آممم....تو عمرم انقد سریع گند ب این بزرگیو راست و ریس نکرده بودم...

البته بهایی هم داشت...

بهاشم سنگین بود ولی خب بگذریم...

فک کنم تاثیر دعاهای شما بوده عرررررر*-*

هق دعاهاتون رو نتایجم تاثیر بذارع دیه غمی نمیمونه:")

خب بسه دیگه...

هوف کامنتارم باز کردم...

ببخشید این مدت حسابی نگران شدین...

خوبین؟:"