکنه*

منم دوست دارم اونی جونمممم*-*

چاقو؟:(

گمشو تو اتاقت-.- تو زندگی زناشویی ما دخالت نکن-.-XD

بی بلا-.-

*چشاشو میچرخونه*

گمشو برو بغل شوهررررت=-=
آره=-=🔪
گااااااااااااد خودت صبر بده=-=

هعییی..باشه میرم گم میشم..توهم منو بغل نکن تک اونیم..خودم خودمو بغل میکنم

یااااا... الان اونی انقد دلش بغل میخاد... ") 

اگه میخواستی که بغل میکردی..سو از من نمیخوای که میفرستیم پیش یکی دیگه

باشه") 

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
●━─ᵁ ᴬᴿᴱ ᴹᵞ ᴼᴺᴸᵞ ᵂᴵˢᴴ ───           

• • • • • • • • · · · · 𖧷 · · · · • • • • • • • •
پیوند ها
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان