پونیو برگشت:"...

آممم....تو عمرم انقد سریع گند ب این بزرگیو راست و ریس نکرده بودم...

البته بهایی هم داشت...

بهاشم سنگین بود ولی خب بگذریم...

فک کنم تاثیر دعاهای شما بوده عرررررر*-*

هق دعاهاتون رو نتایجم تاثیر بذارع دیه غمی نمیمونه:")

خب بسه دیگه...

هوف کامنتارم باز کردم...

ببخشید این مدت حسابی نگران شدین...

خوبین؟:"

  • 𝑨𝒍𝒊𝒂𝒓𝒂𝒊𝒏

اونیییییییییی😭😭😭😭😭

گاد یهو اینهمه کامنت زهره ترک شدم>.<...

هققققققق لیلییییییییییییییییییم میصتمممممممم
بیا بغلمT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۲ SANA عاشق هلی ام ( :| ج ح )

جیغغغغغغغغغغغغغغغ

سانااااااام هققق بیا بغل خالهT-T

اونی بیشعور :(

میانه اونی بیشوری بودم:(((((
میبخشی بیای بغلم؟:(

فرست نشدم :")

تو تنها آیسای اونی هسی ولی:)

+یهو تو آن ثانیه وب ترکید!

اونیم ♡😭

شلیییییییمT-T
امروز تو مغازه شلیل دیدم انقد دلم برات تنگ شدددددددد
دختره نفلهT-T...اون روز سکتم دادیT-T
ّیا بغلمT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۳ چغندره گلابی رو:| (یااا من کاتنم:|)

پونیووووووووووووووووووووووووووووووووووو

جوووووووووووووووووووون دل پونیوووووووووووووووووو
عرررررررررررررررر بیا بغل>.<

اونیییییییییییییییییییی

جووووون دل اونیییییییییی
عررررررررر تگرگممممممممممممم
سشنبتباهسشباهسبتثنمبنتثکم
میصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
بیا بغلم هقT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۴ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

اونی پونیووووو

جون اونی پونیو...اونی پونیو فدا تک طنیش بشهT-T
ّیا بغلم بوست کنمT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۴ • JIWOO • من عشق ویکی ام:|🔪(ج ح:|)

پووونیوووووووووو╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥

دختر خوندمممممممممممممT-T
جوووووووون دلمممممممممم....ببخشید انقد بد بودمT-T
هققققققققق بیا بغلمممممم>.<
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۵ SANA عاشق هلی ام ( :| ج ح )

بخلللل

هق بغللللللللللللللل>.<
سانای خاله خوبه؟

میخ کلی بزنمت اونی تا دیگ‌نری😭🍭

هققق فداتشم من ک نرفته بودمT-T
خود کوشا ساعیم بره من از بیان نمیرم مطمئن باشT-T
لپ رو ازم گرفته بودنT-T
خوبییییییییییی؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۸ شکلات کیوت آنی🌙🍭🥕 ~سوییت اونی سانا ^-^

اونیییی فداتتتتت شممممو

سکته کردم از نگرانییییی

خوبیییی؟

یاااااااااا خدا نکنهههههههههههه=-=
گاد ببخشییییییییییید:(...نمیتونستم بیام بخدا....ببخشید همتونو انقد نگران کردمT-T
بد نیستم تو خوبی نفس اونی؟

خوبه باز شلیل هس باش یادی از من کنی

هق ببشید

دوست دارم

ببلللللللللللل

یاااااااااا من اونیم معلومه همیشه ب یادتم نکبت=-=
فدای سرت...دیگه اینجوری نکن میزنمت وگرنه:(
هقققق من بیشتر دیوونه:)

یوهووووووو ببل شلیلممم^0^

خوبییییی؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۹ • JIWOO • من عشق ویکی ام:|🔪(ج ح:|)

خداااا اوما خوندم╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥╥﹏╥

این چه حرفیهههه تو همیشه عالی ای

بغلللللللللللللل

جوووووونمT-T
عررررررررررررررررررررررT-T
هقققققققق بغل بغل بغلللللللل^0^

خوبی عزیزمن؟:"

بالاخرههه

بالاخرهههههههه 

مبمیمانحاپیحلمگبنگمکثکلپیج

اونی بد😞😭

نوشمکککککککککککککککککککT-T
نوشمک اونییییییییییی
کیوت اونییییییییییییییی
خوشمزه اونیییییییییییییی
هقققققققققققققققق
میانهههههههههههT-T
اونی بدتو ببخشT-T
بیا بغلمT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۰۹ SANA عاشق هلی ام ( :| ج ح )

خوفم تو چی

خداروشکر سانام خوبهههههههه:)
منم بدنیسم خوب میشم...
چخبرا نبودم؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۰ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

نه نشهه 

دلم برات تنگ شده بودد

بوسس

هققققق دل من نابووووود نابوووووودT-T
بوس ب جف لپات...
خوبی طنیم؟

عررررررررررر اونیییییی😭😭😭😭🍭

بگیر منو اومدن بخللتتتتتتت😭😭😭😭😭😭😭🍭

اونی چجوری تورو نخورههههههههه؟!T-T

با شماره 3 بپر....1...2...3....
عررررررررررررررر گرفتمت...یوهووووووو بچرخونم؟

اونیییی خوبییی؟*-*

مینی مینیییییییییییم^0^
جووون اونی...
بد نیستم تو خوبی کوچیک خوشمزه من؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۲ شکلات کیوت آنی🌙🍭🥕 ~سوییت اونی سانا ^-^

میکنههههههه

اشکال نداره اونی

مرسی خوبم:) 

بوج×8172673737374774473738388383838383463738292826362556383

 

نکنهههههههه=-=
بوووووووس بهت^3^
خداروشکررررررر خوشحالم خوبی:)
عررررررررررر باز تفیم کردییییییییییXD
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۴ ҨԱЄЄИ јЄИИіЄ (جنی رنگی رنگی ^^)

*-*

های جنی خوبی؟
خوش اومدی^-^

پورنیم :"))) 💜

گااااااااااااد فافااااااااااااااااااااااااااااااااااامT-T
نسیتبمنیستبمستلسیمتلسیتلخسیالخهسلیت
سیناسنمتلمیسنتنلمیسلاخسکیمنیسشمنکمظطزمنیتبریختبخح
سینمتسنیتلسخهیتاهسلاسهخلباسهخیلاسیهلباسینمتیسمکبنتسکمیب
فافاااااااااااااااااااااااااااااااام....
اونی اونی اووووووووووووووووونیT-T
اونی دلتنگتم...اونی میخامت....هق اونیT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

و منی که نمیدونم چه خبره .__.

عاااا پست ظهریمو ندیدی پس:"...
من 2 روز بود کام هامو بسته بودم...
دیشب چون هوش و حواس نداشتم متوجه اطرافم نشدم...
بابام یهو اومد اتاقم ک 2 ساعته دارم نگات میکنم چیو تایپ میکنی؟..
بعد لپ رفت قرنطینه....قرار شد هیچوقت دیه ندهT-T
نقشه های فوق سری کشیدم و خلاااااااصه ی نامه هم نوشتم...حسابی دل بابا شکوندم:"
اومدم خونه دیدم لپ رو گذاشته رو میزم ی نامه هم روش...
خب هنوزم از شوک اون نامه بیرون نیومدم...
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۴ • JIWOO • من عشق ویکی ام:|🔪(ج ح:|)

محکمممممممممممممم

 

 

مرسی خودت چطوری؟ 

سفته سفته سفتتتتتتتتتتتتت


فدات بشم...بد نیستم...چخبرا؟

نبودی :(

چرا نبخشم :(

بغللللللل :(

 

اکلیلیم نکن :")

+ هعییی..ولی اگه من یه روز نباشم همه فراموشم میکنن :(

میانه دیگه هستم:(((
عاشقتم:(((
بغللللللللللللللللل^0^


یااااا حرف منو ندزد:")
+یاااااااااااااااااااااااااا من برگ چغندرم یا هویج؟!=-=
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۵ SANA عاشق هلی ام ( :| ج ح )

چیکار کنم خوب بشی

من فدای دل مهربونت....و پاکت بشم:)
تو خوب باش...عالی باش...بخند...خاله خوب میشه^-^
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۶ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

بمیرم

ذوقق

مرسی خودت خوبی اونی جونم؟

یاااااا میزنمتاااا چی چیو بمیرم خدا نکنه=-=
:")
مرسی جواب نیس=-=...عزیزمی...بد نیستم..
چخبرا؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۶ چغندره گلابی رو:| (یااا من کاتنم:|)

پریدن بغلتو انق فشارت دادن تا خفه شیییییییی

خوبی؟

*سرفه کردن و تلو تلو خوردن و خندیدن*
گاااااد خفه شدم دختر خخخ

فدات بد نیستم تو خوبی؟

من بدمزم اونی منو نخور=-=

 

 

جیخخخخخخخخخ پریدممممم اونییییی😭😭😭🍭

اره اونی بچرخونم😭❤

تو ک خودتو نخوردی:"...من n بار خوردمت و میتونم بگم خوشمزه ترین آبنباتی هسی ک خوردم*-*


جوووووووووووووووووووووووووووووووون بپر بپر^0^
یوهو میچرخونمتتتتتتت^0^

خوبی لیلی من؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۱۸ شکلات کیوت آنی🌙🍭🥕 ~سوییت اونی سانا ^-^

عههههه بکنه خوووو

میسیییی:))))

ارههه بوست خوشمزس خااا😂

بخدا میزنمت=-= نکنهههههه=-=
عررررررررر:")

عرررررررر مسیتبنشسکمبتمشکسبت اکلیلی؟!!!!!!*-*
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۱ • JIWOO • من عشق ویکی ام:|🔪(ج ح:|)

عاو تفاهم می تو

 

سلامتی

تو باز خوب نیسی:(
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۲ SANA عاشق هلی ام ( :| ج ح )

خدانکنه

خاله بیا بغلم

جونز خاله بغل خ دوس^-^
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۳ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

خوب باش 

واقعا هیچ خبر

میشم:)
عاااه چ عجببببببب یبار رفتیم و اومدیم بمب نترکید!!خخ

جان دلم؟! 

عشق اونی...

بگردمت خب؟💜

خیلی دوست دارم:)))
خوبی؟....یعنی...بهتری؟...
خوبه این عشق اونیم دهن همه انداختم خخ
یاااااااااااا:")
خ میصت بودم...

نبودی عه :(

منم :(

/*-*\

 

میدزدمممممم *-*

+ هیچکدام :(

تو عشقی *-*

میدوستمت:(((
عرررررر:(
یوهوووو*-*


ای دزد تمیییییییییز*-*
+عرررررررررررررررررر باز اکلیلی میکنیااااااا:")
ن ب عشقی تو^-^
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۶ • JIWOO • من عشق ویکی ام:|🔪(ج ح:|)

خوبم خوبم

لحنت نیس ولی...پرسیدنیم گفتی مرسی!
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

یاخدا چه نامه ای؟ @_@

میگف اگ اینو همسرم ب من مینوشت کارمون ب طلاق میکشید...دوست صمیمیم مینوشت صدامم دیگه نمیشنید...
ولی تو دخترمی...
و اونجا بود ک من دیگه مردم....T-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۸ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

عام اگر بمب به حساب میاد...اپا ریت وب بسته...

آها اونو دیدم رفتم گفتینوش باهاش حرفیدم...نمیره...حالش خوب نیس و خستس...
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۹ • JIWOO • من عشق ویکی ام:|🔪(ج ح:|)

چیز مهمی نیسسسسس خوب میشممم

دیدی اونیا و مخصوصا مادرخونده ها میفهمنننننن=-=....
خوب شو باشه؟:(
نشدیم بیا بغلم:(
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۲۹ ^^ 𝑌𝑢𝑖...صاحب دارم : کارنیا...ببر کوچولوی جیوو 🐯🧁✨

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ 

یویییییییییییییییییییییییییییییییم^0^
عررررررررررررررررررررررررررررر
جیییییییییییییییییییییییییغ
خووووووووووووبی؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بیو بغلمممممممممممم>.<
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۰ SANA عاشق هلی ام ( :| ج ح )

اومدم *-*

عررررررر خوش اومدی*-*
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۰ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

میدونم گفت بهم 

من نبودم واسه همین خبر فقط همینو دارم

هعی ریتاییمه دیه:")
تو چرا نبودی؟...

منم *-*

*-*

 

یوهاهاهاهاا *-*

+ اکلیلی دوست :")

ناح تو بیشتر عشقی *-*

عررررررر*-*یاااااااااا=-=
+پس تو اکلیل غرقت موکونم:")
رو حرف اونی حرف نزن میزنم رنگین کمون بالا میاریا:")

اونییییییییییی هققق بغللل

اریکممممممممم....عررررررررررر جون دل اونییییییییT-T
هقققققققق بغل بغلللللللللللT-T
خوبیییییییییییییی؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۱ • JIWOO • من عشق ویکی ام:|🔪(ج ح:|)

عاو

چشم

:) 💜

بی بلا:)
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

:"....

تو چی نوشته بودی مگههههههه؟

بابات فهمیده تو بیانی؟

زده بودم اصلن...گاد اون موقع حالم خوب نبود...بد کردم خودم میدونم...
دلشو بد شکوندم....جوریه ک الان حس میکنه ازش ب شدت متنفرم...
بیخی هیون...
نه بابا عرررررررررررررررررر همه چیو مجبور شدم حذف کنمT-T
اگ فهمیده بود ک الان زنده نبودم بخام ج تورو بدم:")

خوبییییییییی؟

گاد هقققق

بتیتعیباشیعلاشبعلاشبعلاشبعلبالعتسبالسبلعتسباالسبعالبعل

مور بمولا موررررررررررررررر

نهههههه تو بیاااااااا

هقققققققققق گریه نکن T-T
یسمنبتسکیمتبسشکیمبتسثمکبتسخثبتسثخبعت
نههههههههههههه من مورترمممممممممT-T
میااااااامT-T
بغلللللللللللللللللللللللللللل
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۲ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

حوصله ندارم اونی :)

اونی فدای حوصلت چرا؟...
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۳ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

سلام ماهی کوچولو چطوری خوبی؟

پوشینیییییییییییییییی گاد میصتT-T
بد نیسم عررررر تو خوبی؟...
میلتون و مایلی خوبن؟

وایییییی چ زوددددددددددد *________*

ایول بابا XD

چقد خوب یه هفته دلتنگت نمیشیم :"))))))

خوبی *-*؟

آره خودمم تو هنگم*-*...
جرررررررررررررر
هققققققققققققققق خودمم خیلیییییییی خوشحالممممم^0^
بد نیستم تو خوبی آلام؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۴ ҨԱЄЄИ јЄИИіЄ (جنی رنگی رنگی ^^)

 تو چطوری

زشته اول من پرسیدم*-*

 

 

چیههههه؟! *-*

+ باش فقط بزار برم لباس شنا بپوشم :")

چه تهدیدای رنگی رنگی ای T-T *-*

هاهاها گفتی*-*
+سو هات بپوش عرررررررررر:")
اونی بنظرت دلش میاد آخه؟!T-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۸ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

میووووو🥺🤍

خووووب باااش😂🥺

اوهوم خوبم

میلتون و مایلی یه مدت از پیشم رفتن ولی فک کنم خوب باشن😁😂

بلاااااااااب*-*...(جرررر یادش بخیرXD)
چشممممم^-^
خداروشکر:)
یاااااااااا کجا رفتن؟!
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۸ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

نشی که 

اونی داستان من حوصله سر بره :)

و شدیدا مسخره

اونی هیچوقت حوصلش سر نمیره:)
بهم بگو..
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۹ ҨԱЄЄИ јЄИИіЄ (جنی رنگی رنگی ^^)

اخه چی بگم

 نه 

 

چرا نیسی فداتشم؟...هوم؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۹ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

اونی خیلی مسخرس واقعا :)

من ازت نظر نخاستم خاهستم بگی:)

اریکو خیل میدوستمش

بغللل(الله و اکبر بازم میخوام کیوت شم :|) 

هوم خودت خوبی اونیی؟ 

منم میدوستمش:)
جوووووووونز چ بغل خوشمزه ای:)...(آیگووووووو راحت باش اینجا کسی نمیبینهXD)
هوم جواب نیس!=-=
بد نیستم اریکوی اونی^-^
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۳۹ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

میو😂🥺 (اوهوم دقیقا منتظر بودم بگیش🥺😂)

😌🤍

والا با انسان به یه سری مشکل برخوردیم

گربه هاشو ورداشت رفت😔😂✨

بلاب*-*...(جرررررررررر عالی بودXD)
یااااااا چ مشکلی؟!!!!
عرررررر من میلتون و مایلیمو میخاااااااااااامT-T

*___*

منم بد نیستم :)

چ خبر؟

تو چرا خوب نیسی آلام؟:(
هعی والا هیچ سلامتی...تو چخبر؟

خنده شیطانی دوست *-*

+ جرررر منحرف شدم :") XD

عررررر اونی چرا انقد مهربونی اخه T-T

منم تورو دوس*-*
+جرررررر گفتم ک بشی:") خخخ
++اصلن اونی نمونه منم:")

عررررررررررررررررر تو منو مهلبون میبینیT^T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۱ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

من فقط نمیخوام وقت کسی رو بگیرم :)

*نفس عمیق*
این سری بخدا میزنمت:)
مرض ندارم ک محض فان ازت بپرسم...بگو:)
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۲ ҨԱЄЄИ јЄИИіЄ (جنی رنگی رنگی ^^)

      همه باهام سرد شدن 

   نشی ک  

     

درست میشه...بخاطر اون پستت دلشونو شکوندی..بهت هشدار دادم...
عیبی نداره...بازم باهات گرم میشن ولی این سری قدرشونو بدون^-^

عررررررر باشدددد

تسهتسهلتسهبلاسبعلابع

نههههههه من مور تریننننننننننننن

بخل سفتتتتتتتتتتت

عررررررر آفرییییییین^0^
سمینبمکسیتبسیمت
یاااااااااااااااا من مورتریییییییین مور دنیام*-*
سفتتتتت ترررررررررررین

خوبیییییییییی؟

ولی خیلیم خوب دیده میشه •~•

هوم همون خوبه دیگ مثلا :|

عالی باش اونییی❤

نااااح نمیشه من تو بغلم قایمت میکنم*-*
مثلانت بخوره فرق مماخت=-= خخخ
چشممممم میشممممم^-^
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۵ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

😂✨

دیگه من به اون گفتم انسان کمیک درست حسابی بذار

اونم گفت ینی تا الان درست و حسابی نبودن؟

بعد قهر کرد رفت خونه ی باباش

گربه هاشم برد

😔✨

یاااااااااااااا چقدر انسان لوسی:(((((
ایش ایش...
حیفه میلتون و مایلیم*^*
بیخیش اه

از خروار کارام...

تو چی :")؟

منم سلامتی ^^

هعی نگو...ب این هفته ک نگا میکنم گریم میگیره از بس کار دارمT-T
بخاطر شکوندن دل ی نفر ک خیلی عاشقشم...
خداروشکر^-^
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۵ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎

میای گفتینوم؟

لینک؟

منم *-*

+ XD

++ اونی نمونه هستی :")

 

اگه نبودی که نمیدیدمت T-T

 

عر*-*

++عررررررررررر میدونم:")....جین مود*^* خخخ

یااااااااااااا T-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۷ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

اوه... نگران نباش یکم بگذره درست میشه میری از دلش درمیاری "-"

خوبم

ایشالا...بیخی اینو اه=-=

خداروشکررررررررر*-*
چخبرا چیکار میکنی بجز اون مواردی ک میدونی=-=خخ

ناح اونی من بدمزم•~•

 

 

 

جیخخخخخخ 

کلی میدوستمت اونی😭😭😭❣

 

یس یس تو جطوری اونی خوشگلم😭🍭

یعنی میگی اونی سلیقه نداره؟!!!!*-*


جیخخخخخخخخخ
من کلی بیشتر میدوستمتT-T

خداروشکر ک لیلی من...خوشمل من خوبه^-^
بد نیستم عشق اونی...
چخبر؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۷ ҨԱЄЄИ јЄИИіЄ (جنی رنگی رنگی ^^)

 ولش میزارم  فلا میرم

هاااا؟!...یااااااااا کجا میرییییییی؟بشین ببینم
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۸ 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝑉𝑖𝑟𝑎𝑛𝑎
آمدم*-*
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۴۸ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

آره والا😂😔

اوهوم دل منم واسشون تنگیده با اینکه فقط یه روزه نیستن😂🤧

اوهوم

چه خبرا تو چیکارا میکنی؟

پیشیاااااااااااام:(...بلاب:((((((


هعی والا هیچی....کنکوری شدیم رف...داریم خر میزنیم...
تو چی؟

جووون

آخ مماخم ببین قرمز شدش :|

یهه جونززز*-*

آیگووووووو اونی یخ بیاره بزاری روش؟:(

عررررررر ای جاننن

ئبسنلسبتلدستبلسبعلتسباعالبدل

عاه قبول است

بلهههههه

 

اری خودت چی؟

میسمکتبسشکمبتسکم
جرررررررررررر بلی ک قبوله*^*


خداروشکررررررررررر...من بد نیسم
چخبرا؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۵۵ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

👌🤧💔

اخی خسته نباشی میو

منم هیچی میو کارای مدرسه عوض کردنو عکس دار کردن شناسنامه و گرفتن کارت واکسنو ازمون ورودی مدرسه ی فرهنگو میکنم😂✨

هقققق بلاب مرسیT-T
عررررررررررررررررررررر توهم حسابی سرت شلوغه پس:")
فایتینگگگگگگگگگگگگگ مواظب خودت باشیاااا!!!

ناحححححححححح

من خیلیم خوش مزم•~•

 

ناحححخ من بیشتر اونی*-*

 

سلامتیت اونی

جرررررررررررررر روش قانع کردنتو یافتمXDDD


من بیشترم رو حرف اونی حرف نزن=-=


خداروشکر:)

میبینم ک باز استخدام شدی:)
خوشحالم کیپاپ لند برگشت حتما تبلیغش میکنم
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۵۷ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

عاامم بذار ببینم... الان داشتم ناهارمو به عنوان شام میخوردم (از ۱۲ ظهر تا ۹ و نیم شب خواب بودم._.)

ستاره هامو خاموش میکنم و اهنگ گوش میدم

تو چی؟

دروغ میگییییییییییی؟!!!!!...ودف؟!....چجوری گذاشتن؟!!!!!!...گااااااد برای خاب حسرتم منT-T
عرررررررررررر نکبتتتتت....چجوری میتونی انقد بخابی وقتی مطمئنم صب ساعت 11 بلند شدی؟:"

آهنگامم حذف کردم فاک مای سلفT-T

من والا هیچی...
روز پر ماجرایی داشتم...
امت شیمی داشتم...فردام فیزیک دارم ولی حس خوندنش نیس=-=
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۲:۵۹ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

میو😻🤍

ای اندکی بلی😂😔

چشم توهم همینطور🤓

یوهوووووو ایوللللل^0^
بلاب...
گود لایک مای پوشینی:)
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۰ شکلات کیوت آنی🌙🍭🥕 ~سوییت اونی سانا ^-^

من تسلیم ولی بکنه

حیحح

عرررر ಥ‿ಥ ಥ‿ಥ 

عرررررررررررررررررررررر کیوت منی:")

اونیییی😂💃

 

 

ناح من بیشتر رو حرف دونسنگت حرف نزن=-=

 

 

میسی اونیییی❣

ولی همه چی قاطی پاتیه 

گاهی دلم می خواد سرمو بکوبم تو دیوار😂😭

جرررررررررررXD...جونییییی*-*


یااااااااااا حرف خودمو ب خودم بر نگردون=-=


گاد یدونه دونسنگ سالم داشتیم اونم ازمون گرفتی:")
جرررررررررررر
چرا؟

بهتهبشتلهباسلعبلاسبهشعلشبعلت

ای جان

 

خوب باشششش

سلامتی..کارای همیشگی

یسنبتسشتبسشخبتشمبصش

چشمممممم^-^

هعییییییی قدر روزاتو بدونT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۴ 𝔾𝕙𝕠𝕤𝕥 𝕂𝕚𝕥𝕥𝕪

میو🥺🤍

بلاااااااب*-*
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۴ ^^ 𝑌𝑢𝑖...صاحب دارم : کارنیا...ببر کوچولوی جیوو 🐯🧁✨

بددددد نیستمممممم تو چطورییییی ؟؟؟؟😭😭😭 

 

بغلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل محکمممممممم*

عالی بااااااااااشT-T...هققققققق منم بد نیستم...

عرررررررررر بغلللللللللللللللللللل سفته سفته سفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

یخ میبندم که :|

پس من با این مماخ قرمزت چیکار کنم؟!*-*

های میسیز 

ای جان...موسیوووووو...گاد دلم برات تنگ بودT-T
های موسیو خوبی؟ خوش اومدی:)
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۰۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

شبش نخوابیده بودم اخه ._. دیروز نزدیکای ۶ عصر پا شدم تا امروز که ۱۲ خوابیدم XD 

کلا خیلی قر و قاطیه ساعتای خواب من XD

چجوری از اهنگات گذشتی لنتیییی T....T

 

تسلیت :") ✋🍃

گاااااااااد این چ ساعت خابیهههههه*-*...عرررررررر منم ببر خونتون چقد خوبه بهت گیر نمیدن:"

مجبور بودمممممممممممT-T

ممنونT-T هققققق

هعی... :"(

 

اوممم...دوس داری حرف بزنیم...؟

هققققققق:(

همین جواب کامنتای هیونو بخون میفهمی ی چیزایی...
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۱۱ ^^ 𝑌𝑢𝑖...صاحب دارم : کارنیا...ببر کوچولوی جیوو 🐯🧁✨

دلم برات تنگیده بود 🐯💜🧁✨

دل من براتون نابود بود یوییم:)هق

من بیشتر دوست دارم اونی تمام=-=

 

 

کدوم خبر مونده رو دستمون 

اون ور کلی پست مونده برا انتقال

همه هم سرشون شولوعه

رو هواس وب😂😭

حررررررف نزن اونیا بیشتر دوس دارن=-=


یاااااااااا نگووووووو:(
توروخدا نبندییییییییییییینT-T
من تا تهش حمایت میکنم

چاقو داری؟ •~•

چیه میخای ببریش؟!*-*

جان.. کک ببخشی نبودم چن روز.. منم؛ ]

مرسی تو خوبی ممنون 

فدای سرت منم نبودم:"...
فدات... خوب باش...منم بد نیسم^-^
چخبرا چیکار میکنی؟

دیگه یهو نبند

😞😭

بخلل*-*

هققققققق من نبستم ک کامنتا بسته بود فقطT-T

بخلللللللللللللل^0^

خوبی؟

خدایی رفته بودی؟ نه جدن...ببین حرفم خیلی بیشعوریه ولی...گاد😂💔

ن ادای رفتن درمیاوردم یونو؟!^-^(آره لاو این دقیقا از اوناس!)
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۲۱ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

هرازچندگاهی ساعتای خوابم اینجوری میشه :"

وگرنه ۴ شب دیگه میخوابم :"

 

هعییییی TT 

آفریییییییییییییییین 4 شب زوده نفله؟! بیام بزنمت؟!!!!...کارما میاد یقه منم میگیره میگ دق میتت هنوز نخابیده خاب ب توهم حرومهT-T
زود بخااااااااب=-=

وای خدای من...

ینی چی...حرف بدی ب بابات زده بودی که اون نامه رو نوشت؟

میفهمم...شکوندن دل باباها از هر چیزی بدتر و عذاب وجدانش بیشتره...

خیلی درد داره...خیلی...چون میفهمی دارن درد میکشن و ب روی خودشون نمیارن...

چن شب دیگه که اوضاع خوابید از دلش در بیار...درست میشه :")

میدونی قضیه منو بابام خ پیچیدس...اونقدری ک من عاشقشم اصلن...گاد...
آخرای نامه کلی ب خودم لعنت فرستاده بودم...اینکه لعنت ب من ک علی رغم همه چی انقد بهت اعتماد داشتم...
لعنت ب من ک انقدر عاشقت بودم...
لعنت ب من ک......کلی اینجوری...
اوهوم دلشو بد شکوندم...جوری ک اومدم دیدم لپتاپو گذاشته رو میزم...
امیدوارم بتونم درستش کنم
گفتم برگشتنم بها داش:)

منظورم همون کامنتاته دیگه😞😑😂

 

اوهوم 

توچی خوبی؟!

جرررررررر امشب اونی قاط زده ببخشXD

فدات...بد نیسم:"

هومم بزنم غیبش کنم شبیه استیکر شم :|

اون موقع منم میزنمت تا یهویی غیب شی=-=
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۳۷ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

از نخوابیدن که بهتره -_-

احسنت به اون کارما که خوابو کوفتت میکنه *-* XD

خوابم نمیبره آدمیزاد ._.

از دست تو من میرم رسما خر شم=-=
یااااااااا تقصیر توعهههههههههههه=-=...بخاب=-=
چرا نمیبره؟!:"
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۳۷ c r a z y 𝑏𝑜𝑦 ヅ

سلام :|

سلاااااااااااام ب عشق خاله*-*...
عررررر خوبی پسرم؟
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۳۷ c r a z y 𝑏𝑜𝑦 ヅ

سلام :|

سلام زیادیشم خوب نیس:"

آه هانی...دیگه^-^ هات برام ترسناک نیستن یونو؟:)

باید یبار تجدیدشون کنم:)...
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۴۳ c r a z y 𝑏𝑜𝑦 ヅ

😂😂❤️

خوبم تو خوبی ؟ 

خداروشکرررررررر*-*...فدات بدنیسم^-^

چخبر؟...خاستگاری رفتی؟

ناح دونسنگا بیشتر می دوستن اونیارو*-*

 

 

 

وبو که نمی بندیم اونی

ولی خیلی از فیلترینگ می ترسیم🤕

نکنننننننننن هقققققققققT-T


فاک ب همشوووووووون:(
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۴۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

چن بار باید بگم تو همین الانشم هستییییییییی :|

چمیدونم😂

تو منو کردیییییییییییییی=-=
بیا ببریمت دکتر:")

اوه...!

درستش میکنی...تو خوب میتونی دل آدما رو ب دست بیاری :)

بهش نشون بده هنوزم همونقد دوسش داری و اینا فقط جوگیری ت بوده...

گاد واقعن اینجوری فکر میکنی؟:"
تموم سعیمو میکنم.....مرسی آلام^-^

بلا بلا بلا...بحث کردن باهات تاثیری نداره...

 

آلا:

سلام عشخم:") خوبی؟:")

 

هیون:

با اینکه اون ور هستی ولی بازم درود😂

باز گف بلاااااااااااااااااااا=-=...فااااااااک=-=


#آلاییم
اینجا مرکز احوال پرسیه؟XD


#هیون
جررررررررررررررXD

فاطمه م:

ای جانم...دلم برات خیلی تنگ شده بود T-T تو خوبی *-T؟

#فاطیم
عرررررررررر بهم رسیدن بلخرعT-T
يكشنبه ۲۷ تیر ۰۰ , ۲۳:۵۵ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین

درود مجدد 😂✋

#کوینی
جرررررر

هیون:

عاه رومئو... :"))))🔪🔪🔪🔪

(یاد پارتی افتادم که ژولی چاقو تو قلب شه داره آخرین حرفاشو میزنه XDDD)

#هیوناااااااا
گاد چاقوهارو بیزار زمینXDDD
من میخام بکشمش*-*

سلام*-*

های لیدی خوش اومدی*-*

بیو لپتو گاز بگیرم اونی*-*

محکم نگیر دردم مویاد*-*
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۰۶ c r a z y 𝑏𝑜𝑦 ヅ

متاسفانه خیر 😂

گاد دوروز نبودماXD
چرا؟!!!!!!!!!!
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۰۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

خوب کردمممممم *-*

اخه تو پول ویزیت داری نفله؟ :")

 

آلا

بله دارلینگ زیبارو :") 

( جررررر XDDDD )

کووووووووووفت=-=
ناح از بلک کارت جوجو کش میرم*-*


#آلا
گاد من دیگه از لقب زیبارو میترسم دوباره منو نزنین بکشین:"

من مال چند نفرم مشخص کنید لطفا:")

هاها اصلنم از این وضعیت خوشم نمیاد:")

 

آلا:

من بیشتر عزیزززمممم:") ته ته خوبه اگه آلاییش خوب باشه:")

 

هیون:

جوووعان:")

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))
اونور مشخص میشه^-^


#آلایییییییم
گاش...


#هیون
حیحی

ملسی*-*💜

ما آشنا شدیم؟!*-*

اوهوم! تو انقد مهربونی دل همه رو زود ب دست میاری ^^

قربونت *-*

 

#هیون

سرنوشت با ما بد نمود T-T

 

#مانیا

ببین دارلینگ، طبق نوشته جناب شکسپیر، رومئو الان مرده. منم دارم ب خاطرش خودکشی میکنم...سو کسی نیس تو بکشی ش XD

یااااااااا آلا نیومدی اکلیلی کنیااااااااT-T
فدات^-^

#هیون
عااااااااه:"


#من*-*
جررررررررررررررررررر هیون ذاتن خودش زامبیه نو پرابلمXDDD

#همه!!!!!!!

ایشون (کوین) مال منه! استفاده از هر گونه لقبی برا ایشونم که با پسوند ( ...م ، من، مال من و ...) همراه باشه، با نفرین خدایان عامون و 🔪 از طرف بنده همراهه -_-

با تشکر :/

 

# فاطمه م

هیقققققق :")))))) آلایی ش الان ته ته ش اومده حالش خوبه :) پس ته ته شم خوب باشه *-* چ خبر؟

یاااااااااااااااااااااااااااااااااااا=-=....من میزارممممممممم=-= حیحی

#همه ب جز من:/....آره پوک دادم ک چی؟=-=


#فاطیممم
هیون سطل زباله رو بیار...

جرررر😂 بدبخت شدم رسما😂

 

همه:

گایز من متعلق به همه شمام😂😂😂🙌💔

 

آلایی:

ای جاااانمممم‌*-* خداروشکر*-* سلامتیتتت*-*

 

و تو هانی...

گاش ها؟:)

مطمئن باش لاووووو^-^

#همههههههههه=-=


#آلاییم
آفرین*-*


اوهوم گاش برای یادآوری:)

نه*-*

من آیسوعم15•~•

شما؟•-•

آیگووووو بازم اونی شدم^-^
خیییییلییییییییی خوشبختم آیسوعیم^-^
منم مانیا هستم...18...ملقب ب پونیو...
و راحت باش شما نگو:"

من اکلیلی نمیکنم...واقعیتو میگم :))))

 

عجبا :/ رومئوی بیشور من ب خاطر تو دارم خودکشی میکنم، اونوقت تو نامیرایی؟!

من ذوووووووووووووووبT-T

جرررررررررررررررررر من ک میگم زیاد بهش وابسته نشوXD

#همه

بله همه ب جز مانیا...

مانیا اوکیه...

 

#فاطمه م

ماساژ نیار داری دوباره عشقم :")؟

 

*_________*

 

#مانیا

سطل زباله جررررررر🤣🤣🤣🤣 باید عادت کنی عزیزم😎😂💔

#همه
یسسسسسسسس مرسی:") خخخ


#فاطیم
اوه یس:)...منم میدی؟!^-^


#من:"
عررررررررررررر هیون کجاییییییییT-T

من اونی دوست دالم*-*

همچنیننننن^-^

چشم•-•

منم دونسنگگگگگ*-*
فدات^-^
بی بلا:")

آیگو تو که میدونی اینطوری میشی سکسی تر میشی:)

 

پس همه حرفامو واسه یادآوری تکرار میکنی هوم؟:)

اوممممم...نمیدونستم ولی الان دونستم:)....فاکتورات برا سکسی بودن عوض شده؟!


این یکی عمدی بود:)

#فاطمه م

مخاطب کیه الان😂؟

#فاطیم
جرررررررر منXD

#مانیا

خودش نیس از خودش دفاع کنه...بذار بیاد ببینم استدلالش چیه من همینجوری داره ازم خون میره -_-

#من:"
یااااااااااااا اون زامبیه...اهم منم خر تراژنی=-=...
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۳۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

الا

تو خودکشیتو بکن با من چیکار داری :" XD

#آلاییم

جررررررررررررر دیدی راس میگفتمXD

با تو فاکتورای من کلن تغییر میکنه دارلینگ!

بلا بلا بلا...هر طور!

 

 

آلا:

اوه آره بیب! ماساژای تو پرفکتن:") ولی فقط مال ته ته ان مگه نه؟^^

اوه...من خر نمیشم:")
حیحییییییییییییی^-^


#آلاییم
ینی برا بکی جا نگه نمیداری؟!:(

#مانیا

ماساژام زیاد خوب نیستا...برا مواقع اضطراریه...یادت نیس ماساژ اون دفه مو که برا یه موقه دیگه ذخیره کردم XD؟

جرررر خر تراژنی XDDDDDDD

 

#هیون

مرسی از عشقت واقعا XDDDDDD ب نظرم بیا بریم نمایشنامه مونو یه بار دیگه بخونیم شاید باید توش تجدید نظر کنیم...

رومئو دید ژولیت برای او خودکشی کرده...

-خب..الان چیکار کنم :/؟ خدا بیامرزدت عنتر...بای XDDDD

#من*-*
عب ندارهههههههههههههه من موخاااااااااام*-*
عررررررر تقصیر هیونهT-T

#هیونا
جرررررررررررررررررررررررر لعنتی پارهXDDDD

حیف که اینجا یه پست عمومیه...کات د شت!

اوهوم...حقته:)

#فاطمه م

چرا هیشکی معنی ماساژای منو میفهمهههههههههههه

اره دارلینگ فقط مال توعن *-* ولی مال مواقع خاصن یادت که نرفته😈💔؟

#فاطیم
یاااااااااااااا من:(((((((

هیوووووووون بیو منو ببرT-T
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۴۲ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

آلا

این نمایشنامه خیلی واقع بینانه ست یونو XDDD

#آلاییم
جررررررررررررررررررررر دل بچمو شکوندی!

#هیون

کلا با وجود کاراکتری مثه تو ایده آل میشه اصن🤣🤣🤣🤣

#هیونا
وای من هنوزم پارهههههههههه
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۴۴ c r a z y 𝑏𝑜𝑦 ヅ

نمد 😂

عب ندارع تو خانومه رو بیار بیان بقیش با من:")

آلای عزیز تر از جانم:"):

هانی...من میفهمم...ولی همه چی با تو یه جور دیگه‌س یونو؟ حتی بدترین چیزا باتو حس بهشتو میدن:") سو مهم نیست:")

 

+از کییییی....نه دقیقا از کیییی انقد دزد کلمه دارلینگ من زیاد شد؟:|

#آلاییم...به به :)
هیون سطل آشغالو نیاوردی؟!!!!!!!!=-=

+حیحی:")
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۴۷ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

آلا

میدونم من فوق العاده م *-* 

نمایشنامه ای که من توش باشم گلیست از گلهای بهشت*-*

#آلاییم
سقف اینجا تازع تعمیر شده:")

رسما باید یه وب جداگانه ب نام محفل دوستانه برا ما چارتا بزنیم🤣🤣🤣🤣

ب کاف می کشیم هر پستو XDDDDDD

 

#مانیا...

هعی... مال ته ته مه جاست دارلینگ...هر چقدم بد باشن ولی مال اونن آخه :")))))

 

دلم میخواد اصن نمایشنامه واقعی رومئو و ژولیتو ب بیان خودم و هیون بنویسم شکسپیر تو گورش گور ب گور شه🤣🤣🤣

جرررررررررر وب من ک کلن محفله اونم اینجا میزنیمXD
جررررررررررررررررررررر راحت باشینXDDD
اون دوتا ک گشادن ج کامنت نمیدن وب منم راحته بیایین همینجاXD

#من*-*
من قهرممممممممم:(....
هیوووووووووون من نبردی هنوز؟!=-=


جرررررررررررررررررررررررررر بیچاره شکسپیرXD

هیون:

اوه تو خودتم گلی هستی از گل های بهشت:")

لاس زنی خونم پایین افتاده بود:")

#هیونا
جررررررررررررررررر بزارین برم چیپس بیارم
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۵۳ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

مان

نه بیا همینجا رو زمین بالا بیاریم :")

آلا

بیا بنویسیمش اثر شگرفی میشه XDDD

#من*-*
از وب من مایه نزار:")...تفی میشه:")))))

#آلاییم
خودت بنویسش قلمت خ محشرهXD

#فاطمه م

جانمممممممممم T_________* آخه گاااادددددددددددد T___________T

میدونم که میدون با هر کدوم از این کلماتت همه چی منو حل میکنی...الان مفهموم کافی ماساژم برا من عاشقانه شد...

اینجا وقتش نبود آخه من نباید با چشمای خیس فیزیک عنینه رو بنویسممممممم T_______T

*اومد که ماساژ بده...یهو...*

 

+اوه شت...0_0 افتاده تو دهنم -_-

#فاطیم
هیوووووووووووووووووووووووووووووووون نبری خودم میرمT-T

عرررررررررررر ویمییییییییین*-* سیتبمتبخسیتخسیتسینسمک

+راحت باشXD

آلا:

گاد چه خواستنی شدی تو امشب:")

 

 

+جعرر😂

#آلاییم
دلارو دیبونه کرده:")

+XD
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۰:۵۷ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کوین

میدونم 😂✋

مان

تف که... استفراغی میشه بیشتر :")

#کوین
آفرینXD

#من
منو ببررررررررررررررررررT-T

آلا:

اوه عزیزم تو فقط لب تر کن من هزارتا ازینا بهت میگم باشه؟

 

 

+گاد...ندزدین کلمات منوووووووووووو:")

#آلاییم
ایشون کلن ماشین لقب سازیه:")


+تو کلمه درس کن فردا رو زبون منه:"

#هیون

احساس میکنم شکسپیر میاد الان نمایشنامه شو پاره پوره میکنه که فقط تو بعد 84346578 سال توش نباشی 🤣🤣🤣

بیا بنویسیم تا شکسپیر آتیشش نزده XD

یکی بود یکی نبود...دوتا عنتیر بودن که عاشق هم شدن...اون گفت ببین ژولی...اون یکی تو ژؤلی ای ن من...

و ب همین روش بسیار منطقی شدن رومئو و ژولیت...

و با مخالفت کوین و مانیا روبرو شدند...

و رومئو خوابید (دقت کنید! خوابیییییییدددددددددد!!!!!!) و ژولیت فلک برگشته که فک می کرد ب خاطر خودش خودکشی کرده، چاق رو تو قلبش فرو کرد...و در حین خونریزی شدید، رومئو بیدار شد...

و رفت :/

و ژولیت مرد :////////

قصه ما ب سر رسید ژولیت ب خونه ش نرسید

شب بخیر :)))))))

#هیونا
جررررررررررررررررررررررررررر مخالف ما فقطXDDDDDDDDDDD
پارههههههههههههههههههه
گااااااااااااااااااااااااش

#فاطمه م

چشمای تو خواستنی تر شده *-T *بوس ب چشماش*

میدونی تو چ حالیم ن؟ ذ... :"))))

"اوه عزیزم تو فقط لب تر کن من هزارتا ازینا بهت میگم باشه؟"

گاد... چشم T-* *هق هق تففففففففف*

 

+مانیای تفرقه افکن😂💔 خیر سرت میزبانی😂

#فاطیم
فاک بر هرچی تفه...هیون بالا بیار:")


+جررررررررر ما میزبان کرمویی هسیمXD

"ایشون کلن ماشین لقب سازیه:")"

هوی فقط برا منه😈🔪

شریکیم ن؟!:")
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۱:۰۳ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

آلا

عالی بود XDDDDDDD

من اصلن درحال پاره شدن نیستممم XDDDD

#آلاییم
یاااااااا پاره نشو پاشو بریمT-T

آلا:

جععععررررر😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 بله ما همیشه مخالفیم😂😂🙌💔

 

کافففففففف...هارتم بروک شد که آقا:")

 

لاو‌:

بله میدونم...از گاش گاش گفتنات معلومه:")

#آلاییم
جررررررررررررررررر صحیییییییییییحXDDD


#من:""""""
وتو....مونده هنو:")
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۱:۰۶ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

کجا بریم؟ '-'

نمد منو ببر ای هیون جذاب(ودف=-=)T-T

#مانیا و هیون

برای شادی روح شکسپیر و ژولیت گل رز بخرین بیاین سر قبراشون فاتحه بفرستین😂😂😂 دهناتونم الکی تکون بدین پیس پیس کنین من میفهمم!!!

#منو هیون
جررررررررررررررر رز قرمز و مشکی؟!

#مانیا

"شریکیم ن؟!:")"

ارواح عمه هامون :"))))))))🔪🔪🔪

#من
نیسیم؟!:")...چاقوی من کووووووووووو:")
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۱:۰۸ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

میخوای ببرمت هتل؟ TT

آلا

حتما میایم XD

من براتون گلابم میارم XD

هق آره ببرررررر استریپتم رایگانهT-T

#آلاییم
جرررررررررر برا کاشان باشه!

#فاطمه م

جوووووننن بابا مخالف XDDDDD ببین از همنشینی با مانیاعه! میزبان هادی ب راه چپ!

 

دارم از قیافه های مانیا و هیون پاره میشم🤣🤣🤣 بیا اسکرین شات خصوصیامونو براشون بفرستیم یکم پاره شیم🤣🤣🤣

#فاطیم
جررررررررررررررررررر ما کلن درحال تاثیر گذاشتن رو همیمXD


چشمم روووووووووووووووووشن بفرس ببینمxDDDD

مااانیااااا

گلللل قرمززز و مشکییییی؟

اونممم رزششششش؟

هااااا؟؟؟؟

کاااتتتت دددد شتتتتتتتتت

جوووووووووونم^-^
حیحی...چرا مگ گل ب این قشنگی^-^
اوهووووووووووووم

یاه یاه^0^
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۱:۱۰ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

جووون *-*

 

آلا

چه گذشته است در خصوصی شماXD 

میخواید بازم بالا بیاریم؟ :")

ببررررررررررررT-T


#آلاییم
پاشو برو تخمه هارو بیار بخونیم بالا بیاریم:")

#مانیا

نمیدونم رز باشه فقط :"))))))

"نیسیم؟!:")...چاقوی من کووووووووووو:"

من واسه فاطمه م با هیچکس! تو هیچی! شریک نیستم :))))🔪🔪🔪

 

#هیون

می بینم با مرگ من هدایتم شدی (B

 

 

#من
چشممممممم رنگش با خودم:)

صحییییییییییییییییییییییییییح:)...چاقوم؟!


#هیون
جررررررررررررر

آلا:

عزیزم لطفا...پاشو بیا بریم خصوصی من باهات کار دارم😂🤦‍♀️

#آلاییم
ن راحت باشین اینجا همه محرمه:)

#مانیا

بلکه انقد برین چپ که به راست هدایت شین🤣🤣🤣🤣

 

#مانیا و هیون

از اونجایی که حال ندارم استفراغاتونو جمع کنیم نمیدم XD همینجوری می خندم فعلا XDDD

#من
جررررررررررررررررر چشمXD


#منو هیون
هققققققققق مرسی وبم ب گند میکشیدT-T
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۱:۱۴ 𝑯𝒚𝒆𝒐𝒏 𝒓𝒊

تخمه از من پفیلا از تو :")

آلا

مرگ تو در من اثری شگرف داشت :"))))

من چیپس میارم با پیتزا...نوشابه با تو:")

#آلاییم
عااااااااااااااه هارتم:")

گایز من رفتم بخسبم کامنتا با جوجوعه...

فردا میام

 

شبتون بخیییییییییییر

 

بوس بابای

جوجو کیه دیگه؟
واااا


ایتهاالمومنات جوجو کیه؟

#مانیا

بیا ببینیم در این جنگ کی می بره😈🔪 (گاد من روانی این بازیم -_- *-*)

#من
جرررررررررررررررررر چشم حتمن ...بات الان باید برم...این پارت اینجا تموم شه بریم قسمت بعد*-*


این داستان ادامه دارد....

#هیون

هعی :") رومئوی خائن بدبخت...الان عذاب وجدان بگیر :")))))

#هیون خائن

اگه این عذاب وجدان گرفت من اسممو میذارم هیون:|

#مانیایی *-*

بورو بورو عزیزم *-* شبت بخیر :) خوابای خوب ببینی ^^

 

#هیون و فاطمه

اجازه هست منم برم :")؟ با این وضعیت کارام قراره تا صب بیدار باشم :"))))

#مانیام
دعواتون تموم شد؟ انشاالله؟😂😂😂💔

#هیون و من ژذاب
نااااح هانی...من هنوز میخوامت!

#فاطمه م

هعی...گیر رومئوی بدی افتادم :"))))

 

نخیر تازه شروع شده! دارم اسلحه هامو آماده میکنم!

 

آخه دارلینگ...من پریشبم تا صب نخوابیدم...فقط دعا کن بتونم تا صب حداقل این بار تموم کنم! انقد زیاده شک دارم تا صبم تموم شه! 157 تا تست حسابان و فیزیکه گاااااااااادددددددددد😭😭😭😭😭😭😭

بد؟ یکم کم نیست هانی؟

جررررررررر منم عاشق مورتال کمباتم یونو؟ مردم برااااشششششششTT

نگو انقد دارلینگگگگگگگگگگگگگگگگگگ:"
آیگووووو رررررررررجججررررر چرا انقد زیادددددد؟ چخبره؟:|

هعی...گیر رومئوی افتضاحی افتادم🤣🤣🤣

 

الکی تگووووووووووووووووووووووووووووحصخثتصثابعهثباثقغعثبلصغثبلصثبصثب

من واقعا میخوام برم ب افق! عاشق باربی که بودیم! عاشق کمباتم که هستیم! غذاهامونم که یکیه، بقیه شونم که تو افقن...

*آلا لفت ده لایف بیکاز عاف دیز اشتراکز :"))))))))))*

 

چشم دارلینگم :")

من فردا کونکور دارم یونو :/؟ باید از اول انقد خروار تست بدن -_-!

افتضاحم کمه بخدا...این هیونه...متوجهی عزیزم؟ هییییونننننننننننننننننن!😂

بخدااااااااا...من مردممممم برااااششش رسماااا:") هق:"
یاااایااااا من عاشق باربی نبودممم...حجمه درست نکن خانوم😂 گفتم اون سه تا از بقیه بهتر بودن جاست همین:| به ابهتم ضربه نزن خب لیدی جان:"
چقد اشتراک اصنننن😂💔
من خیلی وقته لفت د لایف کردم:")

جررررررر...عادت میکنی کم کم:‌[]
دوشنبه ۲۸ تیر ۰۰ , ۰۲:۰۷ c r a z y 𝑏𝑜𝑦 ヅ

شاید بیارم 😂❤️

یاااااااا جدی میاریشششش؟! عرررررررر خاستگاریت ردیفه مطمئن باش*-*

گاااااد 

اصن ببین خوب خوب شدش :|

ناااااح صورتیه هنو=-=

اروم‌گاز می‌گیرم اونی😁👀

عاااا اوک=-=...

*لپشو نزدیک تر میاره*

XDDDD

 

واسه همون سه تام داشتی عر می زدی :/

:"))))

 

حیح... T-T

مان: عررررررررررررررررررررر من ب شخصه عاشق باربی بیدم:")

عیییی توعمممممم *________*؟؟؟؟؟؟

 چ دورانی داشتیم :"))))

عرررررررررررررررررررر من فن شماره یکش بودم و هستم هنوزم:")
هققق یادم ننداز:")

*محکم گاز گرفتن لپ اونی*-*

 

چقدر چسبید اونی😁💃

*داد زدن و مالین لپش*
یااااااااااااا گفتی آروم میگیری!!!!!!

من عاشق باربی نبودم گایز:|

نو پرابلم ما بودیم و هستیم و خاهیم بود:"

بلا بلا بلا

خوش باشین با باربیاتون!

باز بلا گف:")
شما ماساژ دارین حیحی^-^

دونسنگا خیلی شیطونن اونی😂✌

بنده ب اونی دونسنگ نما مشهورم*^* جررررررررر

هومممم

یاااااااا

جرررر اونی😂💃

جررررر بخداXD

عاییی مانیا تفرقه ننداززززززززز!!!!!!

من الان دیگه عاشق باربی نیستممممممممم :///////////////////

بچه بودم دوس داشتم بابا ://///////

یاااااااااااااااااا ب من چههههههههه*-* خخخ
ننگ بر تو ای آمریکا=-=
نینی بودنی عاقل تر بودی=-=

از دیشبه داره رابطه ها رو بهم میزنی XDDD

جررررررررررر XDDDDDDDD

تو بزرگ شدیم آدم نشدی ب من چ XDDDDDDDDDD

جررررررر بنیان خانواده ها سسته گردن من نندازXDDD
جرررررررررررررررررXDDDD
یاااااااااااااااااا بزرگی ب اینه صد سال سیاهم میخام نشم خخخخ

سسته توعم کمک میکنی پاره شه XD؟

بلی حق با شماس :) آدم تو هر ستی میتونه علایق خودشو داشته باشه :) مثلا من هنوزم عاشق آبنبات چوبیم *-*

جرررررررررررررررر بنده کرم دارمXD

هققققققققققققققق عررررررررررررررررر من هنوز 99 درصد علایق بچگیمو دارم:")

مانیای کرمممم XDDDD

 

ای جااااااااانننننننن :")))))))))))) کیوت کوشولو *-*

جرررررررر همینه ک هسXD


هققققققققق موسی*-*

اونی که صورتیه لپامه :|

دارم انواع رنگهارو رو صورتم تجربه میکنم :|

آیگوووووو لپ گل گلیم*-*
یااااااااا تو کویوت خودمی^0^

چرا وادارم میکنی کیوت شم درحالی که نیستم؟ *~*

چون تو کیوت خوردنی اونیی*-*

رتژتیهانبتیهبحانبعیترد

نتبمککنستبخثستبحخسع
*میرود ک احیایش کند*

😂😂

 

اونی بایرامین موبارک اولسوننن❤❤😘😘

سنتسشکمبتسهباش

مرسی عزیزم...موبارک اولسون ...ممنون ک منی ده یاد الدی^-^

میسی•~•❤

فدااااااااات^0^

خدا نکنه ❤❤

عزیزی^-^
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

ღ✧༻𝓢𝓱𝓲𝓷𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮༻✧ღ

محفل لیلا فروهر سکسی و شرکا 🚬

اینجا لیلا فروهر سکسی بیان می‌نویسد~

به محفل شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر (که نیومد شریک بشه بی‌ناموس) خوش اومدین "-"\
یادتون نره حتما شلوار کردی بپوشین بیاین تو "-"
اگرم ندارین دم در غرفه فروش داریم از اونجا بخرید :>
یکی بخر دوتا ببر D:
زندان دوز اصل :>
اگه به سن قانونی رسیدین ته راهرو سمت چپ، با قلیون، زهرماری و مشتقات آماده پذیرایی از شما هستیم "-"\
اگه به سن قانونی نرسیدیدم اشکالی نداره *-*
#نه_به_تبعیض_علیه_کودکان!
کنسرت های لیلا بانو ته همون راهرو سمت راست برگذار میشه"-"\
با استریپ دنس به عنوان اشانتیون D:
فقط پول بلیط یادتون نره لیلا جان مجبور نشه شام تخم مرغ آب‌پز بخوره:")


توجه!!
لطفا قبل از ورود به وب از شل نبودن کش شلوار خود اطمینان حاصل فرمایید
با متخلفین به شدت برخورد میشه!
با تشکر.
مدیریت انجمن شلوار کردی پوشان اعظم به جز اصغر بی‌ناموس.
پیوندها
Designed By Erfan Powered by Bayan